Knowledge
icon share

อัปเดต ค่าโอนที่ดิน 2567 ต้องจ่ายกี่บาท เช็กให้ชัวร์ก่อนโอน

Livinginsider Report 2024-07-09 11:29:08
อัปเดต ค่าโอนที่ดิน 2567 ต้องจ่ายกี่บาท เช็กให้ชัวร์ก่อนโอน

ก่อนโอนที่ดินต้องรู้! ค่าโอนที่ดิน ปี 2567 มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? Living Insider พร้อมนำข้อมูลดี ๆ มาแบ่งปันให้คุณแล้ว หากคุณกำลังต้องการโอนที่ดินไม่ว่าจะเพื่อการซื้อขายหรือยกเป็นมรดกให้กับลูกหลาน ญาติพี่น้อง สามีภรรยา บทความในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน

ค่าโอนที่ดินคืออะไร

ค่าโอนที่ดิน คือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับกรมที่ดินเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปรียบเสมือนค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินในเอกสารทางการ จำนวนเงินของค่าโอนที่ดินจะขึ้นอยู่กับ ราคาประเมินที่ดิน หรือ ราคาขาย แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า โดยคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ของราคา

เพื่อให้เปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินโดยสมบูรณ์ การดำเนินการเสียค่าโอนที่ดิน จึงเป็นส่วนที่ผู้ขายหรือมอบที่ดินต้องเสียค่าโอน หรือในบางกรณีสามารถแบ่งชำระคนละครึ่งได้ ขึ้นกับข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย โดยมีพยานรับรู้การชำระค่าโอนนี้ด้วย 

ค่าโอนที่ดินมีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายเพื่อโอนที่ดินหรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินปี 2567 ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินหรือราคาขาย แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า อัตราค่าธรรมเนียมทั่วไปอยู่ที่ 2%

 • กรณีโอนให้คู่สมรส คิด 0.5%
 • กรณีโอนให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย คิด 0.5%
 • กรณีโอนให้ผู้รับมรดก คิด 0.5%

2. ค่าอากรแสตมป์ คิด 0.5% ของราคาประเมินหรือราคาขาย ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระ

3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คำนวณตามขั้นบันไดโดยคิดอยู่ที่ 1% - 2.5% (สำหรับนิติบุคคลคิดที่ 1% ของราคาขาย)

4. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง คิดเป็น 1% ของมูลค่าการจดจำนองไม่เกิน 200,000 เสียเฉพาะกรณีที่มีการกู้เงินเพื่อซื้อที่ดิน 

5. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าคำขอโอน 5 บาท, ค่าพยาน 20 บาท

อัปเดต ค่าโอนที่ดิน 2567 ต้องจ่ายกี่บาท เช็กให้ชัวร์ก่อนโอน

5 ประเภทการโอนที่ดิน โอนให้ใครต้องจ่ายเท่าไร

ประเภทของการโอนที่ดินจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งจะมีเงื่อนไขอะไรและต้องเสียค่าโอนกี่ % ของราคาขาย Living Insider รวมมาให้แล้ว Update ล่าสุดจากกรมที่ดิน 

1. โอนที่ดินให้ลูก

โอนที่ดินให้ลูก ต้องชำระค่าโอนที่ดิน 0.5% และค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาประเมินหรือราคาขาย โดยผู้รับโอน ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5% (เฉพาะกรณีที่ราคาขายเกิน 20 ล้านบาท) 

2. โอนที่ดินระหว่างสามีภรรยา

สำหรับค่าธรรมเนียนการโอนที่ดินให้คู่สมรส ต้องชำระค่าโอนที่ดิน 0.5% และค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือ 3.3% สำหรับค่าภาษีธุรกิจเฉพาะของราคาประเมินหรือราคาขาย รวมทั้งมีค่าภาษีบุคคลธรรมดา 

3. โอนที่ดินให้ญาติ

หากคุณต้องการโอนที่ดินให้ญาติหรือผู้สืบสายเลือด เช่น ลูก หลาน หรือเหลน จะต้องเสียค่าโอนที่ดิน 0.5 % ของราคาประเมิน

4. โอนที่ดินมรดก

สำหรับการโอนที่ดินมรดกให้กับผู้ที่ไม่ได้สืบสายเลือดหรือบุตรบุญธรรม จะต้องเสียค่าโอนที่ดิน 2 % ของราคาประเมิน 

5. โอนซื้อขายปกติ

การโอนซื้อขายที่ดินแบบปกติ หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยทั้งสองฝ่ายต้องตกลงและยินยอมทำสัญญาซื้อขายที่ดิน มีค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน 2% ของราคาประเมินหรือราคาขาย แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจ 3.3% ของราคาประเมินหรือราคาขาย 

เอกสารการโอนที่ดินใช้อะไรบ้าง

เมื่อคุณทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการโอนที่ดินแล้ว ขั้นตอนถัดไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับการโอนที่ดิน โดยเราจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

1. เอกสารที่ผู้โอนต้องเตรียม

 • โฉนดที่ดินฉบับจริง
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา
 • หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (กรณีมี)
 • ใบรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรณีราคาขายเกิน 20 ล้านบาท)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)

2. เอกสารที่ผู้รับโอนต้องเตรียม

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)

เอกสารเพิ่มเติม

 • สำเนาบัตรประชาชนของพยาน 2 คน (กรณีโอนที่ดินทั่วไป)
 • ใบรับรองการจดทะเบียนผู้จัดการมรดก (กรณีโอนที่ดินมรดก)
 • หนังสือยินยอมจากคู่สมรส (กรณีโอนที่ดินเป็นสินส่วนตัว)

หมายเหตุ: เอกสารบางรายการอาจ ไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับประเภทการโอนที่ดิน แนะนำให้ตรวจสอบ กับทางสำนักงานที่ดินอีกครั้งก่อนไปดำเนินการ

อัปเดต ค่าโอนที่ดิน 2567 ต้องจ่ายกี่บาท เช็กให้ชัวร์ก่อนโอน

การโอนที่ดินถือเป็นขั้นตอนที่มีความละเอียดสูงและต้องศึกษาข้อมูลให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจนทำคุณเสียเวลา หากคุณต้องการซื้อขายที่ดินหรืออสังหารูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่นบ้านเดี่ยวและคอนโด สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ Living Insider อันดับ 1 เรื่อง คอนโดให้เช่า และโครงบ้านเดี่ยว

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

livinginsider livinginsider