ธารา พนา เขาใหญ่

รายละเอียด

ชื่อโครงการ : Tharapana Khaoyai (ธารา พนา เขาใหญ่)
เจ้าของโครงการ :  พีเอดี แอสเซท จำกัด (PAD Asset .Co., Ltd.)
ที่ตั้งโครงการ : หมูสี, ปากช่อง, นครราชสีมา
ประเภทโครงการ : คอนโด Low Rise 7 ชั้น 1 อาคาร 
เนื้อที่โครงการ : 0-3-45.7 ไร่
จำนวน : 64 ยูนิต
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : พ.ศ.2560
ราคาเริ่มต้น : 2.2 ล้านบาทหรือประมาณ 68,543 บาท/ตร.ม.
เว็บไซต์ : http://www.tharapana.com
เบอร์ติดต่อ : 093-0199-299

LivingStock Application