Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ประกาศ ขาย เช่า คอนโด บ้าน ที่ดิน เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (322)   Invest (66) PR (1785)  News (1366)   Idea (58) Design (65) Talk (195)  Guest (43)  Vacation (100) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

กคช.โชว์ต้นแบบ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง


0 0

กคช.โชว์ต้นแบบ 'โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง'

 

พร้อมจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down เพื่อผู้มีรายได้น้อยในงาน Thailand Social Expo 2018

 

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมจัดแสดงผลงานที่อยู่อาศัยในงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โชว์ความสำเร็จของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

 

สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี พ่วงด้วยการจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down สำหรับผู้มีรายได้น้อย ราคาถูก 80,000 - 200,000 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลาม


ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวภายหลังการเข้าร่วมแสดงผลงานที่อยู่อาศัยในงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ว่า การเคหะแห่งชาติได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการที่อยู่อาศัยหลายโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน

 

ดินแดง ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันมีมติให้ความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 - 2567) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

 

ให้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม 36 อาคาร 20,292 หน่วย การพัฒนาแบ่งเป็นรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี และอนุมัติดำเนินโครงการระยะที่ 1 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18 - 22) จำนวน 334 หน่วย ซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารดังกล่าว พร้อมมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัยที่ได้สิทธิเช่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และสามารถย้ายเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ปัจจุบันมีผู้ย้ายเข้าอยู่อาศัยแล้ว 142 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561)

 

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2, 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) จำนวน 6,212 หน่วย การเคหะแห่งชาติได้ออกแบบโครงการและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งนำเสนอให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาครบทุกแปลงแล้ว

 

และในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)กรุงเทพมหานคร มีความเห็นให้การเคหะแห่งชาติชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและนำเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะสรุปเรื่องเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

 

ส่วนการขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยทุกขั้นตอนจะกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

ส่วนการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) จำนวน 11,083 หน่วย คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

 

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว การเคหะแห่งชาติยังได้ดำเนินโครงการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ (Knock Down) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนมาจัดแสดงในงาน

 

เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถรับภาระได้ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำแบบบ้าน Knock Down จำนวน 8 แบบ ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 12 - 31 ตารางเมตร

 

โดยออกแบบให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามขนาดพิกัดวัสดุก่อสร้าง (Modular System) ที่รวดเร็ว มีความแข็งแรง ปลอดภัย อยู่สบายและลดการใช้พลังงาน ราคาค่าวัสดุก่อสร้างประมาณ 80,000 - 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งไม่รวมฐานรากและค่าแรงงาน

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสร้างบนที่ดินของกรมธนารักษ์ ซึ่งจะส่งผลให้บ้านมีราคาถูกลง เพราะไม่มีต้นทุนที่ดิน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองได้เร็วขึ้น ส่วนเรื่องการหาแหล่งสินเชื่อปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน

 

ในเบื้องต้นการเคหะแห่งชาติได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย สามารถเลือกแบบบ้าน Knock Down ตามที่การเคหะแห่งชาติออกแบบไว้แล้ว

 

เพื่อบริจาคให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการคัดกรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป ซึ่งผลจากการจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down ในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก 

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจ

 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/809811

 

 


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2018-08-09 14:17:03
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

 • HUE Sukhumvit by Rise Venture สบายเกิ๊น แค่ 0 เมตร จากรถไฟฟ้า

  HUE Sukhumvit by Rise Venture ติดกับรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี แค่ 0 เมตร เรียกว่าออกมาจากคอนโดก็จ่อรถไฟฟ้าทันทีเลย สะดวกเกิ๊น

  |2018-09-18 taoboy 0

 • Modiz สุขุมวิท 50 เสพโค้งน้ำเจ้าพระยา บนทำเลรถไฟฟ้าสุขุมวิท

  AssetWise ที่ประเดิมโครงการ High-Rise บนทำเล ‘อ่อนนุช - สุขุมวิท’ กับ Modiz สุขุมวิท 50 ที่ยึดครองวิวสวยในกรุงเทพฯ ‘เจ้าพระยา - บางกระเจ้า’ ส่วนกลางจัดเต็ม สร้างอารมณ์ความแตกต่างที่หาไม่ได้ในระแวกเดียวกันอีกแล้ว

  |2018-09-13 Papayatop 0

 • Polis Condo สุขสวัสดิ์ 64 – เปิดโล่งให้กับชีวิต ต่อติดทุกการเดินทาง

  เชื่อว่า The Polis สุขสวัสดิ์ 64 จะมีกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าย่าน ‘สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ’ ด้วยทำเลสะดวกต่อการเดินทาง สามารถเข้าออกได้หลายทิศทาง ใกล้ KMUTT, Big C พระประแดง และจุดขึ้นทางด่วน - วงแหวนฯ ถึง 2 ทาง นอกจากนี้ยังอยู่บนแนว MRT สายสีม่วงใต้ ที่จะเปิดใช้จริงในอนาคต จึงถือว่าเป็น Value Added ในอนาคตเลยทีเดียว

  |2018-09-13 Papayatop 0

 • AESTIQ Thonglor Aesthetic of unique living

  แค่บอกว่าเป็นคอนโดที่ตั้งอยู่บนทำเลทองอย่าง “ทองหล่อ” ก็รู้สึกได้ถึงความพรีเมี่ยมแล้ว แต่ทว่าเหนือพรีเมี่ยมยังมี Ultimate Luxury กับคอนโดโครงการใหม่ “AESTIQ Thonglor” ที่เปิดตัวมาให้ได้ฮือฮาทั้งวงการ

  |2018-09-13 LifeScape 0

 • The Teak สาทร-ลุมพินี ห่านทองคำ ใจกลาง สาทร - ลุมพินี

  หลายคนคิดว่าคอนโดฯ กลางทำเล CBD อย่าง ‘สาทร-ลุมพินี’ เป็นสิ่งเพ้อฝันกลางวัน คนทำงานออฟฟิศทั่วไปมีหรือจะเป็นเจ้าของได้ แต่เดี๋ยวก่อน ‘ The Teak สาทร-ลุมพินี ’ กับราคาเปิดตัวเริ่มต้นเพียง 3.3 ล้านบาท* อยู่กลางเมือง ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงครับ

  |2018-09-11 Papayatop 0

บทความที่น่าสนใจ


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider