รับชม ครั้ง

26 มิ.ย. 2566

รายละเอียด

จากคนที่เคยมีอคติ ต่ออาชีพนายหน้า อะไรทำให้กลายเป็นนายหน้ามืออาขีพได้ Become The Agent Ep.30 จะพาไปคุยกับ คุณแจง จุฑารัตน์ จิตรมั่น นายหน้าอิสระ Jangproperty

ติดต่อสอบถาม