กรณ์สิรวิชญ์ ผิวเกลี้ยง
ID: verified
level-profile
Member register 2020-10-16
Topic total   2,385  Listings
Ratings     5.0
About Me

𝗠𝗿. 𝗞𝗼𝗿𝗻𝘀𝗶𝗿𝗮𝘃𝗶𝗰𝗵 𝗣𝗵𝗶𝗲𝘄𝗸𝗹𝗶𝗮𝗻𝗴 [K. Kong]
𝗟𝗶𝗻𝗲 : @𝗸𝗼𝗿𝗻𝘀𝗶𝗿𝗮𝘃𝗶𝗰𝗵
𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟲𝟭-𝟰𝟮𝟲𝟭-𝟰𝟰𝟰

𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲 : ลงทุน อสังหาฯ - Wealthy Together
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹 : 𝗽.𝗸𝗼𝗿𝗻𝘀𝗶𝗿𝗮𝘃𝗶𝗰𝗵@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺
ᴋᴏʀɴ ɴɪᴛʜɪᴘʜᴀᴛ ʀᴇᴀʟ ᴇꜱᴛᴀᴛᴇ 🏡

Review (1)
livinginsider livinginsider