News

IWG ผู้ให้บริการพื้นที่สำนักงานระดับโลกเผย “ธุรกิจมักไม่ประสบความสำเร็จหากขาดความคล่องตัวและว่องไวในการบริหารจัดการ”

LivingInsider Report 2019-10-02 16:28:37

 

ปัจจุบันโลกของเรามีความซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้แนวคิดการทำงานที่มีความยืดหยุ่นจึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยและรักษาสมดุลชีวิตการทำงานของพนักงานได้อย่างลงตัว

 

“เพื่อให้ก้าวทันต่อกฎหมายและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดแรงงานโลก องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นด้วยแนวคิดการทำงานที่มีความยืดหยุ่น” มร. ลาร์ส วิททิก ผู้จัดการประจำประเทศ ของสเปซเซส ภายใต้เครือ IWG ในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา และเกาหลีใต้ กล่าว

 

“ปัจจุบัน เรามีตัวเลือกมากมายสำหรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรฐานการทำบัญชีระดับโลกสำหรับสัญญาเช่าสากลรูปแบบใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองหลายๆ บริษัทถึงการเช่าพื้นที่สำนักงานไปอย่างสิ้นเชิง” มร. ลาร์ส กล่าว

 

IFRS 16 คือมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ถูกเสนอขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งกล่าวถึงสัญญาเช่าต่างๆ จะต้องรายงานเป็นรูปแบบของหนี้สินทั้งสิ้น

 

สำหรับประเทศไทยเอง จะเริ่มใช้มาตรฐาน IFRS 16 ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 16 [Thai Financial Reporting Standard 16 (“TFRS 16”)] ที่จะส่งผลต่อการดำเนินการในหลายๆ อุตสาหกรรม อาทิ สายการบิน ผู้ค้าปลีก การดูแลสุขภาพ การขนส่ง และโลจิสติกส์ เป็นต้น

 

มร. ลาร์ส กล่าวเพิ่มเติมว่า “IWG ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของหลายบริษัทในการหาโซลูชั่นสำนักงานที่มีความยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับมาตรฐานรายงานทางการเงินรูปแบบใหม่ ในขณะเดียวกันธุรกิจเราเติบโตขึ้นเกือบสามเท่าในไตรมาสสี่เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งมาจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กร โดยผลส่วนใหญ่มาจากการประยุคใช้มาตรฐาน IFRS 16 ฉบับใหม่นี้”

 

นอกจากกฎหมายใหม่ที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีอีกหลายปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์ในที่ทำงาน รวมถึงการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยเช่นกัน

 

จากผลสำรวจของ IWG ในปี พ.ศ.2562 เกี่ยวกับพื้นที่สำนักงานชั้นนำระดับโลก ที่ได้ทำการสอบถามผู้คนกว่า 15,000 รายใน 80 ประเทศทั่วโลก พบว่า 77 เปอร์เซ็นต์ของนักธุรกิจเริ่มแนะนำการทำงานแบบยืดหยุ่นในองค์กรเพื่อพัฒนาระบบการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดย 75 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทำแบบสอบถามยังเห็นตรงกันว่าการทำงานอย่างยืดหยุ่นถือเป็นบริบทใหม่ในการทำงานที่จำเป็นอย่างยิ่ง

 

โดยอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบยืดหยุ่น จะต้องเสียโอกาสในการหาบุคลากรใหม่ที่มีคุณภาพไป ผลสำรวจฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นว่า 83 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทำแบบสอบถามอาจไม่ตอบรับงานที่ไม่ส่งเสริมให้มีการทำงานแบบยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันเกือบหนึ่งในสาม (28 เปอร์เซ็นต์) กล่าวว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการที่สามารถเลือกทำเลในการทำงานได้ด้วยตัวเอง มากกว่าการได้รับเงินเพิ่มหากทำงานในวันหยุด

 

นอกจากนี้ ผลสำรวจของ IWG ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการลดเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปทำงานอีกด้วย โดยสองในห้าของผู้ทำแบบสอบถามทั่วโลกเห็นตรงกันว่าการเดินทางเป็นอะไรที่แย่ที่สุดในแต่ละวันของพวกเขา และมากกว่าครึ่งเชื่อว่าประเด็นเรื่องต้องไปออฟฟิศเพื่อทำงานเพียงอย่างเดียวจะล้าสมัยไปในอีกสิบปีข้างหน้า การมีทางเลือกในการทำงานในสถานที่ที่ยืดหยุ่นและไม่ไกลบ้านจะช่วยแก้ปัญหาข้อนี้ได้ ทั้งยังช่วยให้แต่ละวันของพวกเขามีความสุขมากขึ้น จากเวลาที่เพิ่มขึ้นหากไม่ต้องเดินทางเป็นระยะนานๆ 

 

หากบริษัทต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพนักงานในการจัดสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน จะเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยและความคิดอันก้าวหน้าขององค์กร เพื่อสะท้อนถึงความใส่ใจในพนักงานอย่างแท้จริง ด้วยหลักฐานอ้างอิงที่แสดงให้เห็นว่าพนักงงานทั่วโลกต่างมองหางานที่ให้ความสำคัญกับพนักงานมากขึ้น

 

นอกจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พนักงานแล้ว ผลสำรวจของ IWG ยังพบว่า 64 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทำแบบสอบถามเลือกที่จะทำงานในองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เพราะจะอำนวยให้การขยายบริษัทและทำงานในต่างประเทศ รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ 66 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่าการทำงานแบบยืดหยุ่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ