Pr

ผลสำรวจเผยเทรนด์ล่าสุดของชาวออฟฟิศเมืองกรุง ปี 2562

LivingInsider Report 2019-02-01 13:59:25

ผลสำรวจเผยเทรนด์ล่าสุดของชาวออฟฟิศเมืองกรุง ปี 2562

หวังทำงานในออฟฟิศที่ส่งเสริมสุขภาวะและมีคุณภาพอากาศดี 

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย 

 

ผลสำรวจล่าสุดโดยนีลเส็น ประเทศไทย (Nielsen Thailand) ร่วมกับโครงการ The PARQ (เดอะ ปาร์ค) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารงานโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) เผยเทรนด์ความต้องการที่กำลังมาแรงของมนุษย์เงินเดือนในกรุงเทพฯ ชี้ว่าออฟฟิศซึ่งมีทำเลที่ตั้งสะดวกสบายและเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้สะดวกคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะพิจารณาเมื่อเปลี่ยนงาน

 

นอกจากนี้ กระแสความต้องการด้านสุขภาวะที่ดี การมีบริการที่อำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน และเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในอาคารสำนักงานก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพนักงานออฟฟิศ ซึ่งบ่งบอกถึงเทรนด์ใหม่ที่จะพลิกโฉมรูปแบบอาคารสำนักงานชั้นนำของกรุงเทพฯ ในอนาคต

 

ผลสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงในกรุงเทพฯ รวม 400 คน อายุระหว่าง 25-45 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานทั้งในบริษัทของไทยและนานาชาติ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อสถานที่ทำงานในปัจจุบันและปัจจัยด้านต่างๆ ของสถานที่ทำงานในมุมมองของคนวัยทำงานในกรุงเทพฯ เพื่อทำความเข้าใจว่าอาคารสำนักงานหรือสถานที่ทำงานมีบทบาทและความสำคัญอย่างไรต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ทำงาน

 

สร้างความพึงพอใจและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลสำรวจนี้จะช่วยให้บริษัทต่างๆ และเหล่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์วางแผนจัดการพื้นที่อาคารสำนักงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

 

ชาวออฟฟิศยกให้ “ตำแหน่งที่ตั้ง” ของสถานที่ทำงานมีความสำคัญสูงสุด

92% ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจมองว่าสถานที่ตั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำงานและสำหรับการเลือกสถานที่ทำงานในอนาคตด้วยเช่นกัน ระยะเวลาเฉลี่ยที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางไป-กลับที่ทำงานในปัจจุบันคือ 60 นาที

 

และใช้รถประเภทต่างๆ เดินทางถึง 2-3 ต่อ โดยมีถึง 91% ระบุว่าระยะทางของสถานที่ทำงานกับจุดบริการขนส่งมวลชนนั้น ‘สำคัญมาก’ ต่อการพิจารณาที่ทำงานใหม่ รวมถึงส่วนเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนด้วยเช่นกัน (69%) 

 

ผลสำรวจยังพบว่าเทรนด์ของหนุ่มสาวชาวออฟฟิศรุ่นใหม่ยกให้ความสะดวกสบายในการเดินทางและที่ทำงานที่อยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญเหนือกว่าด้านอื่นๆ โดยมีถึง 72% ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจระบุว่าต้องการเดินในระยะทางที่ต่ำกว่า 500 เมตรระหว่างที่ทำงานกับจุดบริการขนส่งมวลชน และ 13% ของกลุ่มคนทำงานวัย 25-30 ปี ปฏิเสธที่จะไม่เดินไประบบขนส่งมวลชนถ้าต้องเดินมากกว่า 100 เมตร

 

และพบว่า 31% ของคนกลุ่มนี้ต้องการใช้เวลาเดินทางไปทำงานต่ำกว่า 15 นาทีต่อวัน โดย 85% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้ BTS และ MRT เป็นวิธีการเดินทางหลัก ส่วนกลุ่มระดับผู้บริหารวัย 41-45 ปีนั้นใช้เวลาเดินทางโดยรวมนานที่สุด โดย 36.7% ใช้เวลามากกว่า 90 นาที ในการเดินทางมาทำงาน

 

ทั้งนี้ นอกจากเรื่องสถานที่ตั้งของที่ทำงาน ผลสำรวจยังสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบัน มนุษย์เงินเดือนต้องการให้ออฟฟิศเป็นมากกว่าแค่สถานที่ทำงาน โดยระบุว่าปัจจัยสำคัญอีกสามประการที่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานนั้น คือ


สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆภายในอาคารสำนักงาน เช่น ร้านค้า ยิม ร้านอาหาร บริการรับส่งไปรษณีย์ (43%) เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดี (42%) มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจระหว่างการทำงาน (36%)

 

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ คือ ปัจจัยสำคัญในการเลือกสถานที่ทำงาน

ผลสำรวจพบว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกสถานที่ทำงานคือ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานโดยชาวออฟฟิศส่วนใหญ่โหวตให้ฟู้ดคอร์ท ร้านสะดวกซื้อ ยิม และร้านอาหารที่แฮงก์เอาต์หลังเลิกงาน เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการภายในอาคารสำนักงาน 4 อันดับแรกที่ตอบโจทย์ชีวิตการทำงานมากที่สุด

 

วิถีการดูแลสุขภาพทั้งด้านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายก็สามารถปฏิวัติได้จากชีวิตการทำงานออฟฟิศเช่นกัน เพราะ 92% ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจระบุว่า การมีตัวเลือกอาหารเพื่อสุขภาพในสถานที่ทำงานจะช่วยให้พวกเขาเลือกกินอาหารที่ดีขึ้นและดูแลสุขภาพมากขึ้นได้ นอกจากนี้ 93% ก็เห็นว่าถ้ามียิมในอาคาร หรือมีสวนสาธารณะอยู่ใกล้ๆ ก็จะทำให้หันมาออกกำลังกายมากขึ้นด้วย

 

ออฟฟิศยุคใหม่ต้องมี “สมาร์ตเทคโนโลยี”

สมาร์ตเทคโนโลยี คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทุกกลุ่มอายุเห็นพ้องต้องกันว่าทุกอาคารสำนักงานจำเป็นต้องมี โดย 62% ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจระบุว่า เทคโนโลยีการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาต้องการ

 

รองลงมาคือระบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (50%) แสดงให้เห็นถึงกระแสของชาวออฟฟิศที่มีต่ออาคารรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบที่จอดรถพร้อมเทคโนโลยีอันชาญฉลาด (47%) ก็ติดอยู่ในสามอันดับแรกนี้เช่นกัน

 

ที่น่าสนใจคือเมื่อพิจารณาตามเพศชายหญิง พบว่าเพศหญิงมากถึง 46% ต้องการระบบห้องน้ำอัตโนมัติมากกว่าผู้ชาย เพราะคำนึงถึงเรื่องความสะอาดและต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มผู้ชายนั้นให้ความสำคัญกับสถานีอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มากกว่าเพศหญิงซึ่งมีเพียง 9%

 

เทรนด์ดิจิทัลนั้นยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องเพราะหนุ่มสาวชาวออฟฟิศรุ่นใหม่จำนวน 46% อยากให้มีแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ที่ให้บริการแก่ผู้เช่าอาคาร (สำหรับการสื่อสารระหว่างอาคารสำนักงานและส่วนของบริการต่างๆ ในออฟฟิศ)

 

ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากลุ่มคนวัยทำงานที่สูงวัยกว่า ถึง 2 เท่า นอกจากนี้ ยังเห็นได้ชัดว่ากระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนั้นมาแรงขึ้น เพราะผู้ตอบแบบสำรวจถึง 40% เทใจให้กับตึกสำนักงานที่มีระบบการจัดการน้ำและการคัดแยกขยะที่ดี

 

สุขภาวะที่ดี คือ หัวใจหลักที่จะสร้างความสุขและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

ไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น สอดรับกับผลสำรวจนี้เป็นอย่างดี โดยผู้ร่วมตอบแบบสำรวจระบุว่า 3 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความพึงพอใจและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมากคือ อากาศภายในอาคารที่ปลอดมลพิษ (64%)

 

รองลงมาคือ การเข้าถึงแสงธรรมชาติและสามารถมองเห็นวิวภายนอกอาคารได้ (45%) และการมีพื้นที่สีเขียวในอาคารสำนักงาน (40%) นอกจากนี้ ความต้องการมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ เช่น ยิม บริการเสริมความงามหรือสปาในอาคาร (39%) ก็สะท้อนถึงเทรนด์สุขภาพที่อยู่ในกระแสความสนใจของคนยุคนี้ได้เป็นอย่างดี

 

ในทางกลับกัน สภาพอาคารสำนักงานที่กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจไม่พึงพอใจคือ สภาพออฟฟิศที่คับแคบ พื้นที่ทำงานไม่สะดวกสบาย ซึ่งมาเป็นอันดับหนึ่ง (41%) ตามมาด้วยคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ย่ำแย่ (40%)“ผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพฯ ที่มีต่อสถานที่ทำงาน

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความสะดวกสบายในด้านต่างๆ ดังนั้น องค์กรทั้งหลายจึงควรเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเทรนด์ใหม่ๆ ด้านสุขภาวะที่ดี ด้านเทคโนโลยีภายในอาคารที่ล้ำสมัย การมีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่พักผ่อนสาธารณะ

 

ควบคู่กับการพิจารณาเรื่องตำแหน่งที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดึงดูดกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่มาพร้อมความสุขของทุกคนในองค์กร” มร. วิราจ จูทานิ ผู้อำนวยการ แผนกวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Insights) บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว 

 

The PARQ (เดอะ ปาร์ค) เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมผสานมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งโครงการมีพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกเพื่อตอบโจทย์คนทำงาน ผู้มาเยือน รวมถึงผู้คนในชุมชนใกล้เคียง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานอาคาร LEED Gold และ WELL Gold ควบคู่กัน

 

ตัวโครงการตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนหัวมุมถนนพระรามสี่ ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ใกล้สวนเบญจกิติ และเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในโครงการแบ่งเป็น 

 

‘The PARQ Workplace’ พื้นที่สำนักงานเกรดเอ ที่มีพื้นที่ให้เช่าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ด้วยขนาดถึง 5,000 ตารางเมตรและปราศจากเสาภายใน และ ‘The PARQ Life’ พื้นที่ร้านค้าปลีกระดับพรีเมียม พร้อมด้วยอาหารสุขภาพหลากหลาย ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริการด้านสุขภาพและความงามที่ครบครัน

 

โครงการนี้ยังผสมผสานสถาปัตยกรรมล้ำสมัย การออกแบบที่ยั่งยืน และบริการสมาร์ทเซอร์วิสแบบครบวงจรเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ "Life Well Balanced" มุ่งสรรสร้างพื้นที่มิกซ์ยูสที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและปฏิวัติรูปแบบของการทำงานและการใช้ชีวิตในเมือง ส่วนแรกของโครงการจะเริ่มเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. 2562 และก่อสร้างแล้วเสร็จภายในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2563

 

เดอะ ปาร์ค เป็นโครงการที่พัฒนาโดยบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะ ปาร์ค สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.theparq.com

 

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ