รับชม ครั้ง

24 มี.ค. 2565

รายละเอียด

การลงมือทำอย่างจริงจังและสม่ำเสมอจะเป็นตัวนำพาไปสู่ความสำเร็จ แม้จะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนก็ตาม

[Become The Agent EP.16] จะพาไปคุยกับ คุณนุ่น นันทนัช ศรีพัชรพัชร์ CEO of Home Property Consulting Company Limited

livinginsider livinginsider