News

กรมทางหลวงอัดแสนล.ลุยโครงข่ายใหม่ พ.ย.ประมูลมอเตอร์เวย์มหาชัยแก้รถติดโซนใต้

LivingInsider Report 2018-10-19 11:24:05

กรมทางหลวงอัดแสนล.ลุยโครงข่ายใหม่ พ.ย.ประมูลมอเตอร์เวย์มหาชัยแก้รถติดโซนใต้

 

กรมทางหลวงเร่ง 156 โครงการ ทะลวงเบิกจ่ายงบประมาณปี”61 หลุดเป้ากว่า 20% ลุยโครงข่ายใหม่ปี”62 กว่า 1 แสนล้าน เชื่อมอีอีซี เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขยาย 4 เลน ได้ผู้รับเหมาภายใน ธ.ค.นี้ จับตาประมูลโปรเจ็กต์มอเตอร์เวย์ 1.05 หมื่นล้าน “วงแหวนตะวันตก-มหาชัย” ระยะทาง 10.8 กม. แบ่ง 3 สัญญา ปีหน้าตอกเข็ม เปิดใช้ฟรีปี”64 ดึงเอกชนร่วม PPP อีก 3 โปรเจ็กต์ยักษ์ มูลค่ากว่า 1.45 แสนล้าน

 

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปี 2561 กรมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 105,620 ล้านบาท แยกเป็น รายจ่ายประจำ 6,033 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 99,586 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 79,830 ล้านบาท หรือ 75.58% รอเบิกจ่าย 24,174 ล้านบาท หรือ 22.89% ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าของรัฐบาลที่ตั้งไว้ 20.42%

 

“เบิกจ่ายล่าช้า ติดการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และบางปะอิน-นครราชสีมา ที่ล่าช้าจากแผน”

 

ปี”61 ผลักดัน 156 โครงการ

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 ผลักดันโครงการก่อสร้าง 156 โครงการ ได้แก่ มอเตอร์เวย์ 3 สายทาง คือ บางปะอิน-นครราชสีมา, บางใหญ่-กาญจนบุรี และพัทยา-มาบตาพุด, โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้รับงบฯปี 2557-2561 จำนวน 12 โครงการ ระยะทาง 242 กม. วงเงิน 11,062 ล้านบาท

 

โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ได้รับงบฯปี 2557-2561 จำนวน 27 โครงการ ระยะทาง 334 กม. วงเงิน 26,893 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 12 โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 14 โครงการ

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ได้รับงบฯปี 2559-2561 จำนวน 19 โครงการ วงเงิน 3,726 ล้านบาท สร้างเสร็จแล้ว 5 โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 14 โครงการ

 

และโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง 95 โครงการ ระยะทาง 1,270 กม. สะพาน 20 แห่ง วงเงิน 66,120 ล้านบาท ปัจจุบันสร้างเสร็จแล้ว 37 โครงการ ระยะทาง 485 กม. สะพาน 3 แห่ง วงเงิน 17,150 ล้านบาท

 

ปี”62 ได้งบฯอู้ฟู่ 1.1 แสนล้าน

นายอานนท์กล่าวว่า ปี 2562 กรมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 117,138.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 11,518 ล้านบาท โดยประมาณ 80% เป็นงบฯลงทุนโครงการใหม่ ประกอบด้วย โครงการแผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 69,816 ล้านบาท หรือ 60% แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 24,793 ล้านบาท หรือ 21%

 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษอีอีซี 9,802 ล้านบาท หรือ 8% และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 4,647 ล้านบาท หรือ 4% แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 4,961 ล้านบาท หรือ 4% แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 2,000 ล้านบาท หรือ 2% และแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 1,100 ล้านบาท หรือ 1%

 

เท 2.4 หมื่น ล.เร่งมอเตอร์เวย์

มีโครงการสำคัญ เช่น งบฯผูกพันการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา และบางใหญ่-กาญจนบุรี วงเงิน 24,006 ล้านบาท บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 4 โครงการ ระยะทาง 82 กม. วงเงิน 1,960 ล้านบาท สร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ 4 แห่ง วงเงิน 1,170 ล้านบาท ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 38 โครงการ ระยะทาง 472 กม. วงเงิน 32,200 ล้านบาท

 

ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 4 โครงการ ระยะทาง 71 กม. วงเงิน 5,130 ล้านบาท โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 พื้นที่ 6 โครงการ ระยะทาง 104 กม. วงเงิน 5,800 ล้านบาท ทางหลวงรองรับอีอีซี 13 โครงการ ระยะทาง 176 กม. วงเงิน 13,570 ล้านบาท

 

“ปัจจุบันกรมกำลังเร่งประมูลโครงการใหม่ในปีงบประมาณปี 2562 มีโครงการขนาดใหญ่ประมาณ 80-90 โครงการ ตอนนี้ประมูลไปได้ 80% แล้ว คาดว่าถึง ธ.ค.นี้จะประมูลและเซ็นสัญญาได้ เพื่อเร่งรัดเบิกจ่ายไตรมาสแรก”

 

พ.ย.เปิดประมูลยกระดับมหาชัย

นายอานนท์กล่าวอีกว่า ภายในเดือน พ.ย.นี้ คาดว่าจะออกประกาศประมูลก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) สายธนบุรี-ปากท่อ ช่วงแรกจากวงแหวนรอบนอกตะวันตก-เอกชัย สร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร บนถนนพระราม 2 ระยะทาง 10.8 กม. วงเงิน 10,500 ล้านบาท ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างในปี 2562-2564 แล้ว

 

จากทั้งโครงการมีระยะทาง 75 กม. วงเงินลงทุน 89,000 ล้านบาท โดยช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 21.2 กม. อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบ PPP และทดสอบความสนใจภาคเอกชน ซึ่งจะรวมถึงงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางตลอดเส้นทางด้วย คาดว่าจะเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในไตรมาสแรกปี 2562

 

แบ่ง 3 สัญญาปีหน้าตอกเข็ม

“เฟสแรกที่จะดำเนินการ แบ่งประมูล 3 สัญญา เฉลี่ยสัญญาละ 2,500-4,000 ล้านบาท ตั้งเป้าจะให้ได้ผู้รับเหมาภายใน ธ.ค.นี้ เพื่อเริ่มก่อสร้างในปี 2562 แล้วเสร็จในปี 2564 มีทางขึ้น-ลง 3 จุด ที่บางขุนเทียน วัดพันท้ายนรสิงห์ และมหาชัยเมืองใหม่ ในช่วงแรกหลังสร้างเสร็จจะเปิดใช้ฟรี แต่ในอนาคตจะมีการเก็บค่าผ่านทาง

 

หลังจากที่ได้เอกชนมาร่วม PPP ก่อสร้างและติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแล้ว ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ต่อเชื่อมกับทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน ที่การทางพิเศษฯจะก่อสร้างในปีหน้าเช่นกัน จะช่วยแบ่งเบาการจราจรในพื้นที่โซนใต้ของกรุงเทพฯ และผู้ที่จะเดินทางไปยังภาคใต้”

 

เร่งชงลงทุน PPP อีก 3 โครงการ

นายอานนท์กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าการลงทุนมอเตอร์เวย์สายใหม่ที่จะดำเนินการเพิ่มเติม มีสายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. วงเงินลงทุน 79,006 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 60,716 ล้านบาท และค่าเวนคืน 18,290 ล้านบาท สร้างเป็นทางตัดใหม่ ปัจจุบันคณะกรรมการ PPP อนุมัติโครงการแล้ว โดยเปิดให้เอกชนร่วมทุนรูปแบบสัมปทาน PPP net cost เมื่อเดือน ก.ย. 2561 อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจาก ครม. ตามแผนดำเนินการก่อสร้างปี 2563-2566

 

สายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 71.5 กม. วงเงินลงทุน 37,400 ล้านบาท อยู่ระหว่างรออนุมัติรายงานอีไอเอ และศึกษารูปแบบร่วมทุน PPP คาดว่าจะแล้วเสร็จเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ตามแผนจะดำเนินการในปี 2564-2567

 

โครงการส่วนต่อขยายช่วงรังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กม. เงินลงทุน 29,400 ล้านบาท สร้างเป็นทางยกระดับบนถนนพหลโยธิน ปัจจุบันรออนุมัติอีไอเอ และศึกษารูปแบบร่วมทุน PPP คาดว่าจะแล้วเสร็จ เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

https://www.prachachat.net/property/news-236146

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ