Drag and Drop With Photo Caption - เลื่อนสลับภาพตำแหน่งได้ตามใจ แถมยังใส่แคปชั่นประกอบภาพได้อีก

Drag and Drop With Photo Caption
 

หากรูปร่างหน้าตา คือ สิ่งแรกที่ทำให้คนสนใจ ก็ไม่ต่างจาก ภาพปกหรือภาพแรกของประกาศท่านครับ ที่จะทำให้คนคลิกมาดูประกาศมากขึ้น เพราะเป็นภาพที่จะแสดงให้เห็นก่อนภาพอื่นๆ นอกจากนี้การเรียงลำกับภาพยังเป็นการเล่าเรื่องทำให้ลูกค้าสนใจมากขึ้นอีก และจะยิ่งน่าสนใจขึ้นอีก หากท่านมีเวลาเพิ่มคำบรรยายประกอบแต่ละภาพ โดยท่านสามารถเลื่อนสลับเปลี่ยนภาพได้ตามใจคุณ แถมยังใส่แคปชั่นประกอบแต่ละภาพได้อีกด้วย

Livinginsider

ผู้โพสต์

เนื้อหานี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่

4 จาก 4 พบว่ามีประโยชน์

Drag and Drop With Photo Caption   หากรูปร่างหน้าตา คือ สิ่งแรกที่ทำให้คนสนใจ ก็ไม่ต่างจาก ภาพปกหรือภาพแรกของประกาศท่านครับ ที่จะทำให้คนคลิกมาดูประกาศมากขึ้น เพราะเป็นภาพที่จะแสดงให้เห็นก่อน

Drag and Drop With Photo Caption   หากรูปร่างหน้าตา คือ สิ่งแรกที่ทำให้คนสนใจ ก็ไม่ต่างจาก ภาพปกหรือภาพแรกของประกาศท่านครับ ที่จะทำให้คนคลิกมาดูประกาศมากขึ้น เพราะเป็นภาพที่จะแสดงให้เห็นก่อน
livinginsider livinginsider