facebook
Loading...
Loading...
Loading...
More : 2 Photos
Loading...

Condo for rent, Lumpini Park Rama 9 - Ratchada, near MRT Rama 9. Rental price 11,000.00 baht/month 1 bedroom, 1 bathroom, room size 26 sq m, 17th floor

฿11,000/mo
Available for rent on 09 Jul 2024
plus Created 2024-07-09 13:56
plus Create 2024-07-09 13:56

Description

H̄ı̂ chèā khxn do lumphi nī phār̒ kh phrarām 9 - rạch dā kıl̂ rt̄hfịf̂ā MRT phrarām 9 rākhā chèā 11,000.00 Bāth/deụ̄xn 1 h̄̂xng nxn 1 h̄̂xngn̂ả k̄hnād h̄̂xng 26 tr.M. Chận 17 💡⚡ mī fexr̒nicexr̒ læa kherụ̄̀xng chı̂ fịf̂ā ⚡💡 kh̀ā chèā rwm kh̀ā s̄̀wn klāng prakạn 2 deụ̄xn+l̀wng h̄n̂ā 1 deụ̄xn s̄ạỵỵā chèā 1 pī "s̄ncı thạk chæ th h̄rụ̄x thor mā dị̂ ley kh̀a/khrạb ☎️ tidt̀x thor Contact number ✉️ Line ID: @302Qwsej https://Lin.Ee/r7lcoQ0" แสดงเพิ่ม 379 / 5,000 Condo for rent, Lumpini Park Rama 9 - Ratchada, near MRT Rama 9. Rental price 11,000.00 baht/month 1 bedroom, 1 bathroom, room size 26 sq m, 17th floor 💡⚡ Furniture and electrical appliances included ⚡💡 Rent includes common fees. 2 months insurance + 1 month in advance, 1 year rental contract "If interested, please chat or call. ☎️ Contact call Contact number ✉️ Line ID: @302qwsej https://lin.ee/r7lcoQ0"

Project and location Map Map
Information about the project Lumpini Park Rama 9 - Ratchada ...Read more
Other nearby places

all 25 location
logo
Use Livinginsider through App for better experience. Support both IOS and Android systems, download now, click now!!

Other posts by RoemCharoen Property

Related Post

 


 


 


 


 


 


send-message Chat
Verified

Send message

หรือ

H̄ı̂ chèā khxn do lumphi nī phār̒ kh phrarām 9 - rạch dā kıl̂ rt̄hfịf̂ā MRT phrarām 9 rākhā chèā 11,000.00 Bāth/deụ̄xn 1 h̄̂xng nxn 1 h̄̂xngn̂ả k̄hnād h̄̂xng 26 tr.M. Chận 17 💡⚡ mī fexr̒nicexr̒ læa kh

livinginsider livinginsider