News

ปิดดีล คิงเพาเวอร์ ทุ่ม 14,000 ล้าน ซื้อ มหานคร - เพซ โล่งจ่ายหนี้แบงก์-สานต่อ 4 โครงการอสังหาฯ

LivingInsider Report 2018-04-11 14:05:38

ปิดดีล “คิงเพาเวอร์” ทุ่ม 14,000 ล้าน ซื้อ “มหานคร” - “เพซ” โล่งจ่ายหนี้แบงก์-สานต่อ 4 โครงการอสังหาฯ

 

อย่างเป็นทางการแล้ว! “เพซ ดีเวลลอปเมนท์” แจ้งขายโครงการมหานครให้กับยักษ์ใหญ่ “คิงเพาเวอร์” ด้วยมูลค่าสูงถึง 14,000 ล้านบาท และเหลือเงินบางส่วนเข้าซื้อหุ้นจาก “อพอลโล” และ “โกลด์แมน” ใน PPP1 และ PPP3 พร้อมนำเงินไปชำระหนี้แบงก์ สานต่อ 4 โครงการใหญ่ที่รอหนุนรายได้ในอนาคต เผยเพซยังได้รับค่าตอบแทนสำหรับการจัดหาบริหารและดำเนินการให้เกิดรายการ เป็นมูลค่า 1,200 ล้านบาท

 

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE กล่าวถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพของบริษัทว่า ล่าสุด ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 ในช่วงค่ำๆ ว่า เรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มูลค่ารวมจำนวนไม่เกิน 14,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนั้น รายการจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

สำหรับบริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จำกัด มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นคือ 1. บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้น 9,997 หุ้น คิดเป็น 99.97% 2. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น 1 หุ้น คิดเป็น 0.01% 3. นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น 1 หุ้น คิดเป็น 0.01% และ 4. นายปฐม เงินคำ ถือหุ้น 1 หุ้น คิดเป็น 0.01% ประกอบธุรกิจโรงแรม ค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์

 

ทั้งนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์ ได้แก่ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (PPP1) และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด (PPP3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำกัด (PRE) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) รวมร้อยละ 51 และร้อยละ 51.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวตามลำดับ

 

โดยทรัพย์สินที่ PPP1 และ PPP3 จะจำหน่ายได้แก่ ที่ดิน โรงแรม อาคารจุดชมวิว อาคารรีเทลคิวบ์ ปฏิมากรรม ภาพวาด ใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของ PPP1 (โรงแรม) และ PPP3 (อาคารจุดชมวิวและอาคารรีเทลคิวบ์) ในโครงการมหานคร คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 12,617 ล้านบาท (ในการคำนวณขนาดรายการ บริษัทฯ คิดมูลค่าทรัพย์สินตามสัดส่วนการถือหุ้นที่

 

บริษัทฯ และ PRE ถือหุ้นใน PP1 และ PP3 รวมร้อยละ 51 และร้อยละ 51.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวตามลำดับ)

 

การจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่าง PP1 บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด (“PP2”)PP3 และ PRE คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 183 ล้านบาท ซึ่งสามารถคิดเป็นมูลค่าตามสัดส่วนกรรมสิทธิ์ ได้ดังนี้ PP1 คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 60 ล้านบาท PP2 คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 60 ล้านบาท PP3 คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 60 ล้านบาท และ PRE คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 3 ล้านบาท

 

โดยในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการจัดหาบริหารและดำเนินการให้เกิดรายการ เป็นมูลค่า 1,200 ล้านบาท

 

นายสรพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ยังได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นที่อพอลโล เอเชีย สปริ้นท์ คอมปานี ลิมิเต็ด (“อพอลโล”) และโกลด์แมน แซคส์ อินเวสเมนท์ส โฮลดิ้งส์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด (“โกลด์แมน”) ถืออยู่ใน PP1 และ PP3 ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ ร้อยละ 48.72ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวตามลำดับ

 

รวมเป็นเงินไม่เกิน 320 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ 31.25 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นจากอพอลโลและโกลด์แมนใน PP1 และ PP3 ทำให้บริษัทฯ และ PRE ถือหุ้นทั้งหมดใน PP1 และ PP3 และทำให้ข้อผูกมัดตามเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีต่ออพอลโลและโกลด์แมนเป็นอันสิ้นสุดลง

 

“เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ PP1 PP2 PP3 และ PRE ตามรายการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดเร็วกว่ากำหนดจากเป้าหมายเดิมที่บริษัทฯ มีแผนจะจำหน่ายสินทรัพย์เหล่านี้ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น ซึ่งกระแสเงินสดดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ นำไปชำระหนี้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการซื้อหุ้นจากอพอลโล และโกลด์แมน”

 

สำหรับ โครงการมหานคร เป็นโครงการที่บริษัทฯพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะจำหน่ายเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น ดังนั้น การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในคราวนี้ จึงเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดเร็วกว่ากำหนด

 

ซึ่งภายหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การดำเนินงานอีก 4 โครงการ คือ โครงการนิมิต หลังสวน โครงการวินด์ เชล โครงการมหาสมุทร วิลล่า (หัวหิน) และโครงการมหาสมุทร คันทรี่ คลับ อีกทั้งยังมีธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ “DEAN & DELUCA”

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางบริษัท คิง เพาเวอร์ฯ อาจจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากผู้บริหารติดภาระกิจอยู่ที่ต่างประเทศ

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก MGR ONLINE

 

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000035935

 

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ