News

LPN ชวนคนเสพติดวิธีคิดใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมกู้โลก

LivingInsider Report 2019-11-13 16:58:54

 

“ขยะ” วาระแห่งชาติ
นับวัน “ขยะ” ยิ่งจะกลายเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแต่การเพิ่มขึ้นของขยะที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรเท่านั้น แต่การจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีก็กำลังส่งผลกระทบกลับสู่มนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างจากการกำจัดขยะพลาสติกด้วยการเผา นอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว สารพิษยังสามารถสะสมในดินและน้ำ ทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์ สร้างมลพิษทำให้เสียสมดุลธรรมชาติ และกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงอีกด้วย

 

ไทยเร่งผุดแผนจัดการขยะพลาสติก
ไทยติดอันดับ 6 ของประเทศที่มีปริมาณขยะมากที่สุดในโลก และกำลังเผชิญปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงนับว่าเป็นข่าวดีที่ประเทศของเรามีร่างโรดแม็ปการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ. 2651 – 2573 ที่ผ่านการระดมสมองร่วมกันจากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยเป้าหมายแรกกำหนดไว้ว่าภายในปี 2565 ต้องลดและเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิด แล้วใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนเป้าหมายที่ 2 กำหนดว่าภายในปี 2570 จะนำขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์

 

LPN หัวหอกปลูกจิตสำนึกสร้างชุมชนลดขยะ
LPN เอง ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทำหน้าที่บริหารโครงการหลังการขาย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมชักชวนให้เจ้าของร่วมในโครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยได้จัดตั้งถังคัดแยกขยะ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้  รวมถึงจัดให้มี “ถุงผ้าให้ยืม” โดยเริ่มนำร่องในบางโครงการเพื่อชักชวนให้เกิดวงจรการลดใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง

 

ต่อยอด เพื่อยั่งยืน

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)(LPN) เปิดใจว่า “LPN มองว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยในส่วนของบริษัทฯ เรามีแนวทางที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ชัดเจนทั้งในกระบวนการ อิงกระบวน  และนอกกระบวนการ เรายังประสบความสำเร็จในการชักชวนให้เจ้าของร่วมซึ่งมีอยู่ราว 130,000 ครอบครัว ใน 151 โครงการ  ช่วยกันคัดแยกขยะ ซึ่งแนวคิดนี้ยังได้ถ่ายทอดไปยังเด็กและเยาวชนในโครงการที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต”

 

“และสำหรับในปีนี้ เราได้ต่อยอดแนวคิดของการช่วยลดปริมาณขยะไปยังกลุ่มลูกค้าด้วยการเลิกเสริฟน้ำถ้วยพลาสติกในสำนักงานขาย รวมถึงการเชิญชวนพนักงานใช้แก้วน้ำ และถุงผ้า นอกจากนั้น เรายังได้ร่วมในโครงการ “วน” ของเครือบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด มหาชน) ตั้งกล่องขอรับขยะพลาสติกประเภทที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ไว้ที่อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ เพื่อที่อย่างน้อยจะได้ช่วยให้พลาสติกยังหมุนวนอยู่ในระบบและลดปริมาณขยะที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วย”

ภารกิจพิชิต “ขยะ” คงไม่ใช่ Mission possible ที่สามารถทำให้บรรลุได้ภายในเวลาอันใกล้ แต่ถ้าทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมมือรวมใจ หันมาเสพติดและส่งต่อพฤติกรรม 3Rs คือ Reduce, Reuse และ Recycle ก็เชื่อได้แน่ว่าโลกสีฟ้าน้อยๆ ใบนี้ จะเป็นพื้นที่แห่งความสุขให้กับลูกหลานของเรา รวมถึงสัตว์น้อยใหญ่ไปอีกนานเท่านาน

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ