Living-Auto-Translate ลูกค้าต่างชาติเยอะ มาใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติโดย แค่กดปุ่มเดียวจบ

►Living-Auto-Translate - ลูกค้าต่างชาติมีมากขึ้นเรื่อยๆ ภาษาอังกฤษสำคัญมากๆ แต่หากท่านขี้เกียจสร้างประกาศเป็นภาษาอังกฤษหรือเขียนไม่เป็น ระบบเราจะสร้างให้อัตโนมัติโดยอ้างอิงจากภาษาไทยของท่าน โอ้ !!! ดีงามมากๆ !!!

Livinginsider

ผู้โพสต์

เนื้อหานี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่

2 จาก 2 พบว่ามีประโยชน์

►Living-Auto-Translate - ลูกค้าต่างชาติมีมากขึ้นเรื่อยๆ ภาษาอังกฤษสำคัญมากๆ แต่หากท่านขี้เกียจสร้างประกาศเป็นภาษาอังกฤษหรือเขียนไม่เป็น ระบบเราจะสร้างให้อัตโนมัติโดยอ้างอิงจากภาษาไทยของท่าน โอ้ !!! ดี

►Living-Auto-Translate - ลูกค้าต่างชาติมีมากขึ้นเรื่อยๆ ภาษาอังกฤษสำคัญมากๆ แต่หากท่านขี้เกียจสร้างประกาศเป็นภาษาอังกฤษหรือเขียนไม่เป็น ระบบเราจะสร้างให้อัตโนมัติโดยอ้างอิงจากภาษาไทยของท่าน โอ้ !!! ดี
livinginsider livinginsider