Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ประกาศ ขาย เช่า คอนโด บ้าน ที่ดิน เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (325)   Invest (66) PR (1801)  News (1369)   Idea (58) Design (66) Talk (197)  Guest (43)  Vacation (100) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

อารียา พรอพเพอร์ตี้ คว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018


0 0

อารียา พรอพเพอร์ตี้ คว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 สาขา “การลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์”

 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลทรงเกียรติ ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 (AREA) สาขาการลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์

 

ด้วยความสำเร็จจากผลงานสร้างสรรค์โดดเด่น โครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Sustainable Happiness” มุ่งเน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยกระดับบนหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและดูแลด้านบุคลากรแรงงาน เพื่อการทำงานที่สร้างความสุข “สุขที่ยั่งยืน”

 

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ประจำปี 2018 จากองค์การเอนเตอร์ไพร์ส เอเชีย

 

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในทวีปเอเชีย เพื่อยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วภูมิภาคให้ดีขึ้น โดยในครั้งนี้ ทางอารียาฯ ได้นำเสนอโครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) ซึ่งสามารถคว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 สาขา การลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์ (Investment in People)

 

ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจสูงสุด ในฐานะองค์กรไทยที่พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อคนไทย ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนมีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในทวีปเอเชียมีความคิดริเริ่มเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสานต่อและปรับปรุงโครงการของตนเองให้เกิดคุณประโยชน์ในส่วนรวมต่อไป

 

นอกจากนี้ อารียาฯยังปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของแรงงานและเป็นไปตามตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวให้แก่โครงการ เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของแรงงาน และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาคมต่าง ๆ จนได้แนวทาง “การปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี” ซึ่งอาจนำไปใช้เป็นแบบอย่างสำหรับภาคธุรกิจในการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านแรงงานได้

 

สำหรับโครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) คือโครงการที่ดำเนินงานในระยะยาว เพื่อส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตต่อแรงงานอย่างแท้จริง  มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารแรงงานต่างด้าว และมีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมดำเนินการ ได้แก่ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โดยได้มีการบรรจุไปในแผนการดำเนินงานประจำปี และมีการจัดสรรงบประมาณโครงการ เป็นงบประมาณประจำปี

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในทุกมิติ ได้แก่ ด้านความเป็นอยู่ การจัดหาที่พักคนงานให้ได้มาตรฐานรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง ด้านการจ้างงาน อย่างเป็นธรรม จ่ายค่าจ้างตรงเวลา สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนด้านการเรียนรู้และการศึกษา จัดให้มีการอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

 

ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความคาดหวังของเป้าหมายบริษัทฯ คือการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าแรงงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุนการก่อสร้าง ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยในปัจจุบันสามารถทำงานก่อสร้างได้ตามแผนหรือบางโครงการรวดเร็วกว่า รวมถึงคุณภาพงานที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

 

“อารียาฯ ในฐานะองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทยที่เล็งเห็นถึงเรื่องความสุขที่ยั่งยืนของบุคลากรและแรงงานเป็นสำคัญ โดยเดินหน้าสานต่อแนวคิด “สุขคนสร้าง” ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีส่วนสำคัญในการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ

 

ดังนั้นจึงเริ่มตั้งแต่ความสุขในสถานที่ทำงานเป็นหลัก เพราะเชื่อมั่นว่าหากสถานที่ก่อสร้างมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานได้ ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีของแรงงาน เพื่อส่งผลถึงการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน” นายวิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

 


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2018-06-15 16:18:41
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

บทความที่น่าสนใจ

 • The Reserve Sukhumvit 61 'RESERVE YOUR EXCLUSIVITY'

  ด้วยศักยภาพที่เข้าถึงทุก Life Style สะดวกต่อการเดินทาง มีความเงียบสงบแต่ก็ยังตั้งอยู่บนตำแหน่งใจกลางเมือง ผมว่ามันคือทำเลที่คนประสบความสำเร็จในชีวิตต้องการหาที่พักซักที่ใจกลางสุขุมวิทแต่ก็ยังต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวาย

  |2018-06-22 Salaryman Estator 0

 • De LAPIS Charan 81 (เดอ ลาพีส จรัญ 81)คอนโดติดรถไฟฟ้า วิวโค้งน้ำเจ้าพระยา ตอบทุกความรู้สึกที่เป็นคุณ 

  ถ้าความรู้สึกคือเหตุผลในการใช้ชีวิตของคุณ De LAPIS CHARAN 81 คือตัวเลือกที่จะตอบรับตอบทุกความรู้สึกที่เป็นคุณ 

  |2018-06-22 LifeScape 0

 • The Base Garden พระราม 9 The Best Of The Base

  หายใจรับอากาศดีๆ ให้เต็มปอด กับสวนขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแนวคิดนำเอาพื้นที่สีเขียวมารวมกัน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เหมาะกับการพักผ่อน เดินเล่น หรือนั่งคิดไอเดียใหม่ๆ ให้เด็ดกว่าเดิม

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 1

 • Knightsbridge SPACE รัชโยธิน กับ คอนเซปต์ Duo Space ฉีกรูปแบบการอยู่อาศัยใหม่ แห่งแรกในย่านรัชโยธิน

  ผมเชื่อว่าความเจริญของแยกรัชโยธินในวันนี้ ยังไปต่อได้อีกไกลจนมากๆ การเชื่อมต่อของแหล่งงาน การเดินทางที่มีครบทุกด้าน นี่ล่ะครับที่เป็นเหมือนแม่เหล็กที่จะดูดสิ่งต่างๆที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทุกอย่างเข้ามาที่นี่

  |2018-04-05 Salaryman Estator 0

 • ตัวตนที่หายไป

  คุณเคยรู้สึกรึเปล่าว่าตัวเราไม่เหมือนเดิม? ตัวเราที่เป็นทุกวันนี้ เหมือนไม่ใช่ตัวเราอย่างที่เราเคยเป็นเมื่อ 10 ปีก่อน

  |2016-09-26 Salaryman Estator 0


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider