Easy Template - นึกไม่ออก แต่อยากเขียนให้น่าสนใจ เราช่วยได้ “ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อย”

Easy Template
 “ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อย กดแค่ครั้งเดียวจบ” 

ท่านสามารถใช้ Easy Template สร้างข้อความที่ท่านใช้ลงประกาศบ่อยๆ แล้ว SAVE เก็บไว้ (อย่างเช่นข้อมูลการติดต่อของท่าน) เพื่อเรียกใช้งานได้ทันทีแบบไม่ต้องคอยพิมพ์ใหม่ หรือท่านจะใช้ข้อความแนะนำของเราก็ได้ครับ หากท่านคิดไม่ออกว่าจะพิมพ์อะไร ซึ่งสามารถปรับใช้และผสมกับข้อความที่ท่านพิมพ์เองอีกได้ด้วย

Livinginsider

ผู้โพสต์

เนื้อหานี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่

3 จาก 3 พบว่ามีประโยชน์

Easy Template  “ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อย กดแค่ครั้งเดียวจบ”  ท่านสามารถใช้ Easy Template สร้างข้อความที่ท่านใช้ลงประกาศบ่อยๆ แล้ว SAVE เก็บไว้ (อย่างเช่นข้อมูลการติดต่อของท่าน) 

Easy Template  “ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อย กดแค่ครั้งเดียวจบ”  ท่านสามารถใช้ Easy Template สร้างข้อความที่ท่านใช้ลงประกาศบ่อยๆ แล้ว SAVE เก็บไว้ (อย่างเช่นข้อมูลการติดต่อของท่าน) 
livinginsider livinginsider