NG Property
ID: verified
level-profile
Member register 2020-08-10
Topic total   136  item
คะแนน     0
About Me

คือกลุ่มทีมงานนายหน้ามืออาชีพ บริการรับฝากขาย เช่า ซื้อ บ้าน ที่ดิน คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โกดัง โรงงาน โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

- ทีมงานเราเป็นตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จาก ศูนย์อบรมพัฒนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Winner Estate Education เพื่องานบริการด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ วิชาชีพ

ความน่าเชื่อถือสูง

- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ในวงการตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวลามากกว่า 15 ปี

- ลูกค้าที่ใช้บริการของเราต่างมีความประทับใจ และแนะนำบอกกล่าวให้ผู้อื่นมาใช้บริการ ของเราอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

จุดมุ่งหมายของเรา

ด้วยความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ความเห็นใจ ว่าเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการขาย เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์ มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น

- การวิเคราะห์ การประเมินราคาทรัพย์สิน

- การลงทุนทำสื่อโฆษณา

- การวางแผนทำตลาดเพื่อการขาย

- ทักษะความชำนาญเฉพาะทางในการเจรจาต่อรอง

- การจัดเตรียมเอกสารนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ

- ความรู้ในการคำนวณภาษี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์

- และงานบริการอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นต่อการขายทรัพย์สิน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้บริการ

แก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ แทนท่าน อย่างครบวงจร

รับฝากขาย เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โกดัง โรงาน โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

เราทำงานและแก้ปัญหาแทนท่านทุกขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วง ด้วยการอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ยึดถือประโยชน์ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

“บริการเป็นมืออาชีพ ด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว ฉับไว ซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ”

กลยุทธด้านการตลาด

ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ด้วยการใช้สื่อโฆษณาการขายทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย หลากหลาย ครบทุกช่องทางเช่น
- สื่อ On line ทางอินเทอร์เน็ต เว็บที่ขึ้นหน้า หนึ่ง google

- สื่อ Social Media : FaceBook, Line, You Tube, Twitter, Instagram

- สื่อ Off line: สื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

- ป้ายประกาศขายตามที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์

- เครือข่ายตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 450 ราย

- เครือข่ายธนาคารในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์
ขายเร็ว ขายได้ราคา บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าจะขาย

โทร.: คุณกุ้ง 063 479 8245 หรือ คุณ หนึ่ง 092 221 8776
Line: @ngproperty
https://www.facebook.com/freesunsolt
https://www.facebook.com/PROPERTYFORYOU35
บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่ 900/31 ชั้น 2 S21,S25-28 อาคารเอสวีซิตี้ คอนโด
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Review

All post of : NG Property คือกลุ่มทีมงานนายหน้ามืออาชีพ บริการรับฝากขาย เช่า ซื้อ บ้าน ที่ดิน คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โกดัง โรงงาน โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท - ทีมงานเราเป็นตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จาก ศูนย์อบรมพัฒนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Winner Estate Education เพื่องานบริการด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ วิชาชีพ ความน่าเชื่อถือสูง - มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ในวงการตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวลามากกว่า 15 ปี - ลูกค้าที่ใช้บริการของเราต่างมีความประทับใจ และแนะนำบอกกล่าวให้ผู้อื่นมาใช้บริการ ของเราอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จุดมุ่งหมายของเรา ด้วยความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ความเห็นใจ ว่าเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการขาย เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์ มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น - การวิเคราะห์ การประเมินราคาทรัพย์สิน - การลงทุนทำสื่อโฆษณา - การวางแผนทำตลาดเพื่อการขาย - ทักษะความชำนาญเฉพาะทางในการเจรจาต่อรอง - การจัดเตรียมเอกสารนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ - ความรู้ในการคำนวณภาษี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ - และงานบริการอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นต่อการขายทรัพย์สิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้บริการ แก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ แทนท่าน อย่างครบวงจร รับฝากขาย เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โกดัง โรงาน โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท เราทำงานและแก้ปัญหาแทนท่านทุกขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วง ด้วยการอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ยึดถือประโยชน์ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ “บริการเป็นมืออาชีพ ด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว ฉับไว ซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ” กลยุทธด้านการตลาด ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ด้วยการใช้สื่อโฆษณาการขายทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย หลากหลาย ครบทุกช่องทางเช่น - สื่อ On line ทางอินเทอร์เน็ต เว็บที่ขึ้นหน้า หนึ่ง google - สื่อ Social Media : FaceBook, Line, You Tube, Twitter, Instagram - สื่อ Off line: สื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ - ป้ายประกาศขายตามที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์ - เครือข่ายตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 450 ราย - เครือข่ายธนาคารในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์ ขายเร็ว ขายได้ราคา บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าจะขาย โทร.: คุณกุ้ง 063 479 8245 หรือ คุณ หนึ่ง 092 221 8776 Line: @ngproperty https://www.facebook.com/freesunsolt https://www.facebook.com/PROPERTYFORYOU35 บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 900/31 ชั้น 2 S21,S25-28 อาคารเอสวีซิตี้ คอนโด ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120