Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ลงประกาศ ซื้อ ขาย เช่า เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (276)   Invest (64) PR (1606)  News (1272)   Idea (49) Design (63) Talk (151)  Guest (39)  Vacation (91) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

เรตใหม่ภาษีที่ดินปรับลด 40% บ้านหลังแรกต่ำ 20 ล้าน ยกเว้น


0 0

เรตใหม่ภาษีที่ดินปรับลด 40% บ้านหลังแรกต่ำ 20 ล้าน ยกเว้น

 

กมธ.ชงร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ เข้า สนช. 24 ม.ค. 61 แจก “ของขวัญปีใหม่” ลดภาษี 2 ปีแรก 40% บ้านหลังแรกไม่เกิน 20 ล้านยกเว้น นิติบุคคลถือครองที่ดินเกษตรกรรมเสียภาษี 0.01% ตั้งแต่บาทแรก

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 19 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ… สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดการเสวนา “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ… ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีประชาชนและตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆร่วมรับฟังราว 250 คน

 

ของขวัญปีใหม่ผ่อนภาษี 2 ปีแรก

 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ กมธ.วิสามัญ กล่าวว่า กมธ.ให้ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยได้เสนอกำหนดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินฯในช่วง 2 ปีแรกในอัตราผ่อนปรน ไว้ในบัญชีแนบท้ายของกฎหมาย ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป รัฐบาลขณะนั้นจะเป็นผู้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่จัดเก็บจริงต่อไป

 

โดยอัตราภาษีที่ กมธ.เสนอ กรณีที่ดินเกษตรกรรมที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ถ้ามูลค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นภาษี, 50-75 ล้านบาท เก็บที่ 0.01%, 75-100 เก็บที่ 0.03%, 100-500 ล้านบาท เก็บที่ 0.05%, 500-1,000 ล้านบาทเก็บที่ 0.07% ส่วนที่ดินเกษตรกรรมที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล มูลค่าที่ดินระหว่าง 0-75 ล้านบาท เก็บที่ 0.01%, 75-100 ล้านบาท เก็บที่ 0.03%, 100-500 ล้านบาท เก็บที่ 0.05%, 500-1,000 ล้านบาท เก็บที่ 0.07% และเกิน 1,000 ล้านบาท เก็บที่ 0.10%

 

บ้านต่ำ 20 ล้านเว้นภาษี

 

นายพรชัยกล่าวอีกว่า กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลัก เจ้าของต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อในโฉนดและทะเบียนบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ของปีภาษีนั้น หากมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 20 ล้านบาทจะได้รับยกเว้นภาษี (ถ้าเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่เป็นเจ้าของที่ดินจะได้รับยกเว้นภาษีในกรณีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 10 ล้านบาท),

 

20-50 ล้านบาท เก็บ 0.02%, 50-75 ล้านบาท เก็บ 0.03%, 75-100 ล้านบาท เก็บ 0.05% และมากกว่า 100 ล้านบาท เก็บที่ 0.10% ส่วนที่อยู่อาศัยหลังอื่น ๆ ถ้าไม่เกิน 50 ล้านบาท เก็บที่ 0.02%, 50-75 ล้านบาท เก็บที่ 0.03%, 75-100 ล้านบาท เก็บที่ 0.05% และมากกว่า 100 ล้านบาท เก็บที่ 0.1%

 

ส่วนที่ดินประเภทอื่น ๆ ทั้งเพื่อการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม รวมถึงที่รกร้างว่างเปล่า ที่ไม่ได้ทำประโยชน์ ถ้ามูลค่า 0-50 ล้านบาท จะเก็บที่ 0.3%, 50-200 ล้านบาท เก็บที่ 0.4%, 200-1,000 ล้านบาท เก็บที่ 0.5%, 1,000-5,000 ล้านบาท เก็บที่ 0.6% และ มากกว่า 5,000 ล้านบาทเก็บที่ 0.7% โดยในกรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะมีการปรับเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 3%

 

ลดเพดานภาษี 40% ยกแผง

 

“อัตราภาษีที่เสนอนี้ เป็นภาระภาษีที่พวกเอสเอ็มอีต่าง ๆ รับได้ และบางรายก็มีภาระลดลงด้วย โดยคณะ กมธ.วิสามัญได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบได้ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบในขั้นต่อไป ก็จะกำหนดไว้ในกฎหมายเลย และเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลบังคับใช้ในช่วง 2 ปีแรก”

 

นายพรชัยกล่าวว่า กมธ. ยังได้เสนอปรับลดเพดานภาษีลงประมาณ 40% โดยกรณีที่ดินเกษตรกรรม ลดเพดานเหลือ 0.15% ของฐานภาษี จากร่างกฎหมายเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดไว้ที่ 0.2% ส่วนที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยลดเพดานเหลือ 0.3% จากเดิมกำหนดที่ 0.5%

 

ขณะที่ที่ดินอื่น ๆ นอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย (รวมที่ดินรกร้างว่างเปล่า) ลดเพดานเหลือ 1.2% จากเดิมกำหนดที่ 2% แต่กรณีที่รกร้างว่างเปล่าจะมีการปรับเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 3% ซึ่งต่ำกว่าเดิมที่กำหนดให้เพิ่มขึ้น 0.5% ทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 5%

 

บรรเทาภาระภาษีช่วงรอยต่อ

 

นอกจากนี้ได้กำหนดบทเฉพาะกาลบรรเทาภาระภาษี โดยในช่วง 3 ปีแรก ที่มีการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้เสียภาษีที่ได้รับการประเมินภาษีในจำนวนที่สูงกว่าจำนวนภาษีเดิม ประกอบด้วย ภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

โดยให้บรรเทาภาระภาษีด้วยการให้ชำระภาษีตามจำนวนที่ต้องเสีย หรือพึงชำระในปีก่อน รวมกับจำนวนภาษีที่เหลือ (ภาษีใหม่-ภาษีเก่า) ดังนี้ 1.ปีที่ 1 ภาษีเก่า+ร้อยละ 25 ของจำนวนภาษีที่เหลือ 2.ปีที่ 2 ภาษีเก่า+ร้อยละ 50 ของจำนวนภาษีที่เหลือ และ 3.ปีที่ 3 ภาษีเก่า-ร้อยละ 75 ของจำนวนภาษีที่เหลือ

 

พลโทชาญชัย ภู่ทอง โฆษก กมธ.วิสามัญ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากจัดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จะเสนอที่ประชุม สนช. ได้ภายในวันที่ 24 ม.ค. 61 คาดว่าจะใช้เวลาอีกราว 60 วันพิจารณาวาระ 2 และ วาระ 3หากผ่าน สนช. จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 เป็นต้นไป ประเมินว่ารัฐจะมีรายได้จากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีแรก 3 หมื่นล้านบาท ปีต่อ ๆ ไป ฐานภาษีจะขยับขึ้นตามมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

https://www.prachachat.net/property/news-90551

 

 


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2017-12-22 14:36:17
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

 • Rise พหล - อินทามระ อยู่แบบธรรมดาโลกไม่จำ

  ด้วยการเลือกโลเคชั่นที่อยู่ในย่านที่ตอบโจทย์คนวัยรุ่นใหม่ รวมถึงการออกแบบฟังชั่นห้องพร้อมเฟอร์เจอร์แบบจัดเต็มตลอด และที่สำคัญเลยคือ การทำราคาขายได้ ถูกกว่าเจ้าอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน Rise พหล - อินทามระ เปิดตัวมาในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป มนุษย์เงินเดือนเอื้อมถึงได้แน่นอน

  |2018-06-18 LifeScape 0

 • IKON Sukhumvit 77 - Live Like Ikonista

  โครงการดีๆ บนถนนสุขุมวิท ที่ราคาจับต้องได้ ยังมีอยู่นะครับ แต่เหลือไม่มากแล้ว และกำลังจะไม่เหลือในอนาคตอันใกล้ ทุกครั้งที่มีโปรเจกต์ดีๆ ที่ทุกคนสามารถไขว่คว้าเป็นเจ้าของได้ ผมมักจะไม่พลาดที่จะมารีวิว

  |2018-06-18 Salaryman Estator 0

 • The Excel Hideaway รัชดา - ห้วยขวาง เข้าทางคนรุ่นใหม่ ลงทุนก็ได้ อยู่เองก็ดี

  ที่เราต้องหาก็คือ คอนโดที่อยู่ใน Area ของความเป็นย่านที่มี ไลฟ์สไตล์ครบ รถไฟฟ้าผ่าน รวมถึงมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เยอะๆ และที่สำคัญเลยคือ ราคา ต้องถูกกว่าราคาตลาด คอนโดแบบนี้จะมีช่วงราคาให้วิ่งต่อและสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ครับ

  |2018-06-14 Papayatop 0

 • Nirvana Define ศรีนครินทร์ - พระราม 9 - ไม่ใช่แค่บ้าน...แต่นี่คือสังคมเหนือระดับ

  หนึ่งในทำเลที่คาดว่าจะเป็น ‘ย่านคนรวย’ แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ นั่นก็คือ ถ.ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่) ทำเล ‘ไข่แดง’ เชื่อมต่อกรุงเทพฯ ตะวันออก - ย่านธุรกิจ CBD

  |2018-06-12 Papayatop 0

 • แต่งห้องสวยระดับมืออาชีพ ด้วยดีไซเนอร์ส่วนตัว...ที่ใครๆก็มีได้

  SB Design Square หนึ่งในแบรนด์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นว่าเราทุกคนมีความต้องการที่แตกต่าง และเข้าใจว่างานดีไซน์ที่ดีต้องลงล็อคและ “คลิก” กับชีวิตจริง

  |2018-06-11 LifeScape 0

บทความที่น่าสนใจ

 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เสือนอนกิน ?

  อะไร คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ น่าสนใจกว่าซื้อคอนโดปล่อยเช่าจริงมั้ย เสือนอนกินจริงมั้ย

  |2016-06-17 อสังหา กล้าลงทุน 0

 • Banyan Tree Residence Riverside Bangkok คอนโดสุดหรูบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของเจ้าพระยา

  ท่ามกลางเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตแบบผสมผสาน บันยัน ทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ได้จับจองทำเลที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ทุกยูนิต!! สามารถมองเห็นวิวอันสวยงามทั้งของฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ใจกลางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

  |2018-03-22 LifeScape 0

 • Maestro 02 Ruamrudee (มาเอสโตร 02 ร่วมฤดี)

  Maestro 02 Ruamrudee แลนด์มาร์คแห่งใหม่ พร้อมเข้าอยู่ บนที่ดินผืนงามหายากในซอยร่วมฤดี 2 ถนนเพลินจิต

  |2017-09-19 LivingInsider Editor 0

 • Esta Bliss รามอินทรา พักร้อนได้ทุกวัน

  ผมมักจะพูดกับคนรอบตัวเสมอว่าทำทุกวันให้เป็นวันพักผ่อนสิ ทำให้งานเป็นชีวิตประจำวัน “รวมการพักผ่อนกับชีวิตประจำวันเป็นเรื่องเดียว” เหมือนตอนเราเป็นเด็ก แล้วรอยยิ้มและความสุขจะกลับมาครับ

  |2017-06-29 Salaryman Estator 0

 • สามสิบเอ็ด วัยว้าวุ่น

  เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน 30+ หลายคนมักจะเกิดวิกฤตทางความคิด สับสนถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต จนหลายๆ ครั้ง เลยเถิดไปถึงการไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตทั้งๆที่ก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมตัวเองไม่มีความสุข

  |2017-11-23 Salaryman Estator 0


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider