Pr

วัน แบงค็อก จับมือหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “เมืองเปลี่ยนแปลง

LivingInsider Report 2022-05-19 10:37:55

“วัน แบงค็อก”  (One Bangkok) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร พร้อมมาตรฐานคุณภาพสูงสุด และใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชัน” สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 

โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของมนุษย์ เมือง และธรรมชาติ ตลอดจนความมุ่งมั่นของมนุษย์ในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างยั่งยืน ถ่ายทอดผ่านทางงานศิลปะโดยจัดแสดงที่เดอะ พรีลูด วัน แบงค็อก (The Prelude One Bangkok) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 นี้ 

 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า “วัน แบงค็อก ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาเมืองยั่งยืน และสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และผสานเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างสมบูรณ์ เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

 

โดยการจัดนิทรรศการ “เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชัน” ครั้งนี้ ได้นำผลงานบางส่วนจากนิทรรศการ “เมืองเปลี่ยนแปลง” ที่จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - เมษายน 2565 มาจัดแสดงในมุมมองใหม่ โดยคัดเลือกผลงานของนักสร้างสรรค์ 3 ท่านที่นำเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ ในหลากหลายมิติ และบริบทที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต

 

ตลอดจนความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับเมืองนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของวัน แบงค็อก ที่จะร่วมเสริมสร้างศักยภาพของกรุงเทพฯ ให้ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางในฐานะศูนย์กลางของประสบการณ์ระดับโลกสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงผู้คนเป็นหลัก ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และสมาร์ท ซิตี้ เพื่อการใช้ชีวิตในเมืองที่สมบูรณ์แบบในอนาคต”

 

ทั้งนี้นิทรรศการ “เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชัน” มีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อให้เห็นว่า ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ แต่มนุษย์ ไม่ว่าจะในฐานะปัจเจกบุคคล กลุ่มคน หรือชุมชน ต่างก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับเมืองได้เช่นกัน ผ่านผลงานของ 3 นักสร้างสรรค์ที่ร่วมสำรวจเมืองเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 

1. เมืองเปราะบาง / ภาพฟิล์มกระจกเมืองกรุงเทพฯ โดย ผศ. ดร. พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ ผ่านทางภาพถ่ายฟิล์มกระจก

 

ซึ่งมีทั้งภาพที่สมบูรณ์และภาพที่ชำรุดบางส่วน เพื่อนำเสนอมุมมองของเมืองที่ไม่สมบูรณ์แบบและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนสะท้อนความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการมองเมืองกรุงเทพฯ ทั้งตามความเป็นจริงและในอุดมคติ

 

2. บันทึกประสบการณ์สำรวจเครือข่ายสัญจรทางน้ำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, 2564 โดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ ศิลปิน นักออกแบบ และผู้ก่อตั้ง DuckUnit  ซึ่งสำรวจเครือข่ายแม่น้ำลำคลองในปัจจุบันของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการสัญจรทางธรรมชาติ

 

ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการคมนาคมหลัก จนเกิดความเข้าใจในธรรมชาติที่ถูกละเลย และค้นพบการเดินทางรูปแบบใหม่บนโครงสร้างพื้นฐานเดิมของเมือง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการใช้ชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 

3. ไบโอจีเนซิส 2121 โดย สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ สถาปนิกรางวัลศิลปาธร และผู้ก่อตั้ง Walllasia นำเสนอมุมมองของการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต

 

ผ่านบริบทเชิงสัญลักษณ์ของน้ำและที่อยู่อาศัย เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งต่างๆ ในระบบนิเวศ ทั้งผู้คน น้ำ ต้นไม้ แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยี

 

“เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของภูมิทัศน์ในกรุงเทพฯ จึงพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับเมืองและมุ่งมั่นนำพากรุงเทพฯ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี นอกจากนี้เราพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อร่วมสร้างชุมชนศิลปะที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไป

 

ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้จะเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้ผู้คนได้เข้ามาสำรวจความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ ในมิติต่างๆ ผ่านมุมมองทางศิลปะ ตลอดจนสร้างแรงขับเคลื่อนในการมีส่วนร่วมที่จะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายวรวรรตกล่าวเสริม

 

นิทรรศการ “เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชัน” จัดแสดงที่เดอะ พรีลูด วัน แบงค็อก (The Prelude One Bangkok) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 นี้ นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังสามารถเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการบนโมบายแอปพลิเคชันของ The Prelude

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

พัฒนาการ ศรีนครินทร์

พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง

รัชดา ห้วยขวาง

รัชดาภิเษก ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม เหม่งจ๋าย