กฎระเบียบและกติกา ในการระงับหรือปิดประกาศ ที่เกิดจากการถูกรายงาน

 

ด้วยจำนวนผู้เข้าใช้งานหลายล้านคนในแต่ละเดือน ทำให้เรากลายเป็นส่วนสำคัญของกลไกตลาดการซื้อขายอสังหาฯในประเทศไทย เราได้รับการแนะนำและร้องเรียนจากผู้ใช้งานที่เข้ามาค้นหาอสังหาริมทรัพย์ ในเรื่องของประกาศที่ไม่ถูกต้อง

 

หลังจากท่านได้ทำการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ สมาชิกทุกท่านถือว่าได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน ตามเงื่อนไขนี้แล้ว และต้องทำตามกฏที่ได้ยอมรับแล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประกาศที่อยู่ในระบบของเรามีคุณภาพและความถูกต้องที่มากขึ้น ทางเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเรียนแจ้ง ข้อกำหนดสำหรับกฎระเบียบและกติกา ในการระงับหรือปิดประกาศ ที่เกิดจากการถูกรายงาน ดังนี้

 

หากมีผู้รายงานว่าประกาศของท่านเข้ามา ระบบอัตโนมัติจะดำเนินการระงับการออนไลน์ประกาศนั้นก่อน เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของประกาศ โดยประกาศที่ถูกรายงานของท่านจะถูกนำออกจากระบบและไปอยู่ในหมวด “รอแก้ไข” หรือ “ปิดการขาย” ในระบบของท่าน เพื่อรอให้ท่าน แก้ไข ตรวจสอบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม สาเหตุของการถูกรายงาน

 

ข้อกำหนดสำหรับกฎระเบียบและกติกาของเรามีดังนี้ 

 

  1. ถูกรายงานว่า “ประกาศซ้ำซ้อน” ระบบจะลบประกาศที่ซ้ำกันออกโดยทันที
  2. ถูกรายงานว่า ขาย หรือ ให้เช่า ทรัพย์นั้นไปแล้ว” มากกว่า 2 ครั้ง หรือ มีผู้ใช้งานส่งหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า ขาย หรือ ให้เช่าไปแล้ว ระบบจะปิดการขายประกาศนั้นให้โดยอัตโนมัติ 
  3. ถูกรายงานว่า “ราคาที่ไม่ถูกต้อง” ระบบจะนำประกาศไปอยู่ในหมวด “รอแก้ไข”
  4. ถูกรายงานว่า “ใช้ภาพหรือข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ” ระบบจะนำประกาศไปอยู่ในหมวด “รอแก้ไข” 

 

ระบบของเรามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและป้องกันการกลั่นแกล้งจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่กดรายงานเข้ามา เพราะผู้ที่จะกดรายงานเข้ามาต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนเท่านั้น เราจึงทราบตัวตนของผู้รายงานทุกคน และเรายังแจ้งเตือนผู้ที่จะกดรายงานเข้ามาว่า หากการรายงานเข้ามาเป็นเท็จ จะมีความผิดตามกฏหมาย ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องห่วงเรื่องการกลั่นแกล้งจากการถูกรายงาน

 

หากมีเหตุสุดวิสัยที่พบว่า ผู้ที่กดรายงานเข้ามา เข้าใจผิด หรือมีการตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลประกาศของท่านไม่ได้ทำผิดกฎใดๆ ทางเราจะทำการออนไลน์ประกาศของท่านตามปกติทันที โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงประกาศใหม่

 

เราต้องขอความร่วมมือจากทุกท่าน เพื่อช่วยให้เราสร้างระบบ Real estate Market Place ที่ดีและมีคุณภาพที่สุดในประเทศไทย รับรองได้ว่าระบบของเราจะช่วยให้ทุกท่านได้ลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิม ขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอด 

 

ขอบคุณมากครับ

Livinginsider.com

 

Notification: in order to create more accurate and high-quality listings

 

We receive recommendations and complaints from users. On the subject of incorrect listings

 

To improve the quality and accuracy of listings in our system. Therefore, it is very important for us to inform you of the requirements for illegal listings as follows:

 

If someone reports that your listings are against the rules The staff will proceed to suspend that announcement online first. for you to check the accuracy of the listings

 

Your reported listings will be removed from the system and placed in the "Suspend" category in your system. to wait for you to correct or contact the staff to inquire the reason why there are listings coming in

 

The conditions that fall under the rules are as follows:


1.    is reported as "duplicate posting", duplicate postings will be removed immediately.
2.    Is reported “Sold or Rented Property” more than 2 times, or Users have submitted evidence proving that the property has been sold or rented. The system will automatically close the sale of that listings.
3.    is reported as "incorrect price", the listings will be placed in the " Suspend " category.
4.    Is reported as "Using other people's images or data without permission", the post will be placed in the " Suspend" category.

 

Our system has staff to monitor and prevent bullying from malicious people who click to fake report. because the person who will press the report to come in must log in first only, we know the identity of every reporter. And we also notify those who will press the report that if the report comes in false will be in violation of the law. So, you don't have to worry about harassment being reported.

 

If there is a force majeure event that the person who presses the report has misunderstood or has checked and found that your listing does not violate any rules. We will make your announcement online as usual immediately. 

 

We need cooperation from all of you. To help us create the best and quality Real estate Market Place system in Thailand. We guarantee that our system will help everyone get more customers. Thank you, all users, for always supporting us.

 

Warmest Regards
Livinginsider.com

 

Livinginsider

ผู้โพสต์

เนื้อหานี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่

21 จาก 21 พบว่ามีประโยชน์

  ด้วยจำนวนผู้เข้าใช้งานหลายล้านคนในแต่ละเดือน ทำให้เรากลายเป็นส่วนสำคัญของกลไกตลาดการซื้อขายอสังหาฯในประเทศไทย เราได้รับการแนะนำและร้องเรียนจากผู้ใช้งานที่เข้ามาค้นหาอสังหาริมทรัพย์ ในเรื่องของป

  ด้วยจำนวนผู้เข้าใช้งานหลายล้านคนในแต่ละเดือน ทำให้เรากลายเป็นส่วนสำคัญของกลไกตลาดการซื้อขายอสังหาฯในประเทศไทย เราได้รับการแนะนำและร้องเรียนจากผู้ใช้งานที่เข้ามาค้นหาอสังหาริมทรัพย์ ในเรื่องของป
livinginsider livinginsider