รับชม ครั้ง

14 พ.ค. 2565

รายละเอียด

การทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว เป็นสิ่งที่นายหน้าทุกคนควรจะทำ เพื่อเป็นแหล่งเก็บความรู้ ทำให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา แล้วนำมาพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่เรียกว่าความสำเร็จ คุณน้ำพลอย สุขศิริ PropHelpers

ติดต่อสอบถาม
livinginsider livinginsider