News

กรมทางหลวง ชวนผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ-ประชาชนผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์พื้นที่โดยรอบจุดจอดพักรถ36แห่ง

LivingInsider Report 2018-06-13 14:53:45

“กรมทางหลวง” ชวนผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ-ประชาชนผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์พื้นที่โดยรอบจุดจอดพักรถ36แห่ง

 

“กรมทางหลวง” ชวนผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ-ประชาชนผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์พื้นที่โดยรอบจุดจอดพักรถ 36 แห่งทั่วประเทศ

 

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้กรมทางหลวงพัฒนาก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง เป็นจุดแวะพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการขับขี่รถเป็นเวลานานหรือเป็นจุดพักนอนที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถบรรทุกและเพิ่มศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ กรมทางหลวงจึงได้เร่งดำเนินวางแผนก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก 36 แห่ง

 

โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ 2 แห่ง อยู่ดำเนินการก่อสร้าง 4 แห่ง และกำลังดำเนินการจัดทำแผน 30 แห่ง ซึ่งจุดพักรถบรรทุกได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประกอบด้วย ห้องน้ำสะอาด, ศาลาพักผ่อน, น้ำดื่มสะอาด, ระบบอำนวยความปลอดภัย, กล้อง CCTV, ไฟฟ้าแสงสว่าง และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

 

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่า กรมทางหลวงเล็งเห็นว่าพื้นที่โดยรอบของจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) สามารถที่จะพัฒนาเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านสะดวกซื้อเพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของประชาชนในทุกๆ ด้าน สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างงานสร้างเงินให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ โดยกรมทางหลวงพร้อมสนับสนุนเปิดจุดเชื่อมต่อพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าออกระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวก

 

ในการนี้ กรมทางหลวงจึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีตรวจสอบน้ำหนักให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด โดยการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกดังกล่าวจะมีพื้นที่ตั้งกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน 36 แห่ง มีความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

 

ลำดับที่ 1 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (ขาเข้า) ทล.2 ตอน นครราชสีมา-โนนสูง เนื้อที่ 12 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 23 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 22 คัน เปิดตั้งแต่ปี 2558

 

ลำดับที่ 2 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (ขาออก) ถนนตอน นครราชสีมา-โนนสูง เนื้อที่ 54 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก 86 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 69 คัน เปิดปี 2561

 

ลำดับที่ 3 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทล.2 ตอนหินลาด-โนนสะอาด เนื้อที่ 63 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 25 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

 

ลำดับที่ 4 จุดพักรถบรรทุก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ทล.24 ตอน ประโคนชัย-จรอกใหญ่ เนื้อที่ 19 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 48 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 27 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

 

ลำดับที่ 5 จุดพักรถบรรทุกแก่งคอยทล.2 ตอน สระบุรี-มวกเหล็กกม. 15+550 เนื้อที่ 14-2-6.68 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 10 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์-คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562
ลำดับที่ 6 จุดพักรถบรรทุกสีคิ้ว (ขาเข้า) ทล.2 ตอน นครราชสีมา-สระบุรี กม. 93+250 เนื้อที่ 6-1-86 ไร่


จำนวนที่จอดรถบรรทุก 9 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ 13 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562


ลำดับที่ 7 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.อุดรธานี ทล.2 ตอน น้ำฆ้อง-อุดรธานีกม. 433+704 – 434+704
เนื้อที่ 125-0-0ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก 66 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ – คัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562

 

ลำดับที่ 8 จุดพักรถบรรทุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ทล.12 ตอน แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง-น้ำดุก
กม. 357+251 – 357+618 เนื้อที่ 14-1-57 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20-30 คัน
จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน ได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 9 จุดพักรถบรรทุกท่าแซะ ทล.4 ตอน วังครก-เสียบญวณ กม. 474+157-474+557
เนื้อที่ 200-0-0 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 50-60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คันได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 10 จุดพักรถบรรทุก บรรพตพิสัย ทล.1 ตอน หนองแบน – โนนปอแดง กม. 378+650-378+900 เนื้อที่ 65-0-54 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 40-60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-40 คันได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 11 จุดพักรถบรรทุก อุบลราชธานี ทล.24 ตอน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กม. 398+924- 399+474 เนื้อที่ 45-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30-50 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10-30 คัน ได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 12 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.สุรินทร์ ทล.214 ตอน ท่าตูม-จอมพระ กม. 146+108-147+408 เนื้อที่ 956-0-1 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุกประมาณ 60-80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-40 คัน ได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 13 จุดพักรถบรรทุก วังน้ำเขียว ทล.304 ตอน กม.55+207-ทางแยกไปตะขบกม. 82+136
เนื้อที่ 5-0-3 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10-20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10 คัน ได้รับงบประมาณปี 2562

 

ลำดับที่ 14 จุดพักรถบรรทุก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ขาเข้า) ทล.1 ตอน ปากดง-นครชุมกม. 433+062-443+562 เนื้อที่ 309-1-50 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 15 จุดพักรถบรรทุก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ทล.217 ตอนพิบูลมังสาหาร-ช่องแม๊ก กม. 51+010-51+660 เนื้อที่ 175-1-29.67 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 16 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ขาออก) ทล.1 ตอน ปากดง-นครชุมกม. 443+062-443+562
เนื้อที่ 312-2-2 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 17 จุดพักรถบรรทุก อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ทล.24 ตอน ขุขันธ์-กันทรลักษ์ กม. 236+895- 237+295 เนื้อที่ 60-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-70 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 18 จุดพักรถบรรทุก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ทล.4 ตอน คลองค่อม-นาวง กม. 1058+385-1058+565 เนื้อที่ 11-1-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20-30 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คันเสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 19 จุดพักรถบรรทุก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ทล.304 ตอน กบินทร์บุรี-นครราชสีมากม. 186+700- 187+400 เนื้อที่ 50-3-17 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-70 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 40-50 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 20 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เกาะคา จ.ลำปาง (ซ้ายทาง) ทล.1 ตอน สบปราบ-เกาะคากม. 678-917 + 679-517 เนื้อที่ 158-3-37 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 60-80 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 40-60 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 21 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมือง จ.พะเยา ทล.1 ตอน แยกประตูชัย-พาน กม. 848+454-848+574 เนื้อที่ 39-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 50-60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 22 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ทล.12 ตอน ห้วยสีดา-ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์กม. 611+574-611+854 เนื้อที่ 21-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30-40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 23 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ทล.12 ตอน คำพอก-มุกดาหาร กม. 776+350- 776+550 เนื้อที่ 15-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20-30 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 24 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.คุระบุรี จ.พังงา ทล.4 ตอน อ่าวเคย-บางนายสี กม. 711+478-711+958 เนื้อที่ 48-0-50 ไร่จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 40-60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คันเสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 25 จุดพักรถบรรทุกบรรทุกอ.เด่นชัย จ.แพร่ ทล.103 ตอนร้องกวาง-แม่ตีบ กม. 1+200-1+541 เนื้อที่ 26-3-15.18 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30-40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คันเสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 26 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก จ.มหาสารคาม ทล.23 ตอน จุดสุดทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่-กม.21+350 กม. 17+299 เนื้อที่ ประมาณ 20 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 40-50 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 27 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.งาว จ.ลำปาง ทล.1 ตอน อ.งาว จ.ลำปาง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 กม. 790+000-791+000 เนื้อที่ ประมาณ 4 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10 – 20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10-20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 28 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.เมืองน่าน จ.น่าน ทล.101 ตอน อ.เมืองน่าน จ.น่าน แขวงทางหลวงน่าน กม. 357+000-358+000 เนื้อที่ 4-0-28 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุกประมาณ 10-20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10-20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 29 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก อ.วังสะพุง จ.เลย ทล.201 ตอน อ.วันสะพุง จ.เลย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 กม. 291+000-292+000 เนื้อที่ 18-3-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30-40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 30 จุดพักรถบรรทุกบรรทุกหนองคาย ทล.2 ตอน น้ำสวย–สามแยกการเคหะแห่งชาติหนองคาย
กม. 493+100 เนื้อที่ 16-3-50 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 20-40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 31 จุดพักรถบรรทุก วิเชียรบุรี ทล.21 ตอน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2-ต่อแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 กม. 124 เนื้อที่ 75-0-0 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 50-60 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 30-40 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 32 ประจวบคีรีขันธ์ ทล.4 ตอน แยกกุยบุรี-แยกประจวบคีรีขันธ์ กม. 278+915-309+000
เนื้อที่ 4 ไร่ และ 750 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10-20 คันจำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10-20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 33 โพธาราม ทล.4 ตอน คลองอีจาง-หลุมดินกม. 79+712-100+200 เนื้อที่ 6-2-11 ไร่
จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10-20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 10-20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 34 ดอยหล่อ ทล.108 ตอน สะพานแม่ขาน-สะพานห้วยอีลิงกม. 45+550-46+000 เนื้อที่ 21-0-60 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 30-40 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 35 ร้องกวาง ทล.101 ตอน แยกบ้านฝ้าย-ร้องกวาง กม. 270-781 เนื้อที่ 5-0-12 ไร่
จำนวนที่จอดรถบรรทุก ประมาณ 10-20 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ประมาณ 10-20 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

ลำดับที่ 36 จุดพักรถบรรทุกบรรทุก แม่ใจ ทล.1 ตอน แยกประตูชัย-พาน กม. 871+417 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ จำนวนที่จอดรถบรรทุกประมาณ 20-30 คัน จำนวนที่จอดรถยนต์ ประมาณ 20-30 คัน เสนอของบประมาณปี 2563

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

https://www.prachachat.net/property

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ