News

เอสซี ประกาศความสำเร็จปี 62 ผลการดำเนินงานทำนิวไฮทั้งรายได้และกำไรสุทธิ มีรายได้รวม 17,787 ลบ.

LivingInsider Report 2020-02-20 13:51:07

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาสินค้าคุณภาพ และส่งมอบ living solutions เพื่อสร้างทุกเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคน โดยนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2562 ว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตและสามารถทำสถิติใหม่ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ

 

โดยมีรายได้รวม 17,787 ล้านบาท เติบโต 15% (YoY) เป็นรายได้จากการดำเนินงาน 17,637 ล้านบาท เติบโต 14% (YoY) แบ่งสัดส่วนได้เป็นรายได้จากการขายร้อยละ 95 และรายได้จากค่าเช่าและบริการร้อยละ 5 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,026 ล้านบาท เติบโต 13% (YoY)

 

ในส่วนรายได้จากการขาย 16,771 ล้านบาท เติบโต 15% (YoY) มาจากรายได้จากโครงการแนวราบ 11,260 ล้านบาท หรือ 67% ซึ่งเป็นสถิติใหม่ด้วยจุดแข็งของบ้านโครงการของเอสซีที่มีครอบคลุมทุกระดับราคาและมีการตอบรับที่ดี และอีก 33% ในส่วนที่เหลือมาจากโครงการแนวสูง 5,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% (YoY)

 

โดยในปี 2562 บริษัทมียอดขายรวมเท่ากับ 14,425 ล้านบาทจากโครงการที่เปิดขายรวมทั้งสิ้น 55 โครงการ มูลค่ารวม 56,200 ล้านบาท มียอดขายรอโอน หรือ Backlog รวม 7,388 ล้านบาทที่พร้อมโอนในปีนี้ 65% และอีก 35% จะโอนในปี 2564-2565

 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินรวม 45,083 ล้านบาท และ 27,526 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 17,557 ล้านบาท คิดเป็นราคาตามบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ 4.20 บาท และมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.4848 บาท  

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น โดยจะนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 ต่อไป

 

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

livinginsider livinginsider