News

เซ็นแล้ว! การรถไฟ MOU ปตท.ร่วมมือพัฒนาสมาร์ทซิตี้พหลโยธิน-ระบบรางสนับสนุนและขนส่งสินค้า

LivingInsider Report 2018-12-21 12:03:35

เซ็นแล้ว! การรถไฟ MOU ปตท.ร่วมมือพัฒนาสมาร์ทซิตี้พหลโยธิน-ระบบรางสนับสนุนและขนส่งสินค้า

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 ปตท. สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้า กลุ่ม ปตท. ทางระบบราง ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้ากลุ่ม ปตท. ทางระบบราง โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้า กลุ่ม ปตท. ทางระบบราง เพื่อให้สอดรับตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งให้เข้าสู่ระบบรางมากขึ้น

 

โดยมีหลักการ “ขนส่งมวลชน ขนสินค้า คุ้มค่าใช้จ่าย กำหนดเวลาได้” อีกทั้งเป็นการยืนยันความร่วมมือในพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์การคมนาคมพหลโยธินให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้การบริหารพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

รวมทั้งศึกษา และจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาขนส่งสินค้าของกลุ่ม ปตท. และพัฒนาธุรกิจสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางราง โดยจะมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแบบองค์รวม ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ (Feasivility Study) รวมถึงรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสม และจัดทำแผนการดำเนินงาน (Execution Plan) ร่วมกันต่อไปและจัดทำแผนการดำเนินงาน (Execution Plan) ร่วมกันต่อไป

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

https://www.prachachat.net/property/news-268043

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ