News

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ เช็กเรตติ้ง 1 ปี เจ้าพ่อการเคหะฯ

LivingInsider Report 2021-09-10 12:07:34

เวลา 1 ปีขององค์กรรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบสร้างบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง

 

เป็นเวลา 1 ปีบนความเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสูงสุดที่เข้ามากำกับการบริหารจัดการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึงปัจจุบัน “บิ๊กออฟ-ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รหัสย่อ “กคช.” ให้สัมภาษณ์ถึงผลงานนับไม่ถ้วนภายใต้สถานการณ์โควิด และงานใหม่ที่กำลังจะทำในปีงบประมาณ 2565 นี้

 

Q : บทบาท กคช.ในยุคโควิด

ทางรัฐบาลได้มอบนโยบายให้การเคหะฯดูแลประชาชนในโครงการต่าง ๆ โดยเปิดศูนย์พักพิง CI-community isolation ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น สาธารณสุข ในการคัดผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวก่อนส่งไป hospitel ที่เป็นกลุ่มสีเหลือง 15 ศูนย์

 

ได้แก่ 1.บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) 2.บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล สาย 5 (หลังองค์พระ) 3.บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน (แสมดำ) 4.บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1

 

5.บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 6.บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 7.บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 8.บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู) 9.บ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 10.บ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางนา กม.16)

 

11.บ้านเอื้ออาทรวัดสาขลา 12.บ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางบ่อ 3) 13.บ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา 14.บ้านเอื้ออาทรสรงประภา และ 15.โครงการเมืองใหม่บางพลี รองรับผู้ติดเชื้อ 483 เตียง

 

มีการทำ mobile อาหารธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จำหน่ายสินค้าราคาย่อมเยาช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดให้กับลูกบ้านของการเคหะฯ 29 โครงการ มีราคาถูกกว่าท้องตลาดถึง 60% เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องออกไปซื้อของข้างนอก

 

นอกจากนี้ มีการตรวจเชิงรุกคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชน เร่งตรวจปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ ได้แก่ 1.เคหะชุมชนบ่อนไก่ 2.เคหะชุมชนดินแดง 3.เคหะชุมชนห้วยขวาง 4.เคหะชุมชนร่มเกล้า 5.เคหะชุมชนนวมินทร์ และ 6.เคหะชุมชนสุขาภิบาล 1

 

Q : กันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2564 สรุปผลงานอย่างไร

มีหลายโครงการที่เป็นไฮไลต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเคหะสุขประชา และกำลังจะเกิดโครงการสุขเกษม ส่วนการรับคืนอาคารเช่าก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการต่อไป เพื่อลดภาระให้กับประชาชนและเพิ่มรายได้ให้กับการเคหะฯ การนำธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการทำงานของเรา

 

ในด้านผลดำเนินการที่เป็นตัวเลข แผนเดิมที่เราประมาณการเรื่องตัวเลขกำไรก็คงไปไม่ถึงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังได้กำไรอยู่ 700 กว่าล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายพอสมควร

 

อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของการเคหะฯในปี 2565 จะต้องเร่งขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดประโยชน์ ทรัพย์สินของการเคหะฯที่มีอยู่พอสมควร แต่การจัดประโยชน์ยังน้อยอยู่จึงต้องมาเน้นการจัดประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ ที่เราได้ปรับปรุงและออกใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับการเคหะฯมากขึ้น ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไปในปี 2565

 

Q : มีคนไร้บ้านนอนเสียชีวิตริมถนน การเคหะฯจะเข้าไปซัพพอร์ตเรื่องนี้อย่างไร

ท่านรัฐมนตรีกระทรวง พม. (จุติ ไกรฤกษ์) ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง สำหรับกรณีมีผู้เสียชีวิตเราก็ได้เร่งดำเนินการโดยเร็ว คนไร้บ้านก็ได้เร่งพยายามแก้ไขปัญหาให้เขา ขณะเดียวกัน ส่วนที่เป็นโครงการเคหะสุขประชาก็จะเป็นการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวให้กับกลุ่มคนไร้บ้าน ให้เขาได้มีบ้านอยู่เป็นของตัวเอง และสามารถมีอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปได้

 

Q : อัพเดตการลงทุนรูปแบบ PPP

เรื่อง PPP-Public Private Partnership เป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในกิจการของรัฐ ซึ่งเราได้เสนอคณะกรรมการ PPP ไปก่อนหน้านี้ โดยการเคหะฯได้ขอกลับมาทบทวนทั้งหมดเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น การลงทุนเป้าหมายต่าง ๆ ที่จะเข้าไปดำเนินการก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ ตอนนี้นำทุกเรื่องกลับมาพิจารณาใหม่ อยู่บนหลักการพยายามขับเคลื่อน PPP ให้เร็วที่สุด

 

ในโครงการเคหะสุขประชาเราจะดำเนินการ PPP ด้วย มีการเตรียมจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนตรงนี้ จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุด ในด้านผลตอบแทนที่จะมีให้กับภาคเอกชนก็ต้องเป็นผลตอบแทนที่พอสมควร โดยมีข้อคำนึงว่าต้องไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่เราเตรียมการอยู่

 

Q : โควิดทำให้เป้าลงทุนเคหะสุขประชาปีละ 2 หมื่นหน่วยในปีนี้ไม่ถึงเป้าปรับแผนอย่างไร

สถานการณ์โควิดทำให้การดำเนินการช้ากว่าที่เป้าหมายกำหนดไปค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังเร่งนำเสนอโครงการให้สภาพัฒน์พิจารณา 13 โครงการ ตามขั้นตอนจะมีการนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

ในขณะเดียวกัน มีการเตรียมตั้งบริษัทลูกขึ้นมาขับเคลื่อนร่วมกัน โดยบริษัทลูกเป็นลักษณะการดำเนินการแบบ PPP เรื่องนี้เตรียมเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) วันที่ 13 ก.ย. 64 นี้

 

ขณะเดียวกัน กคช.มีการสำรวจแลนด์แบงก์ที่เรามีอยู่ ซึ่งก็มีหลายพื้นที่ต้องไปทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทำ MOU ร่วมกับ 6 กระทรวง 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการนำที่ดินของหน่วยงานมาพัฒนาโครงการเพื่อสร้างบ้านสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้ง 77 จังหวัด

 

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีการออกมาตรการล็อกดาวน์แคมป์ก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างของ กคช.เจอปัญหาแทบทุกโครงการ แม้ทางรัฐบาลจะออกมาตรการ bubble and seal แล้วก็ยังดำเนินการไม่ได้ทุกโครงการเพราะมีปัญหาแรงงาน เมื่อแรงงานกลับบ้านไปแล้วโอกาสที่เขาจะกลับมาก็ใช้เวลา

 

นอกจากนี้ ปัญหาส่วนหนึ่งเพราะส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว วันนี้เราก็พยายามหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเรียกตัวแรงงานกลับมาเข้าไซต์ก่อสร้าง มีผลกระทบกับเป้าหมายโครงการพอสมควร

 

Q : ความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อกองทุนที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

ในส่วนของกองทุนที่อยู่อาศัยแห่งชาติ หรือกองทุนสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยยังต่ำกว่าเป้าหมายพอสมควร ทางคณะกรรมการได้ปรับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายกว่าเดิม เนื่องจากการเคหะฯมีภารกิจที่สำคัญคือ การทำอะไรก็ได้เพื่อให้ประชาชนมีบ้าน

 

เพราะฉะนั้น สิ่งที่คณะกรรมการกองทุนได้ร่วมพิจารณาก็จะปรับเรื่องของคุณสมบัติ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น หากท่านไม่ผ่านสินเชื่อจากธนาคารก็ให้มาติดต่อการเคหะฯได้เลย

 

Q : ผลคืบหน้าการปรับเกณฑ์กองทุน

กองทุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยจากเดิมเราจะต้องเข้าไปดูเครดิตบูโร ถ้าลูกค้าถูกปฏิเสธจากธนาคารไม่ใช่กรณีเครดิตบูโรเราก็จะไม่ตรวจเครดิตบูโร จะดูสถานะทางบัญชีของเขา ดูเรื่องรายได้แล้วปล่อยสินเชื่อเลย

 

เกณฑ์บ้านต้องเป็นบ้านหลังแรก ที่ผ่านมาหลายครั้งเป็นพ่อซื้อบ้านให้ลูก ลูกซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่ ทำให้ซื้อบ้านการเคหะฯไม่ใช่บ้านหลังแรก เราก็จะไปลดคุณสมบัติตรงนี้

 

ภาพรวม ๆ จากเมื่อก่อนต้องพิจารณาสินเชื่อหลายส่วนก็เลยได้เรียนคณะกรรมการกองทุนฯว่า เนื่องจาก กคช.ไม่ใช่ธนาคาร บ้านนี้ก็เป็นบ้านเราอยู่แล้ว ถ้าปล่อยไว้ก็ว่างเปล่า เราได้เงินมาก้อนหนึ่งจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชน

 

เพราะฉะนั้น ความเสี่ยงของเราน้อยมาก โอกาสที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านมีความสำคัญมากกว่า เราก็พยายามตัดความเสี่ยงการพิจารณาเงินกู้แบบที่ธนาคารคิดออกไป

 

Q : วิธีป้องกันหนี้เสียในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่สำคัญมาก เขาอยู่ต่ำกว่าคำว่ายากจนเสียอีก ซึ่งกลุ่มเปราะบางประกอบไปด้วยแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนไร้บ้าน และผู้บุกรุกพื้นที่ของการรถไฟฯ กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความลำบากมาก

 

ต้องขอเรียนว่ากลุ่มเปราะบางมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากรัฐบาล เราก็จะเร่งขับเคลื่อนเรื่องนี้เข้าไปดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุด ล่าสุดเรานำถุงยังชีพของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ไปแจกในพื้นที่ 6,798 ถุง ซึ่งเป็นตัวเลขกลุ่มเปราะบางที่ กทม. (กรุงเทพมหานคร) เก็บรวบรวมไว้

 

แต่ข้อเท็จจริงหลังจาก กคช.ลงพื้นที่พบว่ามีมากกว่า 17,000 คน เขาไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้ แต่ก็มีอีกหลายอาชีพที่สามารถดำเนินการได้ การเคหะฯร่วมกับกรมกิจการสตรีฯ กรมผู้พิการ และกรมพัฒนาสวัสดิการและสังคมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป

 

Q : ผลกระทบสถานการณ์โควิด

การเคหะฯได้รับผลกระทบหมดเลยไม่ว่าเรื่องการก่อสร้าง หน่วยส่งมอบบ้านที่จะต้องส่งมอบให้กับประชาชน เราปรับแผนว่าทำอย่างไรให้กระทบน้อยที่สุด แม้ว่ารายได้เราหายไปแต่ก็ยังยืนยันที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชน เพื่อช่วยประคับประคองสถานการณ์

 

ในด้านการทำงานตอนนี้หันมาใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นในการเข้าถึงประชาชน ใช้ในการสื่อสารกับลูกบ้านเพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มช่องทางชำระเงินไม่ต้องมาที่สำนักงานแต่จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นได้ ส่วนการก่อสร้างก็ยังเป็นปัญหาที่เราต้องเร่งแก้ไข แม้ว่ารัฐบาลผ่อนปรนแล้วแต่ก็ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ยังมีอยู่

 

ทุกส่วนก็ยังต้องมีการปรับวิธีการทำงาน ทุกวันนี้ work from home เกือบ 100% เราเริ่มเรียนรู้ว่ากระบวนการทำงานหลายส่วนสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร เป้าหมายยังไงก็ต้องเร่งก่อสร้างบ้านผู้มีรายได้น้อยต่อ ส่วนด้านการตลาด การเข้าถึงประชาชนจะนำเรื่องไอทีเข้ามาช่วย

 

สุดท้ายสิ่งที่อยากเรียนคือ การเคหะแห่งชาติมักจะถูกโจมตีในเรื่องของการถมดิน ในเรื่องของการพัฒนาโครงการ ขอเรียนว่าการเคหะแห่งชาติดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย และยืนยันว่าเราไม่มีเจตนาในการละเมิดกฎหมายทั้งสิ้น

 

เรายืนยันว่าทุกเรื่องที่ดำเนินการ การเคหะฯดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งหมด

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

https://www.prachachat.net/property/news-755265

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ แฟชั่นไอส์แลนด์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ