Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ลงประกาศ ซื้อ ขาย เช่า เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (300)   Invest (64) PR (1661)  News (1308)   Idea (50) Design (64) Talk (167)  Guest (41)  Vacation (97) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

อารียา พรอพเพอร์ตี้ คว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018


0 0

อารียา พรอพเพอร์ตี้ คว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 สาขา “การลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์”

 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลทรงเกียรติ ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 (AREA) สาขาการลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์

 

ด้วยความสำเร็จจากผลงานสร้างสรรค์โดดเด่น โครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Sustainable Happiness” มุ่งเน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยกระดับบนหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและดูแลด้านบุคลากรแรงงาน เพื่อการทำงานที่สร้างความสุข “สุขที่ยั่งยืน”

 

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ประจำปี 2018 จากองค์การเอนเตอร์ไพร์ส เอเชีย

 

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในทวีปเอเชีย เพื่อยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วภูมิภาคให้ดีขึ้น โดยในครั้งนี้ ทางอารียาฯ ได้นำเสนอโครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) ซึ่งสามารถคว้ารางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2018 สาขา การลงทุนเพื่อทรัพยากรมนุษย์ (Investment in People)

 

ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจสูงสุด ในฐานะองค์กรไทยที่พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อคนไทย ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนมีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในทวีปเอเชียมีความคิดริเริ่มเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสานต่อและปรับปรุงโครงการของตนเองให้เกิดคุณประโยชน์ในส่วนรวมต่อไป

 

นอกจากนี้ อารียาฯยังปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของแรงงานและเป็นไปตามตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวให้แก่โครงการ เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของแรงงาน และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาคมต่าง ๆ จนได้แนวทาง “การปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี” ซึ่งอาจนำไปใช้เป็นแบบอย่างสำหรับภาคธุรกิจในการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านแรงงานได้

 

สำหรับโครงการ “สุขคนสร้าง” (Better Life for Our House Builders) คือโครงการที่ดำเนินงานในระยะยาว เพื่อส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตต่อแรงงานอย่างแท้จริง  มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารแรงงานต่างด้าว และมีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมดำเนินการ ได้แก่ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โดยได้มีการบรรจุไปในแผนการดำเนินงานประจำปี และมีการจัดสรรงบประมาณโครงการ เป็นงบประมาณประจำปี

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในทุกมิติ ได้แก่ ด้านความเป็นอยู่ การจัดหาที่พักคนงานให้ได้มาตรฐานรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง ด้านการจ้างงาน อย่างเป็นธรรม จ่ายค่าจ้างตรงเวลา สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนด้านการเรียนรู้และการศึกษา จัดให้มีการอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

 

ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความคาดหวังของเป้าหมายบริษัทฯ คือการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าแรงงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุนการก่อสร้าง ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยในปัจจุบันสามารถทำงานก่อสร้างได้ตามแผนหรือบางโครงการรวดเร็วกว่า รวมถึงคุณภาพงานที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

 

“อารียาฯ ในฐานะองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทยที่เล็งเห็นถึงเรื่องความสุขที่ยั่งยืนของบุคลากรและแรงงานเป็นสำคัญ โดยเดินหน้าสานต่อแนวคิด “สุขคนสร้าง” ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีส่วนสำคัญในการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ

 

ดังนั้นจึงเริ่มตั้งแต่ความสุขในสถานที่ทำงานเป็นหลัก เพราะเชื่อมั่นว่าหากสถานที่ก่อสร้างมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานได้ ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีของแรงงาน เพื่อส่งผลถึงการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน” นายวิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

 


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2018-06-15 16:18:41
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

 • QUINTARA TREEHAUS สุขุมวิท 42 Seamless Natural Living

  แม้ว่าผมจะซื้อทั้งเพื่ออยู่อาศัยเองและการลงทุน แต่ปัจจัยหลักที่ผมใช้ในการเลือกคือ คอนโดนั้นต้องเหมาะกับการอยู่อาศัยจริง เพราะคอนโดแบบนี้ล่ะครับ จะเป็นการลงทุนที่ดีในระยะยาวเสมอ

  |2018-07-20 Salaryman Estator 0

 • SALADAENG ONE นิยามของ ‘Timeless Luxury’ ที่แท้จริง

  ลองนึกภาพที่คุณมีกระเป๋าแอร์แมสสักใบที่ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็สามารถหยิบออกมาใช้ได้อย่างไม่เบื่อ และเมื่อเวลาผ่านไป ดีไซน์ที่เรียบยังคงความหรู สวยงามไม่ล้าสมัย นั่นคือความ ‘Timeless’

  |2018-07-20 Papayatop 0

 • Life Ladprao Valley ปลุกความท้าทายในตัวคุณกับนิยามใหม่ในการใช้ชีวิต ปลดปล่อยชีวิตจากกฏเกณฑ์ “Live Your Adventurous Spirit” บนทำเลพรีเมียมตลอดกาล

  แค่โลเคชั่นก็สุดยอดแล้วครับ ทั้งติดรถไฟฟ้า ทั้งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว แต่ไม่ใช่แค่โลเคชั่น Very Good เท่านั้น "Life ลาดพร้าว Valley" ยังจัดเต็ม จัดหนัก ส่วนกลางแบบที่เรียกได้ว่า ไม่ต้องออกไปไหนก็ Happy นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมของฟังชั่นห้องที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆ ที่สำคัญคือ ราคาที่เริ่มต้นเพียง 3 ล้านกว่าบาท #คุ้มแบบนี้ต้องจัดเลยครับ

  |2018-07-18 LifeScape 0

 • The Teak สาทร - ลุมพินี Exclusive CBD-Affordable Condominium

  ใครๆก็ต้องการความเป็นส่วนตัวครับ ไม่ต้องไปแย่งที่จอดรถกับคนอื่น ไม่ต้องมีคนพลุกพล่าน ไม่ต้องมีคนแปลกหน้ามาเดินบริเวณโครงการ ไม่ต้องแย่งกันใช้ส่วนกลาง ใครๆ ก็อยากมีความส่วนตัวเวลาว่ายน้ำบน Rooftop Pool จริงไหมล่ะครับ

  |2018-07-18 Salaryman Estator 0

 • Life Sukhumvit 62 Rare Item ราคาพิเศษ แบบนี้ Bangkok City Smart เท่านั้นที่จัดให้ได้

  โครงการกำลังจะปล่อยขายห้องชุดสุดท้ายของโครงการ!!! ที่เหลือห้องแค่เพียงจำนวนหยิบมือเดียว ทาง Bangkok City Smart ได้จัดโปรเด็ดๆทิ้งท้าย รับรองว่าคุ้มยิ่งกว่าถูกหวย!

  |2018-07-17 Salaryman Estator 0

บทความที่น่าสนใจ

 • พลัม คอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น ติดห้างกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

  คอนโดฯ High-Rise แห่งเดียวใกล้สามแยกบางใหญ่ การันตีวิวสวยรอบด้าน ส่วนกลางจัดเต็มชุดใหญ่ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้นดาดฟ้า ที่สำคัญคือติดศูนย์การค้า Central Plaza Westgate แบบว่า รั้วเดียวกันเลยครับ ติดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

  |2018-01-10 Papayatop 0

 • ปลายทางที่อาจไม่เหลืออะไร

  บางครั้งการวิ่งแบบไม่ลืมหูลืมตาก็ทำให้เราลืมว่าไปว่าเป้าหมายในชีวิตจริงๆคืออะไร เราต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่า

  |2016-07-27 Salaryman Estator 0

 • The Politan Aqua ( เดอะ โพลิแทน อควา ) สุดยอดคอนโดริมแม่น้ำ ที่ใครๆก็ซื้อได้

  'คอนโด ริมแม่น้ำ' ยังคงมีเสน่ห์ชวนค้นหาเสมอ วิวแม่น้ำทอดยาวสุดสายตา บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ใครเคยได้มาสัมผัสมักจะลืมไม่ลง The Politan Aqua ( เดอะ โพลิแทน อควา ) คือหนึงในสุดยอดคอนโดริมแม่น้ำ ที่ใครๆก็ซื้อได้

  |2017-06-29 Papayatop 0

 • Wynn Condo พหลโยธิน 52 จัดให้ครบ จบแค่ล้านกว่า

  ใครๆก็ต้องการที่ได้แบบครบๆ ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้ออะไรเพิ่มแล้ว ซื้อแล้วเข้าอยู่ได้ทันที ไม่ต้องไปหาของมาแต่งเยอะ ไม่ใช่ให้เยอะแล้วขายแพง ราคาก็ต้องจับต้องได้ด้วย ขายแพงไปคนก็ไม่เอา

  |2018-04-17 Papayatop 0

 • เตรียมตัวยื่นกู้ขอสินเชื่อ

  การขอกู้ดูจะเป็นปัญหาใหญ่ของคนที่ต้องการมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเอง แต่ไม่พร้อมจ่ายเงินสด งานนี้ก็ต้องพึ่งธนาคาร

  |2016-08-21 LivingInsider Editor 1


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider