Loading...
Loading...
Loading...
ดูรูปอีก : 2 รูป
Loading...

ขายที่ดินหลังเซ็นทรัลศาลายา จำนวน 4 ไร่เศษ

฿15,000,000
สร้างเมื่อ 2023-11-14 19:57
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2024-05-02 16:18
สร้างเมื่อ 2023-11-14 19:57
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2024-05-02 16:18

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ -ทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย -ทำร้านอาหารแนวธรรมชาติ -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือ ถั่วงอก การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ เช่น การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหารเช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวง เยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การทำอาหารหรือเครื่ืองดื่มจากผัก พืช หรือ ผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็ง โดยฉับพลันหรืเหือดแห้ง -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืชอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เช่น การสี ฝัด หรือ ขัดข้าว การทำแป้ง การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การทำขนมปัง หรือขนมเค้ก การทำขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล ซึ่งทำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือ พืชอื่นที่ให้ความหวานอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การเชื่อม -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การทำเก็กฮวยผง ขิงผง หรือ เครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาล การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (nuts) หรือการเคลือถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต การทำไอศกรีม -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การทำน้ำสลัด การบดหรือป่นเครื่องเทศ การทำพริกป่น พริกไทยป่น หรือ เครื่องแกง -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้ำแข็ง -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม หรือน้ำแร่อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การทำน้ำดื่ม การทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ -โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อพรมที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ำมัน -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวนอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์หรือวัสดุอื่น การทำหมวก -โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือ ผักตบชวา -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อกอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การแกะสลักไม้ -โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว -โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว -โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่าว -โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว -โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลมเครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ำดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลังกล เครื่องยก ปั่นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่น รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (stackers) เตาไฟหรือเตาอบสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสำหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรืออย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การต่อ การซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรื่องยาง -โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว -โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การทำร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับใด -โรงงานห้องเย็น -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การซ่อมแซมยานที่ขับเครื่องด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ -โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี -โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลำดับใด -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิตอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรือ อัญมณี

ที่ตั้งและทำเล vector ดูแผนที่
logo
ใช้ Livinginsider ผ่านแอปสะดวกกว่าจริงๆนะ รองรับทั้งระบบ IOS และ Android ดาวน์โหลดทันที ตอนนี้ คลิกเลย!!

Stories banner

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 


 


 


 


 


 


send-message แชท
Verified

ส่งข้อความ

หรือ

เหมาะสำหรับ -ทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย -ทำร้านอาหารแนวธรรมชาติ -โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือ ถั่วงอก การร่อน ล้าง คัด หรื

livinginsider livinginsider