Design

Check List ฤกษ์มงคลขึ้นบ้าน-คอนโดใหม่ ปี 2565 วันไหนปัง เช็กเลย!

jitkamon.k 2022-02-01 17:21:27

ปีใหม่ก็ผ่านมาแล้ว ตรุษจีนก็กำลังผ่านพ้นไป แล้วไหนจะเดือนแห่งความรักอย่างวันวาเลนไทน์อีก  Livinginsider จึงได้รวบรวมฤกษ์งามยามดีที่เป็นสิริมงคลต่อเจ้าของบ้าน-คอนโด ไว้สำหรับคนที่มีแพลนจะขึ้นบ้านใหม่ กำลังจะย้ายบ้าน-คอนโด เพื่อเสริมมงคลแก่ตนเอง ทั้งทางด้านการงาน โชคลาภเงินทอง ความก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตมาฝากกัน

 

ฤกษ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 

วันอังคารที่ 1  กุมภาพันธ์ 2565  

ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 2 (สอง) ปีฉลู 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าดี 

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  

ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู  

ฤกษ์: ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  

ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู   

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน

 

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู   

ฤกษ์ :  ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์   

ไม่แนะนำสำหรับ คนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้ 

 

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน

 

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์   

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์

 

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 

ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์และวันอังคาร

 

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์   

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี

 

ฤกษ์ประจำเดือนมีนาคม 2565 

 

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 (สี่) ปีฉลู 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์และวันอังคาร 

 

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4 (สี่) ปีฉลู 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 

ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 4 (สี่) ปีฉลู 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์   

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธกลางคืน 

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 

ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 4 (สี่) ปีฉลู   

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์  

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน 

 

ฤกษ์ประจำเดือนเมษายน 2565 

 

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 

ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 4 (สี่) ปีฉลู 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

 

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 

ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 (ห้า) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์   

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสและวันอังคาร 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 

ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 5 (ห้า) ปีขาล   

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์และวันอังคาร 

 

ฤกษ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

 

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 (หก) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

 

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 

ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 6 (หก) ปีขาล   

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน 

 

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 

ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 6 (หก) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน  

 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 

ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 6 (หก) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์  

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดพฤหัสและวันศุกร์ 

 

ฤกษ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

 

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 

ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์  

 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 

ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน 

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 

ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน 

 

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 

ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

 

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 

ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน  

 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 

ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 (แปด) ปีขาล   

ฤกษ์ : ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์

 

ฤกษ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

 

 

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล  

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสและวันศุกร์ 

 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์

 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 

ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์

 

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 

ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์     

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสและวันศุกร์ 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 

ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร

 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค   

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี

 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์   

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์

 

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 (เดือนเก้า) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์

 

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9 (เดือนเก้า) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสและวันศุกร์ 

 

ฤกษ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565 

 

 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 

ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล   

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี

 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 

ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 9 (เก้า) ปีขาล   

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์   

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน

 

ฤกษ์ประจำเดือนกันยายน 2565 

 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 

ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน

 

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 

ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์   

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์

 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 

ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล   

ฤกษ์ : ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดพฤหัสและวันศุกร์

 

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 

ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนมหัทธโนฤกษ์   

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์

 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 

ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี

 

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 

ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล   

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์

 

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 

ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดพฤหัสและวันศุกร์

 

ฤกษ์ประจำเดือนตุลาคม 2565 

 

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล   

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์   

ไม่แนะนำสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน

 

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์

 

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 

ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดพฤหัสและวันศุกร์

 

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 

ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล   

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันอังคาร

 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับ คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์

 

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล  

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันอังคาร

 

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี

 

ฤกษ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์

 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 

ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนเกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์

 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี

 

ฤกษ์ประจำเดือนธันวาคม 2565 

 

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีขาล   

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี

 

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 

ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับ คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน

 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 

ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีขาล   

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ 

ไม่แนะนำสำหรับคนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์

 

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 

ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีขาล 

ฤกษ์ : ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์   

ไม่แนะนำสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาฤกษ์ดี วันมงคล สำหรับขึ้นบ้านใหม่ สร้างบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาลพระภูมิ รวมไปถึงเปิดร้านใหม่ปี 65 อยู่ละก็ ลองนำฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 ที่ Livinginsider นำมาฝากกันในวันนี้ไปพิจารณากันดูนะคะ 

 

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

พัฒนาการ ศรีนครินทร์

พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง

รัชดา ห้วยขวาง

รัชดาภิเษก ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม เหม่งจ๋าย