Invest

จำนองคืออะไร ต้องรู้อะไรบ้าง ? มาดูกัน!

Triumph 2020-04-15 09:09:10

 

เคยไหมครับที่อยู่ดีๆ ก็มีเรื่องให้ใช้เงิน เป็นเงินก้อนใหญ่ซะด้วย แถมยังต้องใช้ด่วนอีก แล้วจะไปหาที่ไหนมาให้ทัน!!? เรื่องแบบนี้คงเป็นสิ่งที่หลายคนภาวนาไม่ให้เกิดกับตัวเองใช่ไหมล่ะครับ แต่ก็นะ.. อุบัติเหตุและเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็สุดจะห้ามจริงๆ

 

แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ต้องรีบทำเลยก็คือหาทางแก้ปัญหา และทางออกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการนำ บ้าน ที่มีอยู่ไปจำนองกับธนาคารหรือเอกชนเจ้าต่างๆ เพื่อให้ได้เงินก้อนใหญ่มาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น... แต่ใจเย็นๆ ก่อน! เพราะก่อนนำบ้านไปจำนองเราควรรู้รายละเอียดต่างๆ ของการจำนองก่อนว่ามีอะไรที่สำคัญและข้อควรระวังที่ต้องใส่ใจมีอะไรบ้าง วันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังครับ ไปดูกันเลย

 

จำนองคืออะไร

การจำนองก็คือการที่เราใช้อสังหาริมทรัพย์วางไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ และจะไปไถ่คืนตามระยะเวลาที่กำหนด ถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็เหมือนกับการจำนำน่ะครับ ที่เป็นการนำทรัพย์สินอย่างสร้อย แหวน นาฬิกา ไปวางเป็นหลักประกันในการกู้เงินหรือเรียกง่ายๆ ว่าจำนำ แต่การจำนองจะต้องใช้อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษบางประเภทเป็นหลักประกันแทนนั่นเอง และหากไม่ชำระหนี้ตามกำหนด เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องให้นำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชดใช้คืนได้อีกด้วย 

 

สังหาริมทรัพย์พิเศษที่กฎหมายให้ใช้จำนองได้ คือ

1. เรือกำปั่นหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป

2. แพ

3. สัตว์พาหนะ

4. สังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่กฎหมายได้บัญญัติให้จดทะเบียนจำนองได้ เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ 

ขอบคุณภาพจาก jufs.co.uk

 

จำนองต้องใช้อะไรบ้าง

การจะไปยื่นกู้เงินที่ต้องวางบ้านหรือที่ดินไว้เป็นหลักประกันหรือที่เรียกว่าการจำนองนั้น ทางธนาคารหรือบริษัทเอกชนที่รับจำนองจะพิจารณาจากตัวผู้กู้ด้วยครับ โดยมีคุณสมบัติหลักๆ ที่มักนำไปพิจารณา เช่น

1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

2.1 หากเป็นพนักงานประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่าที่กำหนด (ประมาณ 1 ปี หรือ 2 ปี)

2.2 หากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณ 2 ปี)

3. มีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนตามที่กำหนด (ประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป)

4. มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนด และต้องเป็นเครือญาติกันตามกฎหมาย  

 

ส่วนหลักฐานในการยื่นกู้เงินโดยใช้อสังหาริมทรัพย์วางเป็นหลักประกันหรือการจำนองนั้น จะขึ้นอยู่กับธนาคารหรือบริษัทผู้ให้กู้ เช่น

เอกสารส่วนบุคคล

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนาใบสำคัญหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารด้านการเงิน 

1. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน 

2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

3. หากประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น

 

เอกสารด้านหลักทรัพย์

1. หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ของบ้านหรือที่ดิน

2. หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน 

 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลหลักๆ ที่ธนาคารและบริษัทเอกชนหลายแห่งต้องการเพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยกู้ครับ แต่บางที่อาจต้องการหลักฐานอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพราะฉะนั้นควรตรวจดูข้อมูลจากธนาคารหรือบริษัทนั้นๆ ก่อนไปดำเนินการด้วยนะครับ 

ขอบคุณภาพจาก hansons-home.com

 

จำนองที่ไหนดีและต้องดูอะไรบ้าง

การที่เพื่อนๆ จะนำบ้านหรือที่ดินไปจำนองเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้เงินนั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อน เพราะการเป็นหนี้หลักแสนหรือล้านนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อีกทั้งในปัจจุบันยังมีสถาบันการเงินรวมถึงบริษัทเอกชนมากมายที่พร้อมให้นำบ้านมาเป็นหลักประกันในการกู้เงิน ดังนั้น เราจึงควรพิจารณา ดังนี้

 

1. วามน่าเชื่อถือของบริษัทที่รับจำนอง ในส่วนของธนาคารชื่อดังคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่ แต่หากเป็นบริษัทหรือเอกชนรายอื่นๆ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีและเลือกแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

 

2. ปริมาณวงเงินที่อนุมัติ เพราะหากเงินที่ได้จากการกู้น้อยกว่าที่ต้องการ อาจทำให้เงินที่ได้มาไม่พอจะนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แถมยังเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีก ปัญหาเก่าก็ยังไม่หาย ปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นอีก แบบนี้แย่แน่ๆ ครับ 

 

3. ระยะเวลาผ่อนชำระและดอกเบี้ย เป็นสิ่งจำเป็นต้องคำนวณให้ดี ควรเลือกแบบที่สามารถรับผิดชอบไหว ส่งได้ตามกำหนด นอกจากนี้ ผู้รับจำนองแต่ละแห่งก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน เพื่อนๆ จึงควรเปรียบเทียบและเลือกรายที่คิดดอกเบี้ยถูกที่สุดเพื่อให้เราไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่แพงเกินไปนั่นเอง 

 

4. อ่านรายละเอียดในสัญญาให้ครบถ้วน ก่อนจะเซ็นต์ชื่อลงไป อยากให้เพื่อนๆ อ่านสัญญาให้ดีก่อนว่าเป็นการจำนอง และมีรายละเอียดอื่นๆ ตรงตามที่ตกลงกันไว้ เพราะหากเซ็นต์ลงไปแล้วนั่นแปลว่าเรายอมรับเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญานั่นเอง จะบอกว่าไม่รู้ก็คงไม่ทันแล้ว 

การจำนองบ้านหรือที่ดินนั้นก็เหมือนกับการที่เรานำอสังหาริมทรัพย์ของเราไปวางเป็นหลักประกันไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ และจะได้คืนก็ต่อเมื่อใช้เงินครบตามสัญญาที่ตกลงกันไว้กับผู้รับจำนอง ดังนั้นเพื่อนๆ ควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่รับจำนองให้ดี และอ่านรายละเอียดในสัญญาให้ครบถ้วน จะได้ไม่ถูกผู้อื่นเอาเปรียบหรือถูกโกงนั่นเอง

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ แฟชั่นไอส์แลนด์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ