sakmafuang
ID: verified
level-profile
Member register 2021-12-03
Topic total   36  item
คะแนน     0
About Me

ผมให้คำปรึกษาเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์และเพื่อการพาณิชย์ อาทิ ที่ดิน โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงงาน ฯลฯ ในการให้คำปรึกษานี้รวมถึงการประเมินการตั้งราคาขายที่เหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารถึงด้วย

สำหรับท่านที่มีความสนใจหรือต้องการจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผมยินดีที่จะนำเสนอตัวเลือกทรัพย์ที่ถูกต้องตรงกับความต้องการ่ของท่าน เพื่อให้เกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือกันในราคาที่เหมาะสมและพึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

นอกจากนั้นสำหรับท่านที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการผิดนัดชำระกับธนาคาร, ปรับโครงสร้างหนี้และผ่อนต่อไม่ไหว, ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือ แม้แต่ทรัพย์ถูกประกาศขายทอดตลาด ทางผมและทีมงานยินดีให้คำปรึกษาแนะนำในข้อปฏิบัติและการชำระหนี้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่ทรัพย์สินของท่านจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าการถูกบังคับคดีแบบไม่มีประโยชน์อะไรตอบแทนกลับมา

ผมยึดถือคติในการทำงานอยู่ 4 ประการนี้ครับ

1. ซื่อตรง ด้วยการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. จริงใจ กับการทำหน้าที่ตัวแทนของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
3. โปร่งใส ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรอบด้าน
4. รับผิดชอบ ในการดำเนินการและประสานงานจนการซื้อขายลุล่วงไปด้วยดี

สนใจปรึกษารายละเอียด หรือ ต้องการให้ผมเป็นตัวแทนทั้งซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ สามารถโทรสอบถามและนัดหมายได้ในเวลาทำการครับ

Review

All post of : sakmafuang ผมให้คำปรึกษาเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์และเพื่อการพาณิชย์ อาทิ ที่ดิน โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงงาน ฯลฯ ในการให้คำปรึกษานี้รวมถึงการประเมินการตั้งราคาขายที่เหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารถึงด้วย สำหรับท่านที่มีความสนใจหรือต้องการจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผมยินดีที่จะนำเสนอตัวเลือกทรัพย์ที่ถูกต้องตรงกับความต้องการ่ของท่าน เพื่อให้เกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือกันในราคาที่เหมาะสมและพึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย นอกจากนั้นสำหรับท่านที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการผิดนัดชำระกับธนาคาร, ปรับโครงสร้างหนี้และผ่อนต่อไม่ไหว, ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือ แม้แต่ทรัพย์ถูกประกาศขายทอดตลาด ทางผมและทีมงานยินดีให้คำปรึกษาแนะนำในข้อปฏิบัติและการชำระหนี้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่ทรัพย์สินของท่านจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าการถูกบังคับคดีแบบไม่มีประโยชน์อะไรตอบแทนกลับมา ผมยึดถือคติในการทำงานอยู่ 4 ประการนี้ครับ 1. ซื่อตรง ด้วยการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. จริงใจ กับการทำหน้าที่ตัวแทนของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย 3. โปร่งใส ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรอบด้าน 4. รับผิดชอบ ในการดำเนินการและประสานงานจนการซื้อขายลุล่วงไปด้วยดี สนใจปรึกษารายละเอียด หรือ ต้องการให้ผมเป็นตัวแทนทั้งซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ สามารถโทรสอบถามและนัดหมายได้ในเวลาทำการครับ

livinginsider livinginsider