News

เครือบริษัท LPN สร้างแต้มต่อธุรกิจให้บริการ คว้า 2 มาตรฐาน ISO ระดับสากล

LivingInsider Report 2018-11-23 13:17:47

เครือบริษัท LPN สร้างแต้มต่อธุรกิจให้บริการคว้า 2 มาตรฐาน ISO ระดับสากล

 

LPN ส่ง 3 บริษัทในเครือ ทั้ง LPP-LPC-LPS ยกมาตรฐานธุรกิจให้บริการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์กับลูกค้า รับรองแล้ว 2 มาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 เดินหน้าตามแผนธุรกิจ

 

มั่นใจลดต้นทุนระยะยาว ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการทำงาน ส่งให้ลดปัญหาข้อร้องเรียน รักษามาตรฐานในการบริการ ทั้งยังมีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ ตั้งเป้าปีหน้าเร่งขยายธุรกิจให้บริการสู่ภายนอกเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการรับงานกลุ่ม LPN เป็นหลัก 

 

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กล่าวถึงการดึงศักยภาพของ 3 บริษัทในเครือ L.P.N. Development Group (LPN) สู่ระบบมาตรฐานสากล ISO หนึ่งในกลยุทธ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจให้บริการกับบริษัทในเครือ

 

พร้อมผลักดันให้พนักงานเกิดความเข้าใจตรงกันในการขับเคลื่อนการพัฒนางานไปสู่ระดับสากล ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเพื่อจะได้นำทางองค์กรให้ได้รับความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในอนาคต

 

“ปัจจุบันทั้ง 3 บริษัทในเครือผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO แล้ว เป็นผลจากการดำเนินงานของพนักงานทุกคนในการร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพ อันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งในการควบคุมคุณภาพด้านงานบริการและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 

โดยบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) และบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด (LPC) ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หลังได้รับรองเป็นกิจการเพื่อสังคม โดยทั้ง LPP และ LPC ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ส่วนบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด (LPS) ผ่านการรับรองมาตรฐาน 2 ระบบด้วยกัน

 

ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ซึ่งเป็นหนึ่งบทพิสูจน์ความใส่ใจในคุณภาพการบริหารและการบริการสู่การเปิดประตูธุรกิจเพื่อก้าวออกไปแข่งขันในระดับสากล เนื่องจากมีการพัฒนาการดำเนินงาน และการบริการอย่างมีระบบและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งเน้นที่กระบวนการและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการในระดับมาตรฐานสากล 

 

สำหรับประโยชน์จากการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO นั้น ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน โดยมุ่งเน้น ลดต้นทุนระยะยาว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในงาน รวมถึงความผิดพลาดในการทำงาน ส่งให้ลดปัญหาข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้า ผู้รับบริการ ทั้งผู้พักอาศัยในอาคารชุดลุมพินี และอาคารชุดโครงการอื่นๆ เกิดความมั่นใจในมาตรฐานของงานบริการ และเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์ เนื่องจากแบรนด์มีส่วนร่วมในสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ   

 

“สิ่งสำคัญ คือต้องรักษาระดับมาตรฐานให้คงไว้และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าการได้รับรองมาตรฐานสากล ISO ในครั้งนี้ ส่งให้ปีหน้าเดินหน้าตามแผนธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการขยายธุรกิจให้บริการสู่ภายนอกเพิ่มขึ้น โดยแบ่งสัดส่วนรับงานนอกของ LPP 20 % LPC 15 % และ LPS 10 % แต่ยังคงมุ่งเน้นการรับงานกลุ่ม LPN เป็นหลัก เพื่อให้รายได้สอดรับกับการเติบโตของ LPN” นายสุรวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย
 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ