lllocation1
ID: verified
level-profile
Member register 2020-09-03
Topic total   104  item
คะแนน     0
About Me

- เป็นการรวมตัวของอดีตนักพัฒนาอสังหา ที่เรียนป.โท ทางด้าน Real Estate มาโดยตรง
- เราจึงไม่ได้เพียงแต่ marketing ขายที่ดิน เรายังเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยลูกค้าที่กำลังมองหาซื้อที่ดิน - ช่วยเจ้าของที่ดินให้ขายได้ อีกทั้งให้ให้ข้อมูลและแนะนำราคาตลาด
- เราเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ที่เน้นขาย / หาซื้อ / ที่ดินในกรุงเทพตะวันออก
- เรายังทำการบริหารทรัพย์สินให้เช่าให้ลูกค้า เช่น บริหาร หอพัก / ออฟฟิศให้เช่า / อาคาร
พาณิชย์ให้เช่า โดยเราจะเป็นตัวช่วยเจ้าของทรัพย์สิน ทั้งในเรื่องการเก็บเงินรายเดือน, การซ่อมบำรุง, การหาคนเช่าอาคาร (Asset Management)
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
- มีที่ดินอยากฝากเราขาย / มีอสังหาอยากหาคนเช่า / หามืออาชืพมาบริหารทรัพย์สิน / ต้องการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงทรัพย์สินเพื่อปล่อยเช่า
www.locationsiam.com

Review

All post of : lllocation1 - เป็นการรวมตัวของอดีตนักพัฒนาอสังหา ที่เรียนป.โท ทางด้าน Real Estate มาโดยตรง - เราจึงไม่ได้เพียงแต่ marketing ขายที่ดิน เรายังเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยลูกค้าที่กำลังมองหาซื้อที่ดิน - ช่วยเจ้าของที่ดินให้ขายได้ อีกทั้งให้ให้ข้อมูลและแนะนำราคาตลาด - เราเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ที่เน้นขาย / หาซื้อ / ที่ดินในกรุงเทพตะวันออก - เรายังทำการบริหารทรัพย์สินให้เช่าให้ลูกค้า เช่น บริหาร หอพัก / ออฟฟิศให้เช่า / อาคาร พาณิชย์ให้เช่า โดยเราจะเป็นตัวช่วยเจ้าของทรัพย์สิน ทั้งในเรื่องการเก็บเงินรายเดือน, การซ่อมบำรุง, การหาคนเช่าอาคาร (Asset Management) - วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) - มีที่ดินอยากฝากเราขาย / มีอสังหาอยากหาคนเช่า / หามืออาชืพมาบริหารทรัพย์สิน / ต้องการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงทรัพย์สินเพื่อปล่อยเช่า www.locationsiam.com