News

เรตใหม่ภาษีที่ดินปรับลด 40% บ้านหลังแรกต่ำ 20 ล้าน ยกเว้น

LivingInsider Report 2017-12-22 14:36:17

เรตใหม่ภาษีที่ดินปรับลด 40% บ้านหลังแรกต่ำ 20 ล้าน ยกเว้น

 

กมธ.ชงร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ เข้า สนช. 24 ม.ค. 61 แจก “ของขวัญปีใหม่” ลดภาษี 2 ปีแรก 40% บ้านหลังแรกไม่เกิน 20 ล้านยกเว้น นิติบุคคลถือครองที่ดินเกษตรกรรมเสียภาษี 0.01% ตั้งแต่บาทแรก

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 19 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ… สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดการเสวนา “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ… ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีประชาชนและตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆร่วมรับฟังราว 250 คน

 

ของขวัญปีใหม่ผ่อนภาษี 2 ปีแรก

 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ กมธ.วิสามัญ กล่าวว่า กมธ.ให้ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยได้เสนอกำหนดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินฯในช่วง 2 ปีแรกในอัตราผ่อนปรน ไว้ในบัญชีแนบท้ายของกฎหมาย ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป รัฐบาลขณะนั้นจะเป็นผู้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่จัดเก็บจริงต่อไป

 

โดยอัตราภาษีที่ กมธ.เสนอ กรณีที่ดินเกษตรกรรมที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ถ้ามูลค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นภาษี, 50-75 ล้านบาท เก็บที่ 0.01%, 75-100 เก็บที่ 0.03%, 100-500 ล้านบาท เก็บที่ 0.05%, 500-1,000 ล้านบาทเก็บที่ 0.07% ส่วนที่ดินเกษตรกรรมที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล มูลค่าที่ดินระหว่าง 0-75 ล้านบาท เก็บที่ 0.01%, 75-100 ล้านบาท เก็บที่ 0.03%, 100-500 ล้านบาท เก็บที่ 0.05%, 500-1,000 ล้านบาท เก็บที่ 0.07% และเกิน 1,000 ล้านบาท เก็บที่ 0.10%

 

บ้านต่ำ 20 ล้านเว้นภาษี

 

นายพรชัยกล่าวอีกว่า กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลัก เจ้าของต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อในโฉนดและทะเบียนบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ของปีภาษีนั้น หากมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 20 ล้านบาทจะได้รับยกเว้นภาษี (ถ้าเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่เป็นเจ้าของที่ดินจะได้รับยกเว้นภาษีในกรณีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 10 ล้านบาท),

 

20-50 ล้านบาท เก็บ 0.02%, 50-75 ล้านบาท เก็บ 0.03%, 75-100 ล้านบาท เก็บ 0.05% และมากกว่า 100 ล้านบาท เก็บที่ 0.10% ส่วนที่อยู่อาศัยหลังอื่น ๆ ถ้าไม่เกิน 50 ล้านบาท เก็บที่ 0.02%, 50-75 ล้านบาท เก็บที่ 0.03%, 75-100 ล้านบาท เก็บที่ 0.05% และมากกว่า 100 ล้านบาท เก็บที่ 0.1%

 

ส่วนที่ดินประเภทอื่น ๆ ทั้งเพื่อการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม รวมถึงที่รกร้างว่างเปล่า ที่ไม่ได้ทำประโยชน์ ถ้ามูลค่า 0-50 ล้านบาท จะเก็บที่ 0.3%, 50-200 ล้านบาท เก็บที่ 0.4%, 200-1,000 ล้านบาท เก็บที่ 0.5%, 1,000-5,000 ล้านบาท เก็บที่ 0.6% และ มากกว่า 5,000 ล้านบาทเก็บที่ 0.7% โดยในกรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะมีการปรับเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 3%

 

ลดเพดานภาษี 40% ยกแผง

 

“อัตราภาษีที่เสนอนี้ เป็นภาระภาษีที่พวกเอสเอ็มอีต่าง ๆ รับได้ และบางรายก็มีภาระลดลงด้วย โดยคณะ กมธ.วิสามัญได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบได้ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบในขั้นต่อไป ก็จะกำหนดไว้ในกฎหมายเลย และเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลบังคับใช้ในช่วง 2 ปีแรก”

 

นายพรชัยกล่าวว่า กมธ. ยังได้เสนอปรับลดเพดานภาษีลงประมาณ 40% โดยกรณีที่ดินเกษตรกรรม ลดเพดานเหลือ 0.15% ของฐานภาษี จากร่างกฎหมายเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดไว้ที่ 0.2% ส่วนที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยลดเพดานเหลือ 0.3% จากเดิมกำหนดที่ 0.5%

 

ขณะที่ที่ดินอื่น ๆ นอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย (รวมที่ดินรกร้างว่างเปล่า) ลดเพดานเหลือ 1.2% จากเดิมกำหนดที่ 2% แต่กรณีที่รกร้างว่างเปล่าจะมีการปรับเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 3% ซึ่งต่ำกว่าเดิมที่กำหนดให้เพิ่มขึ้น 0.5% ทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 5%

 

บรรเทาภาระภาษีช่วงรอยต่อ

 

นอกจากนี้ได้กำหนดบทเฉพาะกาลบรรเทาภาระภาษี โดยในช่วง 3 ปีแรก ที่มีการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้เสียภาษีที่ได้รับการประเมินภาษีในจำนวนที่สูงกว่าจำนวนภาษีเดิม ประกอบด้วย ภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

โดยให้บรรเทาภาระภาษีด้วยการให้ชำระภาษีตามจำนวนที่ต้องเสีย หรือพึงชำระในปีก่อน รวมกับจำนวนภาษีที่เหลือ (ภาษีใหม่-ภาษีเก่า) ดังนี้ 1.ปีที่ 1 ภาษีเก่า+ร้อยละ 25 ของจำนวนภาษีที่เหลือ 2.ปีที่ 2 ภาษีเก่า+ร้อยละ 50 ของจำนวนภาษีที่เหลือ และ 3.ปีที่ 3 ภาษีเก่า-ร้อยละ 75 ของจำนวนภาษีที่เหลือ

 

พลโทชาญชัย ภู่ทอง โฆษก กมธ.วิสามัญ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากจัดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จะเสนอที่ประชุม สนช. ได้ภายในวันที่ 24 ม.ค. 61 คาดว่าจะใช้เวลาอีกราว 60 วันพิจารณาวาระ 2 และ วาระ 3หากผ่าน สนช. จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 เป็นต้นไป ประเมินว่ารัฐจะมีรายได้จากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีแรก 3 หมื่นล้านบาท ปีต่อ ๆ ไป ฐานภาษีจะขยับขึ้นตามมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

https://www.prachachat.net/property/news-90551

 

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ