Pr

แสนสิริ พลัสฯ ดูแลเคียงข้างลูกบ้าน ชูมาตรการ Home Isolation

LivingInsider Report 2021-08-13 11:15:19

• แสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมดูแลลูกบ้าน-พนักงาน-คู่สัญญา ในโครงการที่อยู่อาศัยที่พลัสฯ ดูแลกว่า 85,000 ครัวเรือน เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัย สู่เป้าหมายทุกคนในโครงการจะต้องรอดไปด้วยกัน

 

• ยกระดับการดูแลลูกบ้านช่วง Home Isolation ผ่าน 4 มาตรการหลัก - ตรวจสอบ ติดตาม  ประสานงาน ดูแล เพื่อช่วยเหลือลูกบ้านรวมทั้งดูแลทุกคนในโครงการให้ปลอดภัยและผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกันอีกครั้ง  

• พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือทุกคนในคอมมูนิตี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “No One Left Behind” #แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร ที่แสนสิริทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ช่วยเหลือ 4 เสาสังคม

 

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ปัจจุบันมีการรายงานจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 15,000 – 20,000 ราย ซึ่งที่ผ่านมาตลอดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แสนสิริให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพการใช้ชีวิต ใส่ใจและห่วงใยสุขภาพของทุกครอบครัวแสนสิริ เฝ้าระวังการระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้าประเมินสถานการณ์และวางแผนรับมือ ออกมาตรการที่เข้มข้นเพื่อดูแลครอบครัวแสนสิริมาอย่างต่อเนื่อง

 

โดยล่าสุดแสนสิริได้ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ช่วยเหลือ 4 เสาสังคม ลูกค้า-พนักงาน-ผู้ถือหุ้น-สังคม ภายใต้โครงการ “No One Left Behind” #แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร เพื่อสังคมจะต้องรอดไปด้วยกัน เพราะการสร้างสังคมที่ดี สร้างชีวิตที่ดี ที่แสนสิริ…..เรารวมถึง “ทุกคน” ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของแสนสิริที่เราจะไม่ทอดทิ้งใคร โดยในส่วนของลูกบ้าน แสนสิริขานรับมาตรการ Home Isolation ได้มีการร่วมผนึกกำลังกับพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในการดูแลและอำนวยความสะดวกลูกบ้านกว่า 85,000 ครัวเรือน

 

ตั้งการ์ดเชิงรุก เพิ่มมาตรการตรวจสอบ, ติดตาม, ประสานงาน, ดูแลและอำนวยความสะดวกลูกบ้านอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังขยายการดูแลทั้งการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มทำให้ทีมงานได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว “WE ARE VACCINATED” และการจัดตั้งกองทุน Sansiri Care Relief Fund ระดมทุนจากคณะผู้บริหารเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท ดูแลครอบคลุมไปยังพนักงานนิติบุคคลและพนักงานจากบริษัทคู่สัญญาที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้กังวล สร้างความปลอดภัยและอุ่นใจสูงสุดให้กับครอบครัวแสนสิริ สร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยให้สังคมรอดไปด้วยกัน

 

นางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาพลัสฯ ได้มีมาตรการที่ครอบคลุมทุกมิติด้านการดูแลและป้องกันโควิด-19 ในโครงการที่อยู่อาศัย มีการตั้งการ์ดเชิงรุก และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ อย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์

 

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีในส่วนของการดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) พลัสฯ ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลัง ในกรณีที่มีลูกบ้านที่ติดเชื้อระดับสีเขียวและประสงค์ที่จะกักตัวและรักษาตัวแบบ Home Isolation เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก พลัสฯ จึงได้เพิ่มการดูแลช่วง Home Isolation ผ่าน 4 มาตรการหลัก – ตรวจสอบ, ติดตาม, ประสานงาน, ดูแล

 

ดังนี้ 1.ตรวจสอบ สรุปจำนวนและข้อมูลผู้ติดเชื้อในโครงการ รวมทั้งขอเบอร์ติดต่อญาติหรือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เตรียมพร้อมเบอร์ติดต่อโรงพยาบาลที่ดูแลลูกบ้านผู้ป่วยแบบ Home Isolation 2.ติดตาม โดยทีมนิติบุคคลมีการโทรหาลูกบ้านหรือติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่นในทุก ๆ วัน เพื่อสอบถามอัพเดตอาการ 3.ประสานงาน ช่วยประสานติดต่อสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีลูกบ้านที่เป็นผู้ป่วยมีอาการทรุด รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกด้านการใช้ชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ในระหว่างการ Home Isolation

 

และ 4.ดูแล ด้านการช่วยรับอาหาร พัสดุ และของใช้จำเป็นของลูกบ้าน และนำไปส่งถึงหน้าห้องพัก และมีการทำความสะอาดเข้มข้นในบริเวณโถงทางเดินในชั้นดังกล่าว มีตารางการเก็บขยะถึงหน้าห้องพัก รวมทั้งมีการมอบน้ำเปล่า และเตรียมจัดหาฟ้าทะลายโจรให้ลูกบ้านที่รักษาแบบ Home Isolation อีกด้วย

 

นอกจากการดูแลช่วง Home Isolation แล้ว พลัสฯ ยังตั้งการ์ดเชิงรุกและยังคงเข้มข้นมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโครงการอย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่โครงการ ทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อในโครงการ มีมาตรการเคลื่อนย้ายส่งตัวผู้ป่วย มีการอัพเดตข่าวสารสถานการณ์โควิด-19 ผ่านป้ายประกาศและ Home Service Application

 

รวมทั้งมีการให้ข้อมูลและเบอร์ติดต่อแนะนำสถานพยาบาลและ Hospitel ใกล้เคียง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรม LIVE พูดคุยกับนักจิตบำบัดลดความกังวลใจช่วงโควิด หรือการแบ่งปันผักผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบในสวนโครงการ นอกจากนี้พลัสฯ ยังมีการปลูกพืชสมุนไพรอย่างฟ้าทะลายโจรและกระชายในกว่า 230 โครงการอีกด้วย เพื่อเตรียมนำไปแปรรูปและแจกจ่ายให้ลูกบ้านในอนาคต

 

“พลัสฯ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนโครงการ No One Left Behind #แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร โดยร่วมมือกับแสนสิริในการให้ความช่วยเหลือและดูแลทุกครอบครัวในโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งพนักงานพลัสฯ ทุกคนอยู่ในกลุ่ม Vaccinated ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 100% เรียบร้อยแล้ว จึงมีความพร้อมในการดูแลให้ความช่วยเหลือลูกบ้าน ล่าสุดเรามีการนำฟ้าทะลายโจรมาแบ่งปันมอบให้ลูกบ้านที่เป็นผู้ป่วย Home Isolation ในโครงการ

 

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาจากการอุดหนุนเกษตรกร ช่วยสนับสนุนกระจายรายได้ให้ผู้ค้าขายรายย่อย โดยพลัสฯ ในบทบาททีมนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้าน พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือลูกบ้านทุกครอบครัวอย่างเต็มกำลัง และยังขยายการดูแลครอบคลุมไปยังพนักงานจากบริษัทคู่สัญญา เช่น แม่บ้าน รปภ. คนสวน ที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโครงการด้วย เพื่อดูแลทุกคนในโครงการที่อยู่อาศัยของเราให้เป็นคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัย และจะต้องรอดไปด้วยกัน” นางสาวนฤมล กล่าว
 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

พัฒนาการ ศรีนครินทร์

พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง

รัชดา ห้วยขวาง

รัชดาภิเษก ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม เหม่งจ๋าย