Nitasa4447
ID: verified
level-profile
Member register 2022-04-25
Topic total   28  item
คะแนน     5.0
About Me

เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รับฝากขาย ซื้อ เช่า รับขายฝาก จำนอง อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า โรงแรม โกดัง เป็นต้น
ที่ปรึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ที่ปรึกษาวิเคราะห์สินเชื่อ

Review (1)

All post of : Nitasa4447 เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รับฝากขาย ซื้อ เช่า รับขายฝาก จำนอง อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า โรงแรม โกดัง เป็นต้น ที่ปรึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ที่ปรึกษาวิเคราะห์สินเชื่อ