News

ประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน 8 ประเทศสมาชิกส่งต่อความรู้-เทคโนโลยีการประเมินราคา พร้อมตั้งวงเสวนา มาตรฐานและกฎหมายวิชาชีพการประเมินที่ประเทศไทยควรต้องเร่งผลักดัน เริ่มวันที่ 20-22 ตุลาคมนี้ ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

LivingInsider Report 2019-10-18 17:47:35

 

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ในฐานะประธานสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน เปิดเผยว่า การประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียนครั้งที่ 22 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 

 

โดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมในครั้งนี้ จะมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านการประเมินราคาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมประชุมกว่า 100 ราย และยังมีผู้แทนจากผู้ประเมินราคาของไทยและผู้แทนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ อีกประมาณ 200 ราย เข้าร่วมประชุม

 

โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นประธานเปิดการประชุม และมีเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็น keynote speaker ของการประชุมในครั้งนี้ด้วย 

 

“การประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียนจะมีตัวแทนสมาชิกแต่ละประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล จากการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในการประเมินราคา แต่เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในการประชุมโต๊ะกลมคือ เรื่องของกฎหมายรองรับวิชาชีพการประเมินราคา 

 

โดยจะให้แต่ละประเทศนำเสนอ ระบบกฎหมายวิชาชีพผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นการนำเสนอกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลและมาตรฐานในการประเมินราคาในแต่ละประเทศว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์ ได้เห็นถึงความสำคัญ” นายกิตติกล่าว 

 

สำหรับการประชุมสภาผู้ประเมินราคาแห่งอาเซียนจะเป็นเวทีที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าทางด้านการประเมินราคาและระบบกฎหมายในประเทศอาเซียนด้วยกัน เพื่อที่จะให้การประเมินราคาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

นอกจากประเทศจะอาเซียนด้วยกันที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีตัวแทนจากประเทศเกาหลีได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประเมินราคา เนื่องจากประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านการประเมินราคาเป็นอย่างมาก และมีกฎหมายควบคุมมาตรฐานการประเมินราคาที่ใช้มากว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศเกาหลีมีการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจและการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

 

“มาตรฐานการประเมินราคานั้นมีความหลากหลายซึ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ทฤษฎี และข้อจำกัดของแต่ละประเทศ เพื่อประเทศสมาชิกได้นำองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในระบบการประเมินของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประเมินราคา เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ และต้นทุนที่ลดลง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่จะมีการนำเสนอผลการศึกษาด้านเทคโนโลยีในการประเมินราคาของแต่ละประเทศ”

 

สำหรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน และไม่มีหน่วยงานตามกฎหมายที่จะกำกับดูแลมาตรฐานการประเมินราคา ซึ่งการประเมินราคาจะต้องมีมาตรฐานสูง และผู้ประเมินราคาจะต้องมีความมั่นคงในการรักษามาตรฐาน

 

ดังนั้นประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับมาตรฐานการประเมินราคาก็จะหย่อนยาน ดังเช่นประเทศไทยที่ได้เกิดปัญหาจากการประเมินราคาจนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จึงต้องการผลักดันกฎหมายวิชาชีพการประเมินราคามาบังคับใช้ เพื่อการกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพในประเทศไทย

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

livinginsider livinginsider