Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ประกาศ ขาย เช่า คอนโด บ้าน ที่ดิน เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (337)   Invest (66) PR (1848)  News (1390)   Idea (65) Design (66) Talk (202)  Guest (46)  Vacation (100) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

อนันดา เปิดตัว TCDC COMMONS ห้องสมุดด้านการออกแบบการสื่อสาร


0 0

 

 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำการพัฒนา คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า สร้างความน่าสนใจแก่วงการอสังหาฯ โดยร่วมมือกับ TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) จัดตั้ง ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design Library) นับเป็นองค์กรเอกชนรายแรก ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจในการสรรค์งานต่างๆ พร้อมทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท รังสรรค์ห้องสมุดสุดทันสมัย ภายใต้ชื่อ TCDC COMMONS ขนาดพื้นที่กว่า 351 ตร.ม. บนชั้น 3 ของโครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งพบปะของผู้สนใจด้านการออกแบบการสื่อสาร  Community Design  รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาไอเดีย ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์ และโอกาสใหม่ทางธุรกิจในอนาคต

 

 

ภาพ TCDC COMMONS

 

 

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าอนันดาฯ ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ  TCDC  (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย ในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการจัดต้องห้องสุมดเฉพาะด้านการออกแบบสื่อสาร ภายใต้ชื่อ TCDC COMMONS ซึ่งทางอนันดาฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก TCDC ให้เป็นเอกชนรายแรกของประเทศไทยในการจัดตั้งห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสารหรือ TCDC COMMONS บนชั้น 3 ของโครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ที่ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่านเพียง 270 เมตร

 

 

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา

 

 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ทางอนันดาฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดจนเล็งเห็นการเติบโต ของอุตสาหกรรมด้านการออกแบบการสื่อสารของไทย ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดัน  และกระตุ้นให้กลุ่มนักออกแบบไทยได้เกิดแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันจะนำไปสู่กระบวนการสร้างนักคิด นักออกแบบ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่นำ “ทุน” มาบวกกับ “ความคิดสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และบริการ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยผลักดันให้วงการอุตสาหกรรมด้านการออกแบบการสื่อสารไทยมีความแข็งแกร่งสามารถเติบโตในเวทีโลกได้มากยิ่งขึ้น

 

 

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล  ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC - Thailand Creative & Design Center) เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการออกแบบ สำหรับผู้ประกอบการ, นักออกแบบ, นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ และงานออกแบบ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคน และเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถแข่งขัน และเจริญเติบโตในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

โดย TCDC นอกจากมุ่งเน้นสร้างสรรค์ และรวบรวมองค์ความรู้จากทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อมาถ่ายทอดสู่สมาชิก  และผู้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ตั้งแต่การเลือกที่ตั้งที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีการคมนาคมสะดวก รวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการไปสู่ภูมิภาค ตลอดจนตอบสนองความต้องการแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ที่ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และพบว่าสาขาการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design) เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีสถิติการใช้งานสูงในปัจจุบัน

 

 

คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

 

 

“การเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของประเทศ ต้องอาศัยเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ใช่การลงทุนภาครัฐอย่างเดียว หรือในด้านเอกชน ก็ไม่ใช่การลงทุนเพื่อมุ่งเน้นผลกำไรทางธุรกิจ แต่มองในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน  ซึ่งในจุดนี้การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม หรือที่จำแนกลงไปอีกว่า Socially Responsible Investment จึงเป็นโมเดลใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ผู้ที่ได้ริเริ่ม และผลักดัน Creative Economy เป็นคนแรกๆ ในประเทศไทย เมื่อครั้งที่ท่านเป็นประธานของ TCDC จากผลผลิตทางความคิดของท่าน จึงออกมาเป็นรูปธรรมบนการทำงานหนักของพวกเรา โครงการ TCDC COMMONS แห่งแรกจึงเกิดขึ้นบนการหลอมรวมทางแนวคิดที่หนักแน่นนี้ จากบทบาทของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คือ การลงทุนเพื่อสังคม และบทบาทของ TCDC คือ การลงทุนเพื่อความคิดสร้างสรรค์” 

 

 

ด้วยแนวคิดดังกล่าว TCDC จึงได้จัดตั้งโครงการ  TCDC COMMONS เพื่อเป็นช่องทางความร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือ พื้นที่จัดแสดงผลงาน หรือ พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของสังคม และชุมชนโดยรอบว่าต้องการสนับสนุนกิจกรรม และการบริการในรูปแบบใด 

 

 

 

 

TCDC COMMONS

สำหรับ TCDC COMMONS แห่งแรกนี้ ตั้งเป้าให้เป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนไอเดีย และทำงานร่วมกัน (co-working space) รวมถึงเป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการสื่อสาร ครอบคลุม 21 สาขาด้านการออกแบบการสื่อสาร รวมถึงผู้ที่สนใจให้สามารถมาทำงาน และแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

 

 

ขอบเขตของสาขาการออกแบบการสื่อสาร 21 สาขา

1. Advertising - การโฆษณาเสนอขายสินค้า บริการ หรือความคิดโดยการใช้สื่อ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าจํานวนมากได้ ในเวลาอันรวดเร็ว

2. Ambient media - สื่อแฝงในบรรยากาศเป็นสื่อนอกเหนือจากสื่อที่เคยมีมาอย่างเช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ตัวอย่างสื่อแฝง ได้แก่ ข้อความที่ติดอยู่หลังบัตรจอดรถ

3. Animation - การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยนำภาพมาร้อยเป็นเรื่องราวสำหรับการสื่อสาร โฆษณา และภาพยนตร์

4. Art direction - การกำหนดแนวทางเพื่อกำหนดทิศทางการออกแบบที่สามารถสื่อสาร และยังมีความสวยงาม

5. Brand management - การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อด้วยการบริหารจัดการเพื่อนำเสนอ และสื่อสารคุณภาพของสินค้าไปยังผู้บริโภค

6. Content strategy - การกำหนดเนื้อหาที่ทั้งสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และสนับสนุนแบรนด์

7. Copywriting - การเขียนข้อความหรือคำพูดในโฆษณา เพื่อการโฆษณา การตลาด

8. Creative directing - การคิด ออกแบบ และนำเสนอแนวทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และโฆษณา

9. Editing - การตรวจแก้ ปรับเปลี่ยนข้อมูล ข้อความ หรือภาพ เช่น ต่อเติม ตัดทอน เรียงใหม่ เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

10. Information architecture - การจัดวางโครงสร้างข้อมูลในเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ

11. Information graphics - การใช้งานกราฟิกมาจัดแสดงข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลทางสถิติ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

12. Instructional design - การออกแบบการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของการนำข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอนอย่างเป็นระบบ

13. Illustration - การวาดภาพประกอบเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

14. Logo & Identity Design - การออกแบบตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสินค้าเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ และแนวคิดของสินค้าไปสู่ผู้บริโภค

15. Marketing communications - การสื่อสารการตลาด การสื่อความหมายกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค

16. Printing & Packaging - การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

17. Signage design - การออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนมากใช้ในการบอกสถานที่หรือทิศทาง

18. Typography - การออกแบบตัวอักษรหรือตัวพิมพ์ รวมถึงการจัดตัวเรียง และผลงานการพิมพ์อันเนื่องมาจากตัวพิมพ์

19. Visual identity design - การออกแบบภาพเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าหรือแบรนด์

20. Visualization - การสร้างภาพ แผนผัง หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการสื่อสารแทนข้อความ

21. Web design - การออกแบบเว็บไซต์

 

 

 

 

ที่ตั้ง TCDC COMMONS อาคารไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ชั้น 3

เวลาทำการ 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

 

 

 

 

ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับ

 

 

 

 

ต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่าง

 

 

http://accountpage.line.me/livinginsider

 

 

 


ระดับ : Supreme สมัครเมื่อ : 2016-03-11 12:31:03 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2016-09-20 16:02:28
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

บทความที่น่าสนใจ

 • ONE 9 FIVE อโศก-พระราม9 The Best Location Of Rama 9 ในราคาที่หาไม่ได้อีกแล้วในชาตินี้

  One 9 Five กำลังจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ TC Development และแยกอโศก-พระราม 9 ที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดครับ เพราะนี่คือ The Best Location Of Rama 9 ในราคาที่หาไม่ได้อีกแล้วในชาตินี้

  |2018-04-05 Salaryman Estator 0

 • The Line Asoke-Ratchada อัพเดทภาพเพิ่มเติม, Floor plan, Room type

  This is Ratchada !!! the city never sleeps # ถึงเวลาแล้วรึยังสำหรับ 200,000 กว่าต่อตรม.ย่านรัชดา !!! อัพเดทภาพเพิ่มเติม, Floor plan, Room type

  |2018-03-10 หมอเจ็บ 17

 • จงใจร้อนเมื่อเจอเพชร

  โลกของการลงทุน คุณมักจะถูกบอกเสมอ ให้ใจเย็นๆ ลงสนามจนกว่าจะรู้จริง รอบคอบในการตัดสินใจ แม้แต่บทความของผมก็มักจะพูดแบบนั้นบ่อยๆ 

  |2016-08-24 Salaryman Estator 0

 • Life ลาดพร้าว กว่าถั่วจะสุก รถไฟก็มา

  Life ลาดพร้าว ต้องบอกว่านี่เป็นโลเคชั่นขวัญใจมหาชนโดยแท้เลยครับ คอนโดน่าจะสร้างเสร็จพร้อมกันพอดีกับสถานีรถไฟฟ้าที่แทบจะจ่อหน้าโครงการเลย สำหรับใครที่ซื้อไปแค่รอเวลาให้โลเคชั่นมันสุกเท่านั้นเองครับ

  |2018-09-18 LivingInsider Editor 4

 • อายุกับการลงทุน

  คนส่วนใหญ่จะรวยที่สุดของชีวิตตอนอายุเท่าไหร่หละ... เค้ารวยแล้วเค้าเก็บเงินไว้ที่ไหนหละ!...

  |2016-06-14 Salaryman Estator 0


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider