นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด
 

ข้อกำหนดการใช้งานและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Livinginsider.com หรือ แอพพลิเคชั่น Living Stock ( “แอพพลิเคชั่น” ) หรือ แอพพลิเคชั่น AgentAble ( “แอพพลิเคชั่น” ) หรือ แอพพลิเคชั่น LivingPlus+  ซึ่งพัฒนา จัดการและบริหารงานโดยบริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด ("เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา")


      ก่อนใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี้ เราขอความร่วมมือจากคุณ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นด้านล่างประกอบกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ละเอียดถี่ถ้วนและให้ถือว่าการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี้แสดงถึงการยอมรับข้อตกลงและการยินยอมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆด้านล่าง

 

การใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

      โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ แก้ไข ข้อตกลงต่างๆ ภายในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ดังนั้นการเข้ามาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณทราบข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ๆเสมอ


      ก่อนอื่นคุณได้ยอมรับว่าทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นนี้เป็นของ บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด ข้อมูลและสื่อทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟแวร์ ข้อความ ข้อมูล กราฟิก ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ ไอคอน รหัส HTML และรหัสอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และไม่อนุญาตให้ทำการตีพิมพ์ แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนาหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดก็ตาม ภายนอกพื้นที่ของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากของ บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด หากคุณละเมิดสิทธิ์เหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรียกร้องทางแพ่ง สำหรับค่าชดเชยเต็มจำนวนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือการสูญเสียที่ได้รับ การละเมิดเหล่านี้ยังอาจถือเป็นความผิดทางอาญาได้เช่นกัน


      อย่างไรก็ตามเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราซึ่งมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการโฆษณาข้อมูลข่าวสารคอนโด อสังหาริมทรัพย์ ประกาศขายคอนโด ขายบ้าน เช่าสำนักงาน อาคารพาณิชย์  เพื่อให้คุณใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย คุณตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลทุกชนิดที่คุณส่งให้เราถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และคุณจะใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่กระทำการใด ๆเช่น กระทำการใด ที่จะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและ/หรือ ของเรา , ไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย กระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ หรือศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง เผยแพร่ผ่านบริการของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด และ/หรือบุคคลภายนอก และในส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนั้น เราไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าแหล่งข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลที่สร้างมาจากสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหรือมาจากทางเราเองก็ตาม ซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำใดๆของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่นๆด้วย


      หากปรากฎว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเกิดจากการใช้งานของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเราไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ถูกควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และในกรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ให้ศาลยุติธรรมของไทยที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาชี้ขาด


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

    เมื่อคุณใช้บริการของ เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา (บริหารงานโดย บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด) คุณไว้วางใจให้เรารักษาข้อมูลของคุณ นโยบายส่วนบุคคลนี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณได้ทราบประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม รวมถึงสิ่งที่เราจัดการกับข้อมูลนั้น นี่เป็นเรื่องสำคัญ เราหวังว่าคุณจะใช้เวลาอ่านอย่างตั้งใจ และโปรดทราบว่าตัวควบคุมเพื่อจัดการข้อมูลและปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณอยู่ที่บัญชีของฉัน

 

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
 เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นให้มีความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น  เรามีความจำเป็นต้องรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของคุณโดยอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด อายุ
 2. ข้อมูลช่องทางการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
 3. ข้อมูลบัญชี อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร
 4. ข้อมูลทางธุรกรรม อาทิ ประวัติการรับบริการต่างๆ ประวัติการซื้อขาย
 5. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน การสั่งซื้อ ความสนใจของท่านที่มีต่อบริการต่างๆของผู้ให้บริการ
 6. ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า (log)
 7. ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร
 8. รูปภาพ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
  1. เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการกับเรา หรือเมื่อท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา
  2. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลด้านการตลาดจากเรา
  3. จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม
  4. จากการเก็บข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มของท่านผ่านบราวเซอร์คุกกี้
  5. จากการติดต่อสอบถามของท่าน หรือผ่านการโต้ตอบทางอีเมลหรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถติดต่อท่านกลับได้
  6. เมื่อท่านกดซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์จากเรา
  7. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ เฟสบุ๊ค และ กูเกิ้ล
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้ Email & Password Login, Facebook Login โดยได้รับข้อมูลเมื่อท่านสมัครระบบหรือเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางของบุคคลที่สาม

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ และเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน
 2. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินการชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าที่ท่านซื้อในระบบ
 3. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลหลังการบริการ เช่น การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ การส่งคำร้องแก่ผู้ให้บริการ เป็นต้น
 4. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นผู้เดียวในการเข้าถึงบัญชีของท่าน
 5. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิจัยการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้  ให้บริการและผู้ใช้บริการ
 6. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ของรัฐ
 7. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้บริการ รวมถึงการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใดๆที่มีสัญญากับผู้ให้บริการ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้

 1. เก็บรวบรวมโดยมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บริการ ได้แก่ ตั้งเซิฟเวอร์ด้วยตนเอง, Google Cloud Platform
 2. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมมาในการดำเนินของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล"
 3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกับพนักงานภายใต้สัญญาจ้างของบริษัทที่มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยบนแพลตฟอร์มของบริษัท หรือช่องทางสังคมออนไลน์เพื่อการโฆษณา นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บจะอยู่ในลักษณะของ Soft Copy
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ของทางบริษัท รวมถึงมีการเก็บข้อมูลในบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ ตั้งเซิฟเวอร์ด้วยตนเอง, Google Cloud Platform
 3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ "ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล"

Data Retention Period


ลำดับ
ที่

ประเภท / รายการข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลา
ประมวลผล

1.

ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด อายุ

10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

2.

ข้อมูลช่องทางการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล

10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

3.

ข้อมูลบัญชี อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร

10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

4.

ข้อมูลทางธุรกรรม อาทิ ประวัติการรับบริการต่างๆ ประวัติการซื้อขาย

10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

5.

ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน การสั่งซื้อ
ความสนใจของท่านที่มีต่อบริการต่างๆของผู้ให้บริการ

5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

6.

ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์
(IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า (log)

5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

7.

ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ
และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร

5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

8.

รูปภาพ

5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา


สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการได้รับแจ้ง (right to be informed): ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ
 2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา
 4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 8. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

บุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา นอกจากนี้เรายังสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. ให้แก่ตัวแทน หรือสำนักงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ก่อสร้าง ผู้ดำเนินการชุมชนเกษียณอายุ ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้บริการด้านการลงทุนและการเงินที่ระบุไว้ หรือโฆษณาอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่คุณทำการขอข้อมูลไปโดยการส่งคำถามให้
 2. ให้แก่ผู้ให้บริการของเรา (ซึ่งเป็นลูกค้าของเราหรือบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม) เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแก่คุณในนามของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอจากผู้ให้บริการของเราโดยตรง หรือเพื่อช่วยให้เราสามารถให้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณได้ (ซึ่งรวมถึงในกรณีที่คุณเป็นผู้ถือหุ้น ข้อมูลของคุณจะได้รับการเปิดเผยต่อนายทะเบียนผู้ถือหุ้นและผู้ให้บริการการจัดการวางแผนหุ้น) และในกรณีที่คุณสมัครขอรับบริการผ่านทางระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการ "Google Now" ของกูเกิ้ล) เราจะเปิดเผยข้อมูล เช่น ประวัติการค้นหาข้อมูลให้แก่กูเกิ้ล คุณสามารถเลือกไม่ให้เราให้ข้อมูลดังกล่าวแก่กูเกิ้ล ผ่านระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือของคุณได้
 3. ให้แก่บุคคลที่สามที่คุณทำการขอข้อมูล บริการ หรือผลิตภัณฑ์ จากบุคคลเหล่านั้น
 4. แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทอื่นๆ ในเครือบริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด, บริษัทสาขา และบริษัทคู่ค้า เพื่อดำเนินธุรกิจและปรับปรุงการให้บริการ
 5. เกี่ยวข้องกับการขายหรือการโอนธุรกิจในลักษณะที่คล้ายกัน
 6. ให้แก่ ผู้ซื้อธุรกิจ หรือ ผู้รับโอนกิจการ ในกรณีที่เราเจรจาเพื่อขายธุรกิจของเราในอนาคต
 7. หน่วยงานสาธารณะ รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนตามกฎหมายของเรา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะช่วยระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการแทรกแซง (ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา) ต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา ผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นที่เกิดความเสียหายจากกิจกรรมดังกล่าว และ
 8. ให้แก่ ผู้ใช้งานในระบบ property inquiry ซึ่งคุณยินดีและตกลงส่งข้อมูลของคุณให้ได้รับการติดต่อช่วยเหลือ
 9. เมื่อบทบัญญัติกฎหมายอนุญาต หรือกำหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


ในกรณีที่คุณขอข้อมูลจากองค์กรใดๆ ก็ตามผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณต้องตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรดังกล่าวเพื่อให้กราบว่าองค์กรนั้นมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อวิธีการที่องค์กรดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล หรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่องค์กรดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเรา


ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่างๆ ได้ที่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG2.0) และ เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th
ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

การยื่นคำร้องเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเรียนเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมไปถึงการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การขอเพิกถอนการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งความคิดเห็นต่อการบริการ ท่านสามารถติดต่อได้ทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในหัวข้อ "ช่องทางการติดต่อ"

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริม การตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับ ท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูล ข่าวสารได้โดยสามารถติดต่อมาได้ผ่านทางที่อยู่อีเมล mailservice@livinginsider.com

Cookies คืออะไร?
Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเตอร์เน็ตของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?
เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์ม โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของเราได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
 2. เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน จัดเนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น
 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้
เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย Cookies ดังต่อไปนี้

 1. Functionality Cookies: คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม ถูกใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการ เฉพาะบุคคลมากขึ้น เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม
 2. Advertising Cookies: คุกกี้สำหรับการโฆษณา ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึงลักษณะการใช้แพลตฟอร์มของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ
 3. Strictly Necessary Cookies: คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 4. Performance Cookies: คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
 5. Third-party Cookies: คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics

การตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธการใช้การคุกกี้ในบราวเซอร์ของท่านได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการดังนี้:
สำหรับผู้ใช้ระบบซาฟารี (Safari)

 1. เข้าแอพพลิเคชั่นซาฟารีและเลือก “การตั้งค่า”
 2. เลือก “ความเป็นส่วนตัว” และจัดการข้อมูลการใช้คุกกี้ตามความต้องการของท่านดังนี้
  1. เลือก “ป้องกันไม่ให้ติดตามข้ามไซต์” เพื่อยกเลิกตัวติดตามใช้คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์
  2. เลือก “ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด” เพื่อปิดกั้นไม่ให้เว็บไซต์บุคคลที่สามและผู้โฆษณาจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. เลือก “จัดการข้อมูลเว็บไซต์” เพื่อดูว่าเว็บไซต์ใดบ้างที่จัดเก็บคุกกี้และข้อมูลของท่าน

สำหรับผู้ใช้กูเกิ้ลโครม (Google Chrome)

 1. เข้าระบบกูเกิ้ลโครมในคอมพิวเตอร์ และเลือก “การตั้งค่า” ด้านขวาบน
 2. เลือก “ขั้นสูง” ด้านล่าง
 3. เลือก “การตั้งค่าและความปลอดภัย”
 4. เลือก “การตั้งค่าเว็บไซต์”
 5. คลิก “คุกกี้”
 6. หากต้องการยกเลิกการใช้คุกกี้ เลือก “ปิดการอนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้”

สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer

 1. เมื่อเข้าระบบ Internet Explorer เลือก “การตั้งค่า”
 2. หากต้องการลบข้อมูลคุกกี้:
  1. เลือก “ความปลอดภัย”
  2. เลือก “ลบประวัติการเรียกดู”
  3. เลือก “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์” และกด “ลบ”
 3. หากต้องการลบข้อมูลคุกกี้:
  1. เลือก “เครื่องมือ”
  2. เลือก “ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต”
  3. เลือก “ความเป็นส่วนตัว”
  4. กด “ขั้นสูง” และเลือกให้อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกจากของเว็บไซต์ของเราอย่างสิ้นเชิง
 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังประเทศอื่น
ในอนาคตเราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทในเครือบริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด , บริษัทสาขา และบริษัทคู่ค้า ที่อยู่ในต่างประเทศ โดยเราจะกระทำภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลดังกล่าวให้มากที่สุดเพื่อรักษาความไว้วางใจที่ได้รับจากคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับเปลี่ยนข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 11/05/2020 และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11/05/2020

ช่องทางการติดต่อ
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
ชื่อ: บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 213/3 ชั้น 3 อาคาร ดี. พี. ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ช่องทางการติดต่อ: +66 2 693 5561 ถึง 2
อีเมล: admin@livinginsider.com
เว็บไซต์: https://www.livinginsider.com

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล
ในกรณีที่พนักงานของเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ช่องทางการติดต่อ: (+66) 02-142-2233

 

เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล (แบบย่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล
รายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม” และ “ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล” วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล รายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล” เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

 

 1. การปฏิบัติตามสัญญา ได้แก่ การจัดส่งใบเสร็จให้ผู้ใช้งานทางที่อยู่อีเมลภายหลังการซื้อบริการจากทางบริษัท หรือการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้ และสัญญาอื่นที่ทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำไว้กับทางบริษัท
 2. ความยินยอม ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมเมื่อสมัครใช้บริการ ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้ ท่านสามารถแจ้งเพิกถอนความยินยอมในการให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลในวัตถุประสงค์หรือลักษณะใดๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา รวมถึงการร้องขอให้ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นนิรนามได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุเอาไว้ด้านบน แนวทางการถอนความยินยอมประกอบไปด้วย:
  1. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อีเมล หรือ เว็บไซต์
  2. แจ้งผ่านวาจา อาทิ โทรศัพท์ หรือ ต่อหน้าบุคลากร
  3. แจ้งผ่านลายลักษณ์อักษร

โดยเมื่อบุคลากรได้รับคำรองของท่านแล้ว จะทำการส่งต่อให้แก่ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ได้รับการยินยอม เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. เพื่อผลประโยชน์สำคัญจำเป็น เพื่อระงับหรือป้องกันอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคล
 2. เพื่อจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ การวิจัยหรือสถิติ
 3. เพื่อการปฎิบัติตามพันธะสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา
 4. เพื่อดำเนินงานตามระเบียบหรือกฎหมายของภาครัฐ หรือการใช้อำนาจรัฐของผู้ควบคุมส่วนบุคคล
 5. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต้ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 6. เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากกรณีดังนี้

 1. เมื่อท่านได้เข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียน หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
 2. เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบเอกสาร
 3. เมื่อท่านทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างท่านกับเรา หรือเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 4. เมื่อท่านติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุม การติดต่าผ่านแพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล
 5. เมื่อท่านใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์
 6. เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา
 7. เมื่อท่านแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำร้องเรียนแก่เรา
 8. เมื่อท่านลงทะเบียน เข้าทำสัญญา เข้าร่วมในการแข่งขัน และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรา
 9. เมื่อท่านใช้หรือร้องขอการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการภายนอกของเรา เช่น การชำระเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
 10. เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรา
 11. เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 12. เมื่อท่านติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเข้าถึงบริการของเรา
 13. เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีของท่านกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก
 14. เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
การประมวลผลข้อมูล
รายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ “การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล”
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
รายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง “สิทธิของเจ้าของข้อมูล”

 

Data Protection Notice for Customers
Living Insider Co.,Ltd

What is personal data?
Personal data is any information that relates to or identifies a living individual, both directly or indirectly. This also includes the collection of less explicit data that leads to an identification of a particular person.

Collection of Personal Data
We may collect the following data from the users:

 1. Personal identification data including age, nationality, date of birth, etc.
 2. Contact information including address, phone number, e-mail address, etc.
 3. Payment data including bank account, payment method, etc.
 4. Transaction data including transaction number, purchase history, etc.
 5. On-site personal data including account name, password, personal interest regarding services, etc.
 6. Technical data including IP address number, log-in history, setting, web browser connection, etc.
 7. Marketing data including service satisfaction and feedback, etc.
 8. Image

Access to Personal Data
We access users personal data through 2 main following channels:

 1. We access personal data directly from the users via the collection during the provision of service including:
  1. User’s account registration, and the submission of application for any  services
  2. User’s subscription of any marketing and sales information including advertisement and promotion
  3. User’s consensual agreement when filling out the survey
  4. User’s cookies when accessing the platform
  5. Mutual contact between users and service providers both offline and online such as email enquiries and phone calls
  6. User’s purchase of any particular service or product
  7. User’s log-in on both service provider’s platform and associated sites such as Facebook and Google
 2. We collect personal data of the users indirectly from the third-parties in the following cases: Email & Password Login, Facebook Login

Data Collection Objectives
We may collect and use users personal data for any or all of the following purposes:

 1. To perform obligations in the course of or in connection with our provision of the goods and/or services requested by the user
 2. To process the payment of a particular service or product such as tours, attraction tickets, transportation service, etc.
 3. For post-sale customer service such as promotions and feedback enquiries
 4. To verify user’s identity
 5. For marketing research and customer relationship optimization
 6. To comply with any applicable laws, regulations, codes of practice, guidelines, or rules, or to assist in law enforcement and investigations conducted by any governmental and/or regulatory authority
 7. To transfer data to any unaffiliated third parties including our third party service providers and agents, relevant governmental and/or regulatory authorities, for the aforementioned purposes

Sharing Personal Data
We may share and disclose your personal data to third parties in the following circumstances:

 1. Within Living Insider Co.,Ltd for the purpose outlined in this policy.
 2. To third-party service providers who require access to personal data in order to assist in the provision of the website, products and services, and other business-related functions such as website analytics providers or our third-party advertisement partners. These third-party service providers are limited to only accessing or using this data to provide services to us and must provide reasonable assurances they will appropriately safeguard the data.
 3. We may also disclose visits information to third-parties:
 4. Where required by law or regulatory requirement, court order or other judicial authorization
 5. In response to lawful requested by public authorities including for the purposes of meeting national security and law enforcement requirements
 6. In connection with the sale, transfer, merger, bankruptcy, restructuring or other reorganization of a business
 7. To protect or defend our rights interests or property, or that of third parties
 8. To investigate any wrongdoing in connection with the website or service
 9. To protect the vital interests of an individual.
 10. We may also share Personal Information collected through the Website with third party companies so that they may offer products and services that we believe will be of interest to visitors, as well as third party advertising-serving companies to better target the adverts and other content displayed on website and to provide offers we think may be interests of visitors. The unsubscription of marketing is stated in the “Personal Data and Marketing Activities” section.

Personal Data Processing
After the collection of users personal data, we may store the data regarding the following processes:

 1. Computer System including On-premise, Google Cloud Platform
 2. We may use the collected personal data with the purposes mentioned in “Data Collection Objectives”
 3. We may disclose users personal data:
  1. to staff members under Living Insider Co.,Ltd, in order to perform obligations in the course of or in connection with our provision of the goods and services requested by users; or
  2. to third party service providers, agents and other organisations we have engaged to perform any of the functions with reference to the above mentioned objectives and for safety purposes.

Data Storage and Data Retention
We may store users personal data using the following systems:

 1. Users personal data will be saved as soft copy data stored in our computer systems.
 2. Users personal data will be saved in service provider’s devices, such as computers, phones, and tablets. This includes the mentioned Computer System (On-premise, Google Cloud Platform).
 3. Data retention period will be illustrated in the “Data Retention” section below.

Data Retention Period


No.

Type of Personal Data

Retention Period

1.

Personal identification data including age, nationality,
date of birth, etc.

10 years from contract
termination date

2.

Contact information including address, phone number,
e-mail address, etc.

10 years from contract
termination date

3.

Payment data including bank account, payment method, etc.

10 years from contract
termination date

4.

Transaction data including transaction number,
purchase history, etc.

10 years from contract
termination date

5.

On-site personal data including account name, password,
personal interest regarding services, etc.

5 years from contract
termination date

6.

Technical data including IP address number, log-in history,
setting, web browser connection, etc.

5 years from contract

termination date

7.

Marketing data including service satisfaction and feedback, etc.

5 years from contract
termination date

8.

Image

5 years from contract
termination date


Data Subject Rights
Data subjects have the following rights:

 1. Right to withdraw consent: Users can withdraw their consent and request the processors to stop collecting their personal data.
 2. Right of Access: Users can submit data access requests, which oblige processors to provide a copy of any personal data they hold regarding data subjects. This includes a request for a disclosure of platforms and methods in which the processors collected the data from.
 3. Right of Rectification: Users can request an update on an inaccurate or incomplete personal data.
 4. Right to Erasure: Users can request that the service provider erase their data in certain circumstances, such as when the data is no longer necessary, the data was unlawfully processed or is no longer meeting the lawful ground for which it was collected. This includes the instance where the individual withdraws consent.
 5. Right to Restriction of Processing: Users can request the service provider to limit the way their personal data is used.
 6. Right to Data Portability: Users are permitted to obtain and reuse their personal data for their own purposes across different services.
 7. Right to be informed: Users have the right to be notified about the collection of their personal data such as storage periods and purposes.
 8. Right to Object: Users can object to the processing of personal data that is collected on the grounds of legitimate interests or the performance of a task in the interest/exercise of official authority.


The person with whom we disclose your personal information.
We may disclose your personal information to the relevant companies. Our service providers and business partners We can also disclose your personal information.

 1. to an agent or real estate agent's office; Real estate developers, builders, retirement community operators, real estate renters, investment and financial service providers listed or advertised on our website. In case you make a request for information by sending you a question.
 2. to our service providers (who are our clients or financial service companies; to be able to use products or services to you on our behalf, or products and services you request directly from our service providers, or to help us provide you with products and services (including if you are a shareholder. Your information will be disclosed to the Registrar of Shareholders and Stock Planning Management Providers), and in the event that you apply for the service through the mobile operating system (including but not limited to Google's "Google Now" service), we will disclose information such as search history to Google.
 3. to the third party to whom you request information; Services or products from those people.
 4. Involve the sale or transfer of business in a similar manner;
 5. Public bodies Government or related agencies Our legal representatives or related parties. Where we have reason to believe that disclosing your personal information will help identify Contact or take legal action against the person causing damage. Injury or interference (whether intentional or unintentional) to our rights or property; users or other persons who are damaged by such activities, and
 6. When the statutory provisions permit or require us to disclose your personal information

In the event that you request information from any organization through our website. You must review the privacy policy of such an organization in order to grapple with how it handles personal information. We are not responsible for the way such organizations collect them. Use, disclose, preserve Process or manage personal information you provide to such organizations through our website.

You may contact our Data Protection Officer if you have any enquiries or feedback on our personal data protection policies and procedures, or if you wish to make any request, in the following manner
If you wish to learn more about our terms and conditions, please visit {   th: 'https://www.livinginsider.com/manual.php?action=MzM=',   en: 'https://www.livinginsider.com/manual.php?action=MzM=' }. For full guidelines, please visit  Thailand Data Protection Guideline 2.0, Ministry of Digital Economy and Society website http://www.mdes.go.th, GDPR Guideline https://gdpr.eu/, European Commission https://ec.europa.eu/.
Note: There is no additional charge regarding the mentioned right entitlement, and users will be contacted within 30 days from the date of request

Personal Information Request Form
In the case that you would like to manage your personal data, including:

 1. Data access request
 2. Data correction request
 3. General Consent Withdrawal request
 4. Complaint submission

Please contact our Data Protection Officer through the following details in the "Contact Us" section down below.

Personal Data and Marketing Activities
To optimize users satisfaction, we may distribute the information regarding our marketing activities such as promotion, discount, and news. This also includes information related to your preferences. Users can withdraw their consents after the subscription contacting mailservice@livinginsider.com.

What are Cookies?
Cookies are text files stored on your computer's browser directory or program data subfolders. Cookies are created when you use your browser to visit a website that uses cookies to keep track of your movements within the site. If you wish to learn more about cookies, visit https://www.allaboutcookies.org/.

How Do We Use Cookies?

 1. To increase the efficiency and safety in users log-in process
 2. To collect user’s platform usage, content adjustments, and personal settings
 3. To research an individual user’s behaviour on the platform for satisfaction optimization purposes
 4. To research the behavioral trend of all users in order to increase the efficiency of the platform

Types of Cookies

 1. Functionality Cookies: Functionality cookies record information about choices you have made in the platform such as personal settings, languages, and fonts. This allows us to tailor our platform to you.
 2. Advertising Cookies: Advertising cookies record your on-site behaviour and history of sites visited. This allows us to provide you the services, products, and advertisements that suit your preferences.
 3. Strictly Necessary Cookies: These cookies are essential for you to browse the website and use its features, such as accessing secure areas of the site.
 4. Performance Cookies: These are cookies used for gathering site visitors data anonymously, including the page that is visited most frequently in the website. This allows us to efficiently improve our platform regarding users preferences.
 5. Third-party Cookies: These cookies will be determined by the third parties such as Google Analytics

Cookies Setting
Users can disable cookies on their browsers, by following these steps:

For Safari Users:

 1. Click the “Safari” menu, and tap “Preferences”.
 2. Click the “Privacy” tap and manage the following setting choices:
  1. Enabling  “Prevent cross-site tracking” to block third-party cookies and prevent third-party websites from storing data on your computer.
  2. Enabling “Block all cookies” will prevent First-Party cookies, as well as Third-Party cookies. Enabling this may cause websites to work improperly, and Safari will warn you about this if you choose this option.
  3. Choose the “Manage Website Data” button to remove certain website domains which have stored data on your computer.

For Google Chrome Users:

 1. Open Chrome and tap on “Settings” at the top right.
 2. Click “Advanced” at the bottom.
 3. Under 'Privacy and security', click “Site Settings”.
 4. Click “Cookies”, then tap “ See all Cookies and Site Data”.
 5. If you wish to remove your cookies, tap “Remove All”.

For Internet Explorer Users:

 1. Open Internet Explorer and click “Tools” in the browser toolbar.
 2. Choose “Internet” Option.
 3. Click the “Privacy” tap.
 4. Under “Settings” move the slider to the top to block all cookies or to the bottom to allow all cookies, and then click OK.

Effect of Notice and Changes to Notice
This Notice applies in conjunction with any other notices, contractual clauses and consensual clauses that apply in relation to the collection, usage and disclosure of your personal data by us. Any links from other domains found on our site may be under a different personal data protection act.
We may revise this notice from time to time without any prior notification. You may determine if any such revision has taken place by referring to the date on which this notice was last updated. Your continual use of our services constitutes your acknowledgement and acceptance of such changes.
Effective date:
11/05/2020
Last updated:
11/05/2020

Contact Us
Data Processor
Name: Living Insider Co.,Ltd
Address: 213/3 D.P.Building Rachadapisek RD.  Dindaeng Bangkok 10400
Contact detail: +66 2 693 5561 , +66 2 693 5562
Email address: admin@livinginsider.com
Website: https://www.livinginsider.com

Data Protection Committee, Ministry of Digital Economy and Society, Thailand
Address: The Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th BirthDay Anniversary 5th December, B.E.2550 (2007), Building B 6th - 7th Floor 120 Chaengwattana Road, Lak Si Intersection, Bangkok, 10210
Phone number: +662 142 2233

 

Data Protection Notice for Customers
Personal Data Processing
The basis of our personal data processing is illustrated in (a) The Collection of Personal Data (b) Data Storage and Data Retention. The purposes of our data collection are as stated in (b) Data Collection Objectives. Our procedure are complied with the following standards:

 

 1. Contract execution including payment confirmation emails after the purchase of services provided by the company, bank account transfer, or any other agreements that you have executed with the company.
 2. Data Subject's Consent: Regarding your agreement during our service registration, you can withdraw your consent by following these steps:
  1. You can withdraw personal data disclosure consent, used in the mentioned objectives, at any circumstances. This includes the request of personal data removal and data anonymity change. To withdraw your consent, contact our data processors through following channels:
  2. Electronic channel such as email and website
  3. Verbal channel such as phone call or staff member
  4. Written channel such as information letter

Once our staff members have received your withdrawal submission, the request will be forwarded to our data processors. However, your consent withdrawal has no effect on the data processing of your previous consensual personal data.

Exception of Personal Data Collection
The service providers are unable to collect your personal data without your consent, except for the following purposes:

 1. To obtain data for public benefits such as scientific research and historical data.
 2. To assure critical benefits concerning the security of data subjects including physical health and safetiness.
 3. To act in compliance with the consensual agreement that the data subject is a contract party.
 4. To act in compliance with applicable laws, regulations, codes of practice, guidelines, or rules, or to assist in law enforcements and investigations conducted by any governmental or regulatory authority.
 5. For benefits legally obtained by service providers, data processors, and associated legal entities, except that the mentioned benefits are incompatible to basic data subjects right.
 6. For public and legitimate interests of data processors.

Access to Personal Data
We access your personal data via following processes:

 1. When you log-in or register your account on our platform.
 2. When you submit registration forms, request forms, or any form associated with our service, both online and offline.
 3. When you make agreements or submit any information and file associated with our services.
 4. When you make contact with our service providers such as recorded phone calls, letters, faxes, face-to-face meetings, social media platforms, and emails.
 5. When you use our services on electronic platforms, including the use of cookies which will be adjusted once you have logged-in.
 6. When you process your transactions through our services.
 7. When you submit feedback or complaints.
 8. When you register or make any consensual agreement during our marketing and advertising campaigns such as contests and discounts. This includes the activities launched with our partners and associated third parties.
 9. When you request certain services provided by our on-site outsource service providers such as transaction and logistics services.
 10. When you visit or log-in the websites or applications of our partners and associated third parties.
 11. When you install our application on your devices such as mobile phones, computers, or tablets.
 12. When you connect your account with third party’s websites or applications.
 13. When you submit your personal information to us for any reason.

Persona Data Storage and Retention
Further details are clarified in the Data Protection Notice for Customer’s “Data Storage and Data Retention” section.

Data Subject’s Right
Further details are clarified in the Data Protection Notice for Customer’s “Data Subject’s Right” section.

livinginsider

Livinginsider

ผู้โพสต์

เนื้อหานี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่

7 จาก 7 พบว่ามีประโยชน์

บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด   ข้อกำหนดการใช้งานและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Livinginsider.com หรือ แอพพลิเคชั่น Living Stock

บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด   ข้อกำหนดการใช้งานและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Livinginsider.com หรือ แอพพลิเคชั่น Living Stock
livinginsider livinginsider