News

รัฐบาล แจกเงินดาวน์บ้าน 50,000 บาท แสนราย ลงทะเบียน 11 ธ.ค. นี้

LivingInsider Report 2019-11-28 16:07:30

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอใน 3 มาตรการ คาดว่าจะมีเงินลงไปรวมทุกมาตรการประมาณ 1.487 แสนล้านบาท

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบด้วย มาตรการแรก คือ การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่

 

- โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ภายใต้วงเงินรวม 14,348.4 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการจ้างงาน

 

- โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติของ ธ.ก.ส. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 

- โครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ เฉพาะหนี้เงินต้นเป็นเวลา 1 ปี

 

มาตรการที่ 2 คือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงินช่วยเหลือ ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อยอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงินรวม 26,793 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการโดยสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 จะใช้วงเงินเพิ่มเติมอีก 2,600 ล้านบาท

 

และมาตรการที่ 3 คือการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" เพื่อเป็นการลดภาระ และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาทต่อราย โดยผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี

 

อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำกัดจำนวน 100,000 ราย และต้องผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 62 – 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินดาวน์ซื้อบ้าน 50,000 บาทในเว็บไซต์ "บ้านดีมีดาวน์" ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.62 ใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า ในช่วงแรกคาดว่าจะมีเม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 8 หมื่นล้านบาท มาจากการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่าเพาะปลูกให้ชาวนา ส่วนในระยะต่อไปคาดว่าจะมีเม็ดเงิน 2-3 หมื่นล้านบาท จากมาตรการลงทุนกองทุนหมู่บ้าน และมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์

 

ขอบคุณข่าวจาก PPTVHD36

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/114771

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ