Knowledge
icon share

จำนองคืออะไร ต้องรู้อะไรบ้าง ? มาดูกัน!

Triumph 2020-04-15 09:09:10
จำนองคืออะไร ต้องรู้อะไรบ้าง ? มาดูกัน!

 

เคยไหมครับที่อยู่ดีๆ ก็มีเรื่องให้ใช้เงิน เป็นเงินก้อนใหญ่ซะด้วย แถมยังต้องใช้ด่วนอีก แล้วจะไปหาที่ไหนมาให้ทัน!!? เรื่องแบบนี้คงเป็นสิ่งที่หลายคนภาวนาไม่ให้เกิดกับตัวเองใช่ไหมล่ะครับ แต่ก็นะ.. อุบัติเหตุและเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็สุดจะห้ามจริงๆ

 

แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ต้องรีบทำเลยก็คือหาทางแก้ปัญหา และทางออกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการนำ บ้าน ที่มีอยู่ไปจำนองกับธนาคารหรือเอกชนเจ้าต่างๆ เพื่อให้ได้เงินก้อนใหญ่มาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น... แต่ใจเย็นๆ ก่อน! เพราะก่อนนำบ้านไปจำนองเราควรรู้รายละเอียดต่างๆ ของการจำนองก่อนว่ามีอะไรที่สำคัญและข้อควรระวังที่ต้องใส่ใจมีอะไรบ้าง วันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังครับ ไปดูกันเลย

 

จำนองคืออะไร

การจำนองก็คือการที่เราใช้อสังหาริมทรัพย์วางไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ และจะไปไถ่คืนตามระยะเวลาที่กำหนด ถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็เหมือนกับการจำนำน่ะครับ ที่เป็นการนำทรัพย์สินอย่างสร้อย แหวน นาฬิกา ไปวางเป็นหลักประกันในการกู้เงินหรือเรียกง่ายๆ ว่าจำนำ แต่การจำนองจะต้องใช้อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษบางประเภทเป็นหลักประกันแทนนั่นเอง และหากไม่ชำระหนี้ตามกำหนด เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องให้นำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชดใช้คืนได้อีกด้วย 

 

สังหาริมทรัพย์พิเศษที่กฎหมายให้ใช้จำนองได้ คือ

1. เรือกำปั่นหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป

2. แพ

3. สัตว์พาหนะ

4. สังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่กฎหมายได้บัญญัติให้จดทะเบียนจำนองได้ เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ 

จำนองคืออะไร ต้องรู้อะไรบ้าง ? มาดูกัน!

ขอบคุณภาพจาก jufs.co.uk

 

จำนองต้องใช้อะไรบ้าง

การจะไปยื่นกู้เงินที่ต้องวางบ้านหรือที่ดินไว้เป็นหลักประกันหรือที่เรียกว่าการจำนองนั้น ทางธนาคารหรือบริษัทเอกชนที่รับจำนองจะพิจารณาจากตัวผู้กู้ด้วยครับ โดยมีคุณสมบัติหลักๆ ที่มักนำไปพิจารณา เช่น

1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

2.1 หากเป็นพนักงานประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่าที่กำหนด (ประมาณ 1 ปี หรือ 2 ปี)

2.2 หากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณ 2 ปี)

3. มีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนตามที่กำหนด (ประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป)

4. มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนด และต้องเป็นเครือญาติกันตามกฎหมาย  

 

ส่วนหลักฐานในการยื่นกู้เงินโดยใช้อสังหาริมทรัพย์วางเป็นหลักประกันหรือการจำนองนั้น จะขึ้นอยู่กับธนาคารหรือบริษัทผู้ให้กู้ เช่น

เอกสารส่วนบุคคล

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนาใบสำคัญหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารด้านการเงิน 

1. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน 

2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

3. หากประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น

 

เอกสารด้านหลักทรัพย์

1. หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ของบ้านหรือที่ดิน

2. หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน 

 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลหลักๆ ที่ธนาคารและบริษัทเอกชนหลายแห่งต้องการเพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยกู้ครับ แต่บางที่อาจต้องการหลักฐานอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพราะฉะนั้นควรตรวจดูข้อมูลจากธนาคารหรือบริษัทนั้นๆ ก่อนไปดำเนินการด้วยนะครับ 

จำนองคืออะไร ต้องรู้อะไรบ้าง ? มาดูกัน!

ขอบคุณภาพจาก hansons-home.com

 

จำนองที่ไหนดีและต้องดูอะไรบ้าง

การที่เพื่อนๆ จะนำบ้านหรือที่ดินไปจำนองเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้เงินนั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อน เพราะการเป็นหนี้หลักแสนหรือล้านนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อีกทั้งในปัจจุบันยังมีสถาบันการเงินรวมถึงบริษัทเอกชนมากมายที่พร้อมให้นำบ้านมาเป็นหลักประกันในการกู้เงิน ดังนั้น เราจึงควรพิจารณา ดังนี้

 

1. วามน่าเชื่อถือของบริษัทที่รับจำนอง ในส่วนของธนาคารชื่อดังคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่ แต่หากเป็นบริษัทหรือเอกชนรายอื่นๆ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีและเลือกแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

 

2. ปริมาณวงเงินที่อนุมัติ เพราะหากเงินที่ได้จากการกู้น้อยกว่าที่ต้องการ อาจทำให้เงินที่ได้มาไม่พอจะนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แถมยังเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีก ปัญหาเก่าก็ยังไม่หาย ปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นอีก แบบนี้แย่แน่ๆ ครับ 

 

3. ระยะเวลาผ่อนชำระและดอกเบี้ย เป็นสิ่งจำเป็นต้องคำนวณให้ดี ควรเลือกแบบที่สามารถรับผิดชอบไหว ส่งได้ตามกำหนด นอกจากนี้ ผู้รับจำนองแต่ละแห่งก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน เพื่อนๆ จึงควรเปรียบเทียบและเลือกรายที่คิดดอกเบี้ยถูกที่สุดเพื่อให้เราไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่แพงเกินไปนั่นเอง 

 

4. อ่านรายละเอียดในสัญญาให้ครบถ้วน ก่อนจะเซ็นต์ชื่อลงไป อยากให้เพื่อนๆ อ่านสัญญาให้ดีก่อนว่าเป็นการจำนอง และมีรายละเอียดอื่นๆ ตรงตามที่ตกลงกันไว้ เพราะหากเซ็นต์ลงไปแล้วนั่นแปลว่าเรายอมรับเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญานั่นเอง จะบอกว่าไม่รู้ก็คงไม่ทันแล้ว 

จำนองคืออะไร ต้องรู้อะไรบ้าง ? มาดูกัน!

การจำนองบ้านหรือที่ดินนั้นก็เหมือนกับการที่เรานำอสังหาริมทรัพย์ของเราไปวางเป็นหลักประกันไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ และจะได้คืนก็ต่อเมื่อใช้เงินครบตามสัญญาที่ตกลงกันไว้กับผู้รับจำนอง ดังนั้นเพื่อนๆ ควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่รับจำนองให้ดี และอ่านรายละเอียดในสัญญาให้ครบถ้วน จะได้ไม่ถูกผู้อื่นเอาเปรียบหรือถูกโกงนั่นเอง

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

livinginsider livinginsider