News

อสังหาฯ เจ้าสัวเจริญ “FPT” โชว์ผลงานไตรมาส 3/63 งวด เม.ย.-มิย.

LivingInsider Report 2020-08-11 13:02:47

FPT-เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยโชว์ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3/2563 (งวดเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) บริษัทฯมีรายได้ และกำไรสุทธิ จำนวน 4,883 ล้านบาท และ 399 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีปัจจัยบวกมาจาก ธุรกิจกลุ่มที่พักอาศัย ฟื้นตัวกลับมาคึกคักมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

 

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่มีรายได้ประจำจากค่าเช่า ยังคงสามารถปรับตัวได้ดี ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากมาตรการผ่อนปรนค่าเช่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

FPT สามารถคงสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญชุดใหม่แบบ Rights Offering เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย ด้วยยอดเงินระดมทุน จำนวน 3,207 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะนำไปใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

 

ปัจจุบัน ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ GOLD ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคาดว่ากระบวนการเพิกถอนจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2563

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายธนพล ศิริธนชัย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO) เพื่อดำเนินงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ของ FPT โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป คุณธนพลจะเป็นผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การลงทุน ที่จะสนับสนุนให้แพลตฟอร์มธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

รายงานข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทย แถลงผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

บริษัทฯ บันทึกรายได้รวมลดลงเล็กน้อยที่ 4,883 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 399 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิต่ำกว่ากำไรสุทธิของปีก่อนหน้าที่ 797 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 3/2562 นั้นบริษัทฯมีกำไรจากการขายที่ดินให้แก่บริษัทร่วมทุน ประกอบกับมาตรการปิดเมืองในช่วงการระบาดของไวรัสโควิดในปีนี้ ทำให้ธุรกรรมโอนบ้านต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป

 

จากความสำเร็จในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 1,210,057,784 หุ้นที่ผ่านมา  FPT สามารถระดมทุนได้ถึง 3,207 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่อง

 

นอกจากนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีการอนุมัติการขายสินทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมมูลค่ารวม  6,000 ล้านบาท ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” โดยเงินทุนดังกล่าวจะนำมาใช้ในการสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจต่อไปในอนาคต

 

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2563 มีรายได้จำนวน 441 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยยังสามารถรักษาสัดส่วนการเช่าพื้นที่ในอัตราร้อยละ 80 จากอานิสงส์ของดีมานด์พื้นที่โรงงานพร้อมใช้ (Ready-built factories) เพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน ในด้านคลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit

 

บริษัทฯยังคงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำให้เป็นผู้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทฯได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด (“เซ็นทรัล วัตสัน”) ผู้นำร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคทันสมัยแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น

 

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2563 มีรายได้จำนวน 3,880 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากความต้องการที่พักอาศัยประเภททาวน์โฮมและทาวน์เฮาส์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดพรีเซลล์โครงการมูลค่ารวม 8,819 ล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2563 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

 

และเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากโครงการที่ดำเนินการอยู่ 58 โครงการ และมีแบ็คล็อครอการโอนมูลค่า 2,290 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์เพื่อตอบรับกับสภาพทางธุรกิจในช่วงโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการได้ด้วยตนเอง

 

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ บันทึกผลประกอบการรายได้ที่ 236 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนปรนค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยถึงแม้ว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมยังคงได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการเดินทาง ธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงานยังคงสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

 

โดยมีอัตราการเช่าโดยรวมของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่ร้อยละ 94 ณ เดือนมิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ผลประกอบการของธุรกิจรีเทลยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์  โดยปัจจุบัน อาคารสามย่านมิตรทาวน์ มีอัตราการเช่าสูงขึ้นร้อยละ 91 และมีร้านค้าเปิดใหม่ อาทิ AIS eSports Studio, AfterYou และ Yomie’s Rice x Yogurt

 

บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน โดยถึงแม้ว่าบางกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลงานโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯยังคงดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้แล้ว การควบรวมกิจการกับโกลเด้นแลนด์ยังมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯจะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

https://www.prachachat.net/property/news-503409

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ