Pr

อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

LivingInsider Report 2017-10-18 10:31:51

 

อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

 

บุคลากรในองค์กรถือว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร คุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรนั้น นอกจากจะมีทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่แล้ว “บุคลิกภาพที่ดี” ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่ง ดังนั้น สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA)  ได้จัดอบรมภายใต้หัวข้อ “การสร้างคุณค่าและพัฒนาบุคลิกภาพสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ”

 

ด้วยการเชิญ ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร (ที่ 3 จากซ้ายมือ) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพพนักงานของบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ หวังติดอาวุธให้เข้าใจความสำคัญของคุณค่าและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เข้าใจคนร่วมงาน นำคุณค่าให้กับตนเองสู่องค์กร เพื่อความเป็นผู้นำและความสำเร็จขององค์กร


บรรยายใต้ภาพ (จากซ้ายไปขวา)


1.    คุณโอฬาร จันทร์ภู่ เลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


2.    คุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


3.    ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศิลปากร, นิด้า และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพ


4.    คุณศิริพร สิงหรัญ  รองเลขาธิการ/อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


5.    ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


6.    คุณจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

 


 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application