News

กรมทางหลวง ชวนผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ-ประชาชนผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์พื้นที่โดยรอบจุดจอดพักรถ36แห่ง

LivingInsider Report 2018-06-13 14:53:45

“กรมทางหลวง” ชวนผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ-ประชาชนผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์พื้นที่โดยรอบจุดจอดพักรถ36แห่ง

 

“กรมทางหลวง” ชวนผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ-ประชาชนผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์พื้นที่โดยรอบจุดจอดพักรถ 36 แห่งทั่วประเทศ

 

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้กรมทางหลวงพัฒนาก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง เป็นจุดแวะพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการขับขี่รถเป็นเวลานานหรือเป็นจุดพักนอนที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถบรรทุกและเพิ่มศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ กรมทางหลวงจึงได้เร่งดำเนินวางแผนก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก 36 แห่ง

 

โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ 2 แห่ง อยู่ดำเนินการก่อสร้าง 4 แห่ง และกำลังดำเนินการจัดทำแผน 30 แห่ง ซึ่งจุดพักรถบรรทุกได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประกอบด้วย ห้องน้ำสะอาด, ศาลาพักผ่อน, น้ำดื่มสะอาด, ระบบอำนวยความปลอดภัย, กล้อง CCTV, ไฟฟ้าแสงสว่าง และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

 

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่า กรมทางหลวงเล็งเห็นว่าพื้นที่โดยรอบของจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) สามารถที่จะพัฒนาเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านสะดวกซื้อเพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของประชาชนในทุกๆ ด้าน สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างงานสร้างเงินให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ โดยกรมทางหลวงพร้อมสนับสนุนเปิดจุดเชื่อมต่อพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าออกระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวก

 

ในการนี้ กรมทางหลวงจึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีตรวจสอบน้ำหนักให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด โดยการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกดังกล่าวจะมีพื้นที่ตั้งกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน 36 แห่ง มีความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

 

ลำดับที่ 1 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (ขาเข้า) ทล.2 ตอน นครราชสีมา-โนนสูง เนื้อที่ 12 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 23 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 22 คัน เปิดตั้งแต่ปี 2558

 

ลำดับที่ 2 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (ขาออก) ถนนตอน นครราชสีมา-โนนสูง เนื้อที่ 54 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก 86 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 69 คัน เปิดปี 2561

 

ลำดับที่ 3 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทล.2 ตอนหินลาด-โนนสะอาด เนื้อที่ 63 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 25 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

 

ลำดับที่ 4 จุดพักรถบรรทุก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ทล.24 ตอน ประโคนชัย-จรอกใหญ่ เนื้อที่ 19 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 48 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 27 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

 

ลำดับที่ 5 จุดพักรถบรรทุกแก่งคอยทล.2 ตอน สระบุรี-มวกเหล็กกม. 15+550 เนื้อที่ 14-2-6.68 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 10 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์-คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562
ลำดับที่ 6 จุดพักรถบรรทุกสีคิ้ว (ขาเข้า) ทล.2 ตอน นครราชสีมา-สระบุรี กม. 93+250 เนื้อที่ 6-1-86 ไร่


จำนวนที่จอดรถบรรทุก 9 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 13 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562


ลำดับที่ 7 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.อุดรธานี ทล.2 ตอน น้ำฆ้อง-อุดรธานีกม. 433+704 – 434+704
เนื้อที่ 125-0-0ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 66 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ – คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

 

ลำดับที่ 8 จุดพักรถบรรทุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ทล.12 ตอน แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง-น้ำดุก
กม. 357+251 – 357+618 เนื้อที่ 14-1-57 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20-30 คัน
จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน ได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 9 จุดพักรถบรรทุกท่าแซะ ทล.4 ตอน วังครก-เสียบญวณ กม. 474+157-474+557
เนื้อที่ 200-0-0 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 50-60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คันได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 10 จุดพักรถบรรทุก บรรพตพิสัย ทล.1 ตอน หนองแบน – โนนปอแดง กม. 378+650-378+900 เนื้อที่ 65-0-54 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 40-60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-40 คันได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 11 จุดพักรถบรรทุก อุบลราชธานี ทล.24 ตอน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กม. 398+924- 399+474 เนื้อที่ 45-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30-50 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10-30 คัน ได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 12 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.สุรินทร์ ทล.214 ตอน ท่าตูม-จอมพระ กม. 146+108-147+408 เนื้อที่ 956-0-1 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุกประมาณ 60-80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-40 คัน ได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 13 จุดพักรถบรรทุก วังน้ำเขียว ทล.304 ตอน กม.55+207-ทางแยกไปตะขบกม. 82+136
เนื้อที่ 5-0-3 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10-20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10 คัน ได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 14 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ขาเข้า) ทล.1 ตอน ปากดง-นครชุมกม. 433+062-443+562 เนื้อที่ 309-1-50 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 15 จุดพักรถบรรทุก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ทล.217 ตอนพิบูลมังสาหาร-ช่องแม๊ก กม. 51+010-51+660 เนื้อที่ 175-1-29.67 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 16 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ขาออก) ทล.1 ตอน ปากดง-นครชุมกม. 443+062-443+562
เนื้อที่ 312-2-2 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 17 จุดพักรถบรรทุก อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ทล.24 ตอน ขุขันธ์-กันทรลักษ์ กม. 236+895- 237+295 เนื้อที่ 60-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-70 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 18 จุดพักรถบรรทุก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ทล.4 ตอน คลองค่อม-นาวง กม. 1058+385-1058+565 เนื้อที่ 11-1-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20-30 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คันเสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 19 จุดพักรถบรรทุก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ทล.304 ตอน กบินทร์บุรี-นครราชสีมากม. 186+700- 187+400 เนื้อที่ 50-3-17 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-70 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 40-50 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 20 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เกาะคา จ.ลำปาง (ซ้ายทาง) ทล.1 ตอน สบปราบ-เกาะคากม. 678-917 + 679-517 เนื้อที่ 158-3-37 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 40-60 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 21 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมือง จ.พะเยา ทล.1 ตอน แยกประตูชัย-พาน กม. 848+454-848+574 เนื้อที่ 39-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 50-60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 22 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ทล.12 ตอน ห้วยสีดา-ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์กม. 611+574-611+854 เนื้อที่ 21-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30-40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 23 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ทล.12 ตอน คำพอก-มุกดาหาร กม. 776+350- 776+550 เนื้อที่ 15-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20-30 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 24 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.คุระบุรี จ.พังงา ทล.4 ตอน อ่าวเคย-บางนายสี กม. 711+478-711+958 เนื้อที่ 48-0-50 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 40-60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คันเสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 25 จุดพักรถบรรทุกบรรทุกอ.เด่นชัย จ.แพร่ ทล.103 ตอนร้องกวาง-แม่ตีบ กม. 1+200-1+541 เนื้อที่ 26-3-15.18 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30-40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คันเสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 26 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก จ.มหาสารคาม ทล.23 ตอน จุดสุดทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่-กม.21+350 กม. 17+299 เนื้อที่ ประมาณ 20 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 40-50 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 27 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.งาว จ.ลำปาง ทล.1 ตอน อ.งาว จ.ลำปาง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 กม. 790+000-791+000 เนื้อที่ ประมาณ 4 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10 – 20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10-20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 28 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมืองน่าน จ.น่าน ทล.101 ตอน อ.เมืองน่าน จ.น่าน แขวงทางหลวงน่าน กม. 357+000-358+000 เนื้อที่ 4-0-28 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุกประมาณ 10-20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10-20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 29 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.วังสะพุง จ.เลย ทล.201 ตอน อ.วันสะพุง จ.เลย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 กม. 291+000-292+000 เนื้อที่ 18-3-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30-40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 30 จุดพักรถบรรทุกบรรทุกหนองคาย ทล.2 ตอน น้ำสวย–สามแยกการเคหะแห่งชาติหนองคาย
กม. 493+100 เนื้อที่ 16-3-50 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20-40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 31 จุดพักรถบรรทุก วิเชียรบุรี ทล.21 ตอน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2-ต่อแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 กม. 124 เนื้อที่ 75-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 50-60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 32 ประจวบคีรีขันธ์ ทล.4 ตอน แยกกุยบุรี-แยกประจวบคีรีขันธ์ กม. 278+915-309+000
เนื้อที่ 4 ไร่ และ 750 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10-20 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10-20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 33 โพธาราม ทล.4 ตอน คลองอีจาง-หลุมดินกม. 79+712-100+200 เนื้อที่ 6-2-11 ไร่
จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10-20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10-20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 34 ดอยหล่อ ทล.108 ตอน สะพานแม่ขาน-สะพานห้วยอีลิงกม. 45+550-46+000 เนื้อที่ 21-0-60 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30-40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 35 ร้องกวาง ทล.101 ตอน แยกบ้านฝ้าย-ร้องกวาง กม. 270-781 เนื้อที่ 5-0-12 ไร่
จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10-20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ประมาณ 10-20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 36 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก แม่ใจ ทล.1 ตอน แยกประตูชัย-พาน กม. 871+417 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุกประมาณ 20-30 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

https://www.prachachat.net/property

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ