News

กฎกระทรวงฉบับใหม่ อาคาร 9 ประเภทแจ็กพอต

LivingInsider Report 2021-11-26 13:36:50

อาคาร 9 ประเภทแจ็กพอต

ไม่ได้ซ้ำเติมแต่บังเอิญตรงกับช่วงที่คนไทย ธุรกิจไทยยังไม่ฟื้นจากโควิด-19 ผ่านมาปีเศษหลังกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เตรียมความพร้อมบุคลากรรับกฎหมายใหม่

 

เพราะหลังคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นชอบให้นำกฎกระทรวงดังกล่าวมาบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว การอนุญาตออกแบบ และอนุญาตก่อสร้างอาคารของ อปท. 7,850 แห่งทั่วประเทศ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฉบับนี้

 

สาระสำคัญคือ กำหนดให้การก่อสร้างอาคาร 9 ประเภท ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไปต้องออกแบบอาคารตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ 1.โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 2.โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 3.สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

 

4.สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 5.สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 6.สำนักงานหรือที่ทำการ 7.ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า 8.อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และ 9.อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 

ขณะเดียวกันให้การดัดแปลงอาคาร 9 ประเภทที่มีผลเป็นการดัดแปลงพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไปต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับนี้ด้วย

 

อาทิ ระบบเปลือกอาคาร ต้องมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมเป็นไปตามค่ามาตรฐาน ทั้งผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารที่มีการปรับอากาศของแต่ละประเภทอาคาร ส่วนระบบเปลือกอาคารลักษณะอื่น ถ้าใช้งานพื้นที่หลายลักษณะพื้นที่แต่ละส่วนต้องใช้ข้อกำหนดของระบบเปลือกอาคารตามลักษณะการใช้งาน

 

ระบบไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ รวมทั้งการคำนวณออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ

 

โดยอาคารที่นำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้สามารถนำค่าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ไปหักออกจากค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารได้

 

และกำหนดให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร พร้อมจัดหาผู้ที่มีคุณสมบัติในการตรวจประเมินเป็นผู้รับรองประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต หรือแจ้งก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร

 

นอกจากนี้ เมื่อได้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่ยื่นเอกสารที่มีการรับรองการอนุรักษ์พลังงานประกอบการยื่นขอใบรับรองการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 

กฎกติกาใหม่ทำให้ต้นทุนทุกขั้นตอนเพิ่มขึ้นก็จริง แต่การใช้พลังงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบกับเจ้าของอาคารในระยะแรกการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันไม่ถึง 10,000 ตร.ม. มีข้อยกเว้นไม่นำกฎกระทรวงฉบับนี้มาบังคับใช้ 1 ปีสำหรับอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. แต่ไม่ถึง 10,000 ตร.ม. และ 2 ปีสำหรับอาคาร ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. แต่ไม่ถึง 5,000 ตร.ม.

 

ยกเว้นแค่ชั่วคราวจนถึงปลายปีหน้า จากนั้นอาคารทั้ง 9 ประเภทต้องกัดฟันรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามมา

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

https://www.prachachat.net/columns/news-808166

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

พัฒนาการ ศรีนครินทร์

พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง

รัชดา ห้วยขวาง

รัชดาภิเษก ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม เหม่งจ๋าย