News

ศุภาลัย รับโล่รางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

LivingInsider Report 2018-12-12 13:49:19

ศุภาลัย รับโล่รางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 

 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นางศิวะพร ดีตพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition ในการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

 

โดยมี รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งพิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

livinginsider livinginsider