News

สนช.ไฟเขียว ภาษีที่ดิน ลดยาแรง-เศรษฐีนายทุนแค่สะดุ้ง

LivingInsider Report 2018-11-19 14:11:05

สนช.ไฟเขียว “ภาษีที่ดิน” ลดยาแรง-เศรษฐีนายทุนแค่สะดุ้ง

 

โดนรุมต้านหนักทำให้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติ (สนช.) มีมติรับหลักการตั้งแต่ 31 มี.ค. 2560 เจียนอยู่เจียนไปหลายครั้ง จนถูกมองว่าคงถูกเก็บเข้าลิ้นชักร้าง แต่ล่าสุด 16 พ.ย. 2561 ที่ประชุม สนช.ได้โหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ร่างกฎหมายอาถรรพ์ ในวาระที่ 2 และ 3 สองวาระรวด ด้วยคะแนนเสียง 169 : 0

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม สนช.เห็นชอบกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …ซึ่งมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน สาระสำคัญอยู่ในมาตรา 34 ซึ่งเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับอัตราการจัดเก็บภาษี โดยที่ประชุมเห็นชอบกับร่างที่ กมธ.แก้ไข

 

โดยกำหนดให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 0.15% ของฐานภาษี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย อัตราภาษีไม่เกิน 0.3% ของฐานภาษี (ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากประกอบเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย เก็บไม่เกิน 1.2% ของฐานภาษี และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อัตราภาษีไม่เกิน 1.2%

 

อย่างไรก็ตาม มีสมาชิก สนช.แสดงความเป็นห่วงถึงอัตราการจัดเก็บภาษีจะทำให้เป็นภาระกับเกษตรกรและประชาชน แต่นายวิสุทธิ์ชี้แจงว่า จากการสำรวจพบว่าเกษตรกรรายย่อย 99.96 เปอร์เซ็นต์ จะไม่ถูกเก็บภาษี และช่วง 3 ปีแรกจะไม่เข้าข่ายการเก็บภาษีเลย ส่วนที่เป็นเกษตรกรรายใหญ่ซึ่งทำธุรกิจด้วย จะเก็บตั้งแต่บาทแรก เช่น เกษตรกรรายใหญ่ที่มีที่ดิน 200 ไร่ เสีย 6 หมื่นบาท แต่สามารถเอาภาระไปหักค่าลดหย่อนได้

 

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่การจัดเก็บภาษีจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ในอัตราดังต่อไปนี้ 1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีไม่เกิน 0.15% ของฐานภาษี 2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 0.03% 3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากข้อ 1, 2 ไม่เกิน 0.2% 4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามความแก่สภาพ ไม่เกิน 1.2% ของฐานภาษี

 

อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดบทเฉพาะกาลการจัดเก็บภาษีช่วง 2 ปีแรก ดังนี้ 1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม หากมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 75 ล้านบาท เก็บภาษี 0.01% เกิน 75 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จัดเก็บ 0.03% เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท เก็บ 0.05% เกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เก็บ 0.07% เกิน 1,000 ล้านบาท เก็บ 0.1%

 

2.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของบุคคลธรรมดาให้เป็นที่อยู่อาศัยมีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่เกิน 25 ล้านบาท จัดเก็บ 0.03% เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท เก็บ 0.05% เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไปเก็บ 0.1%

 

3.สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน มูลค่าไม่เกิน 40 ล้านบาท ภาษี 0.02% เกิน 40 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 65 ล้านบาท เก็บ 0.03% เกิน 65 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 90 ล้านบาท เก็บ 0.05% เกิน 90 ล้านบาทขึ้นไปเก็บ 0.1%

 

4.ที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากอยู่อาศัยตามข้อ 2 และ 3 ไม่เกิน 50 ล้านบาท เก็บ 0.02% เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน75 ล้านบาท เก็บ 0.03% เกิน 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท เก็บ 0.05% เกิน 100 ล้านบาท จัดเก็บ 0.1%

 

5.ที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและอยู่อาศัย ไม่เกิน 50 ล้านบาท เก็บ 0.03% เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท เก็บ 0.4% เกิน 200 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เก็บ 0.5% เกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เก็บ 0.6% เกิน 5 พันล้านบาทขึ้นไปเก็บ 0.7%

 

6.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ควรแก่สภาพ ไม่เกิน 50 ล้านบาท เก็บ 0.3% เกิน 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท เก็บ 0.4% เกิน200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เก็บ 0.5% เกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน5,000 ล้านบาท เก็บ 0.6% เกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไปเก็บ 0.7%

 

เพื่อบรรเทาภาระภาษี 3 ปีแรก ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม นอกจากนี้กรณีต้องเสียภาษีสูงกว่าภาษีโรงเรือน หรือภาษีบำรุงท้องที่ ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีในจำนวนที่เพิ่มขึ้นในปีที่หนึ่ง 25% ของจำนวนภาษีที่เหลือ ปีที่สอง 50% และปีที่สาม 75% ของจำนวนภาษีที่เพิ่มขึ้น

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

https://www.prachachat.net/property/news-251830

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ