News

กรมทางหลวงอัดแสนล.ลุยโครงข่ายใหม่ พ.ย.ประมูลมอเตอร์เวย์มหาชัยแก้รถติดโซนใต้

LivingInsider Report 2018-10-19 11:24:05

กรมทางหลวงอัดแสนล.ลุยโครงข่ายใหม่ พ.ย.ประมูลมอเตอร์เวย์มหาชัยแก้รถติดโซนใต้

 

กรมทางหลวงเร่ง 156 โครงการ ทะลวงเบิกจ่ายงบประมาณปี”61 หลุดเป้ากว่า 20% ลุยโครงข่ายใหม่ปี”62 กว่า 1 แสนล้าน เชื่อมอีอีซี เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขยาย 4 เลน ได้ผู้รับเหมาภายใน ธ.ค.นี้ จับตาประมูลโปรเจ็กต์มอเตอร์เวย์ 1.05 หมื่นล้าน “วงแหวนตะวันตก-มหาชัย” ระยะทาง 10.8 กม. แบ่ง 3 สัญญา ปีหน้าตอกเข็ม เปิดใช้ฟรีปี”64 ดึงเอกชนร่วม PPP อีก 3 โปรเจ็กต์ยักษ์ มูลค่ากว่า 1.45 แสนล้าน

 

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปี 2561 กรมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 105,620 ล้านบาท แยกเป็น รายจ่ายประจำ 6,033 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 99,586 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 79,830 ล้านบาท หรือ 75.58% รอเบิกจ่าย 24,174 ล้านบาท หรือ 22.89% ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าของรัฐบาลที่ตั้งไว้ 20.42%

 

“เบิกจ่ายล่าช้า ติดการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และบางปะอิน-นครราชสีมา ที่ล่าช้าจากแผน”

 

ปี”61 ผลักดัน 156 โครงการ

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 ผลักดันโครงการก่อสร้าง 156 โครงการ ได้แก่ มอเตอร์เวย์ 3 สายทาง คือ บางปะอิน-นครราชสีมา, บางใหญ่-กาญจนบุรี และพัทยา-มาบตาพุด, โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้รับงบฯปี 2557-2561 จำนวน 12 โครงการ ระยะทาง 242 กม. วงเงิน 11,062 ล้านบาท

 

โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ได้รับงบฯปี 2557-2561 จำนวน 27 โครงการ ระยะทาง 334 กม. วงเงิน 26,893 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 12 โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 14 โครงการ

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ได้รับงบฯปี 2559-2561 จำนวน 19 โครงการ วงเงิน 3,726 ล้านบาท สร้างเสร็จแล้ว 5 โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 14 โครงการ

 

และโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง 95 โครงการ ระยะทาง 1,270 กม. สะพาน 20 แห่ง วงเงิน 66,120 ล้านบาท ปัจจุบันสร้างเสร็จแล้ว 37 โครงการ ระยะทาง 485 กม. สะพาน 3 แห่ง วงเงิน 17,150 ล้านบาท

 

ปี”62 ได้งบฯอู้ฟู่ 1.1 แสนล้าน

นายอานนท์กล่าวว่า ปี 2562 กรมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 117,138.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 11,518 ล้านบาท โดยประมาณ 80% เป็นงบฯลงทุนโครงการใหม่ ประกอบด้วย โครงการแผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 69,816 ล้านบาท หรือ 60% แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 24,793 ล้านบาท หรือ 21%

 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษอีอีซี 9,802 ล้านบาท หรือ 8% และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 4,647 ล้านบาท หรือ 4% แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 4,961 ล้านบาท หรือ 4% แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 2,000 ล้านบาท หรือ 2% และแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 1,100 ล้านบาท หรือ 1%

 

เท 2.4 หมื่น ล.เร่งมอเตอร์เวย์

มีโครงการสำคัญ เช่น งบฯผูกพันการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา และบางใหญ่-กาญจนบุรี วงเงิน 24,006 ล้านบาท บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 4 โครงการ ระยะทาง 82 กม. วงเงิน 1,960 ล้านบาท สร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ 4 แห่ง วงเงิน 1,170 ล้านบาท ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 38 โครงการ ระยะทาง 472 กม. วงเงิน 32,200 ล้านบาท

 

ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 4 โครงการ ระยะทาง 71 กม. วงเงิน 5,130 ล้านบาท โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 พื้นที่ 6 โครงการ ระยะทาง 104 กม. วงเงิน 5,800 ล้านบาท ทางหลวงรองรับอีอีซี 13 โครงการ ระยะทาง 176 กม. วงเงิน 13,570 ล้านบาท

 

“ปัจจุบันกรมกำลังเร่งประมูลโครงการใหม่ในปีงบประมาณปี 2562 มีโครงการขนาดใหญ่ประมาณ 80-90 โครงการ ตอนนี้ประมูลไปได้ 80% แล้ว คาดว่าถึง ธ.ค.นี้จะประมูลและเซ็นสัญญาได้ เพื่อเร่งรัดเบิกจ่ายไตรมาสแรก”

 

พ.ย.เปิดประมูลยกระดับมหาชัย

นายอานนท์กล่าวอีกว่า ภายในเดือน พ.ย.นี้ คาดว่าจะออกประกาศประมูลก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) สายธนบุรี-ปากท่อ ช่วงแรกจากวงแหวนรอบนอกตะวันตก-เอกชัย สร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร บนถนนพระราม 2 ระยะทาง 10.8 กม. วงเงิน 10,500 ล้านบาท ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างในปี 2562-2564 แล้ว

 

จากทั้งโครงการมีระยะทาง 75 กม. วงเงินลงทุน 89,000 ล้านบาท โดยช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 21.2 กม. อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบ PPP และทดสอบความสนใจภาคเอกชน ซึ่งจะรวมถึงงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางตลอดเส้นทางด้วย คาดว่าจะเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในไตรมาสแรกปี 2562

 

แบ่ง 3 สัญญาปีหน้าตอกเข็ม

“เฟสแรกที่จะดำเนินการ แบ่งประมูล 3 สัญญา เฉลี่ยสัญญาละ 2,500-4,000 ล้านบาท ตั้งเป้าจะให้ได้ผู้รับเหมาภายใน ธ.ค.นี้ เพื่อเริ่มก่อสร้างในปี 2562 แล้วเสร็จในปี 2564 มีทางขึ้น-ลง 3 จุด ที่บางขุนเทียน วัดพันท้ายนรสิงห์ และมหาชัยเมืองใหม่ ในช่วงแรกหลังสร้างเสร็จจะเปิดใช้ฟรี แต่ในอนาคตจะมีการเก็บค่าผ่านทาง

 

หลังจากที่ได้เอกชนมาร่วม PPP ก่อสร้างและติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแล้ว ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ต่อเชื่อมกับทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน ที่การทางพิเศษฯจะก่อสร้างในปีหน้าเช่นกัน จะช่วยแบ่งเบาการจราจรในพื้นที่โซนใต้ของกรุงเทพฯ และผู้ที่จะเดินทางไปยังภาคใต้”

 

เร่งชงลงทุน PPP อีก 3 โครงการ

นายอานนท์กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าการลงทุนมอเตอร์เวย์สายใหม่ที่จะดำเนินการเพิ่มเติม มีสายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. วงเงินลงทุน 79,006 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 60,716 ล้านบาท และค่าเวนคืน 18,290 ล้านบาท สร้างเป็นทางตัดใหม่ ปัจจุบันคณะกรรมการ PPP อนุมัติโครงการแล้ว โดยเปิดให้เอกชนร่วมทุนรูปแบบสัมปทาน PPP net cost เมื่อเดือน ก.ย. 2561 อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจาก ครม. ตามแผนดำเนินการก่อสร้างปี 2563-2566

 

สายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 71.5 กม. วงเงินลงทุน 37,400 ล้านบาท อยู่ระหว่างรออนุมัติรายงานอีไอเอ และศึกษารูปแบบร่วมทุน PPP คาดว่าจะแล้วเสร็จเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ตามแผนจะดำเนินการในปี 2564-2567

 

โครงการส่วนต่อขยายช่วงรังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กม. เงินลงทุน 29,400 ล้านบาท สร้างเป็นทางยกระดับบนถนนพหลโยธิน ปัจจุบันรออนุมัติอีไอเอ และศึกษารูปแบบร่วมทุน PPP คาดว่าจะแล้วเสร็จ เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

https://www.prachachat.net/property/news-236146

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ