News

รับเหมาก่อสร้าง 1 ล้านล้านป่วน ขอรัฐขยายสัญญา-ผ่อนกฎย้ายแรงงาน

LivingInsider Report 2021-06-04 14:37:23

คลัสเตอร์โควิดในแคมป์คนงานสะเทือนธุรกิจก่อสร้าง 1 ล้านล้าน “สมาคมรับเหมาฯ” แท็กทีมดีเวลอปเปอร์ขยายสัญญาก่อสร้าง 6 เดือน-ผ่อนปรนกฎย้ายแรงงานข้ามเขตต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน เหลือ 3 วัน “พฤกษา” แนะทำ swap passport โชว์เอกสารตรวจโรคเป็นใบเบิกทาง LPN ขอลดหย่อนภาษีค่าตรวจเชิงรุก ยักษ์รับเหมาคอนโดฯ 7 ราย “กลุ่มไคเซ็น” ขอเร่งฉีดวัคซีนคนงาน

 

การค้นพบคลัสเตอร์โควิดจากแคมป์คนงานก่อสร้างที่นำไปสู่การออกมาตรการควบคุมและป้องกันเข้มข้น โดย “กทม.-กรุงเทพมหานคร” ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 3 มาตรการ ได้แก่ ตลาด, คอลเซ็นเตอร์ และแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป มาตรการดังกล่าวรัฐบาลได้ขยายผลให้ปรับใช้แนวทางเดียวกันในต่างจังหวัดด้วย

 

“ประชาชาติธุรกิจ” สำรวจวงการรับเหมาภาครัฐและเอกชน มีมูลค่าตลาดปีละ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิดและปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง

 

รับเหมาอ่วมพิษโควิด 2 ปีนายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด

(มหาชน) และเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สถานการณ์โควิด 2 ปีติดต่อกันมีผลกระทบรุนแรง มาตรการปิดการเดินทางเข้าออกประเทศทำให้แรงงานต่างด้าวกลับเข้ามาทำงานไม่ได้ เกิดภาวะขาดแคลนต้องแย่งชิงและเสนอค่าแรงสูงขึ้น 10-20% รวมทั้งไซต์ก่อสร้างมีการเคลื่อนย้ายอยู่เสมอเพราะไม่ได้ทำงานที่เดียว ความถนัดก็ไม่เหมือนกันจึงต้องโยกย้ายแรงงานตามความเหมาะสม

 

ในนามสมาคมอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ ดังนี้ 1.ปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้งานก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป ในขณะที่สัญญารับเหมากำหนดเวลาสร้างเสร็จและมีค่าปรับจึงขอให้รัฐขยายเวลาสัญญาก่อสร้างออกไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน 2.ขอให้รัฐสนับสนุนวัคซีนเพื่อฉีดให้แรงงานก่อสร้างในแคมป์คนงานทุกคน 3.มาตรการด้านการเงิน เพราะการควบคุมในแคมป์และการขนย้ายแรงงานมีผลกระทบต่อต้นทุนสูงขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 

ขอเร่งฉีดวัคซีนคนงาน

นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยสอดคล้องกันว่า มาตรการแคมป์คนงานก่อสร้างเพื่อต้องการควบคุมโรคระบาดเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ เพียงแต่ข้อกำหนดควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตที่ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน และต้องขนย้ายให้เสร็จใน 1 วันถือเป็นเรื่องใหม่ จากเดิมที่สามารถทำได้เลยไม่ต้องแจ้งใด ๆ

 

ในขณะที่ลักษณะการทำงานในไซต์ก่อสร้างมีรายละเอียดเยอะ งานบางประเภททีมช่างใช้เวลาสั้น เช่น ช่างปูกระเบื้อง ช่างทาสี เมื่อทำงานจบในไซต์หนึ่งก็จะมีการย้ายไปทำงานอีกไซต์หนึ่ง เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานตลอดเวลา กฎระเบียบใหม่จึงทำตามได้ยาก และสุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่เอกชนอาจทำผิดกฎหมายก็ได้

 

ทั้งนี้ การควบคุมโรคระบาดในแคมป์ก่อสร้าง พรีบิลท์เป็นสมาชิกกลุ่มไคเซ็นประกอบด้วย ผู้รับเหมา 7-8 ราย ได้แก่ บริษัทพรีบิลท์มี 10 ไซต์ก่อสร้าง แรงงาน 3,000 คน, บริษัทวิศวภัทร์ (VP) แรงงาน 3,000 คน, บมจ.ทีฆาก่อสร้าง (TK) แรงงาน 1,500 คน, TTS 4-5 ไซต์ก่อสร้าง แรงงาน 1,300 คน, บริษัทพรพระนคร (PPN) แรงงาน 1,200 คน, บริษัทเวสต์คอน (WC) และบริษัท U Work แรงงานแห่งละ 1,000 คน เมื่อรวมกับรับเหมารายย่อยอีกมีแรงงานก่อสร้าง 15,000 คน

 

โดยกลุ่มไคเซ็นมีข้อเสนอ ดังนี้ 1.ขอให้รัฐบาลจัดสรรและเร่งฉีดวัคซีนให้คนงานในแคมป์ทุกคนทันที 2.การเคลื่อนย้ายแรงงานที่ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ขอผ่อนผันเหลือ 3 วัน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติจริง

 

3.สัญญารับเหมาเอกชนมีปัญหาเช่นเดียวกับรับเหมาภาครัฐที่กำหนดเวลาส่งมอบงานชัดเจน แต่ช่วงโควิดมีเหตุสุดวิสัยจากโรคระบาดจึงขอให้รัฐบาลช่วยเหลือให้สามารถขยายเวลาก่อสร้างได้ 6 เดือน

 

โดยรัฐบาลเคยมีประกาศพิเศษให้ขยายได้ 6 เดือนในปี 2554 ที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ถึงแม้จะไม่ครอบคลุมถึงสัญญารับเหมางานเอกชน แต่วิธีการก็คืองานก่อสร้างเอกชนสามารถใช้โมเดลการขยายเวลาของโครงการรัฐไปเจรจาขอขยายเวลากับเจ้าของโครงการ เพราะมีน้ำหนักในการขอผ่อนผัน

 

แนะทำสวอปพาสปอร์ต

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันพฤกษาฯมีไซต์ก่อสร้าง 150 ไซต์กระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล สัดส่วน 90% เป็นไซต์ก่อสร้างบ้านจัดสรรใน 3 จังหวัด คือ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี อีก 10% เป็นคอนโดฯในกรุงเทพฯมีแรงงานก่อสร้าง 15,000 คน สัดส่วนแรงงานไทย 30% แรงงานต่างด้าว 70%

 

นายปิยะกล่าวว่า มีข้อเสนอรัฐบาลในการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจโควิด (swap) และไม่พบการติดเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง สามารถใช้เอกสารยืนยันผลการตรวจในการเคลื่อนย้ายแรงงานได้ตามปกติโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โมเดลคล้าย ๆ กับวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งอาจจะเรียกว่า “สวอปพาสปอร์ต” ก็ได้

 

LPN สำรอง 50 ห้องกักตัว

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า บริษัทสำรองบ้านพักคนงาน 50 ห้องสำหรับการกักตัวตามมาตรฐาน 14 วัน หรือการแยกกักตัวสำหรับผู้สงสัยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่รังสิต คลอง 8

 

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าปัจจุบันทุกไซต์ก่อสร้างของ LPN ไม่พบแรงงานติดโควิดแต่อย่างใด อยากให้รัฐสนับสนุน คือ 1.ขอให้รัฐบาลหาออปชั่นการตรวจโควิดที่ราคาถูกลง ปัจจุบันมีต้นทุนจ้างบริษัทตรวจเชิงรุกหัวละ 1,000 บาท อยากได้ค่าตรวจที่ถูกลงในราคาหลักร้อย

 

2.เสนอให้ค่าตรวจโควิดที่เป็นค่าใช้จ่ายของเอกชนสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการตรวจโควิดให้กับแรงงานมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการช่วยรัฐบาลทางอ้อมเพราะทราบผลการคัดกรองโรคมากขึ้นและเร็วขึ้น

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

https://www.prachachat.net/property/news-682084

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ