Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ลงประกาศ ซื้อ ขาย เช่า เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (278)   Invest (64) PR (1616)  News (1278)   Idea (49) Design (64) Talk (156)  Guest (39)  Vacation (93) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

การนำห้องคอนโดออกให้เช่ารายวันผิดกฎหมายจริงหรือ? (1)


0 0

 

 

การเดินทางท่องเที่ยวในโลกยุคดิจิตอลนี้ นักเดินทางสามารถเลือกที่พักปลายทางได้อย่างเสรี ว่าจะเข้าพักโรงแรม รีสอร์ท บ้านเช่า เกสเฮาส์ หรืออพาร์ตเม้นท์ ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต่างตื่นตัวในการปลุกปั้นอสังหาริมทรัพย์ของตนเองเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้

 

 

คอนโดมิเนียมเป็นหนึ่งทางเลือกในสถานที่พัก ที่เหล่านักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากมีราคาถูกกว่าโรงแรม มีทำเลอยู่ในใจกลางเมืองหรือในย่านท่องเที่ยว ติดริมแม่น้ำ อยู่ริมทะเล ทำให้เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวต่างโฆษณาในโลกโซเชียล เพื่อให้ที่พักของตนเองตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบจนกลายเป็นที่นิยม

 

 

แต่แล้วต่อมา ก็เกิดมีกระแสต่อต้านคอนโดฯ ขึ้นมา โดยฝ่ายที่คัดค้านอ้างว่า การนำห้องชุดเปิดให้เช่ารายวันถือว่าผิดกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 เพราะไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นโรง แรม มีผลทำให้ห้องชุดหรืออาคารชุดไม่ได้คุ้มครองผู้บริโภคตามข้อบังคับโรงแรม อีกทั้ง นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มีหน้าที่ดูแลได้เพียงพื้นที่ส่วนกลาง จึงไม่สามารถยุ่งเกี่ยวหากเจ้าของห้องนำห้องชุดปล่อยเช่ารายวัน

 

 

หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางหน่วยได้กระทำการทึกทักว่าเรื่องดังกล่าวนั้นผิดต่อกฎหมาย จึงสั่งตรวจสอบเข้มและห้ามการนำคอนโดมิเนียมออกให้เช่าเป็นรายวันหากใครฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมจนเป็นเรื่องใหญ่โต ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่า ข้อกฎหมายที่ได้กล่าวอ้างขึ้นมาทั้งหมดนั้น ล้วนแต่ไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องตามนัยของกฎหมายเลย และจวบจนปัจจุบัน ก็ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้ตัดสินในเรื่องนี้เอาไว้แต่อย่างใด

 

 

ผู้เขียนได้วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายจากเหตุผลของฝ่ายคัดค้านคอนโดที่ยกกล่าวอ้างขึ้นมา โดยแยกเป็นสามประเด็นหลักๆ คือ หนึ่ง ความผิดตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 สอง ความผิดตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 และ สาม ความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยผู้คัดค้านได้กล่าวอ้างว่า พ.ร.บ.โรงแรม ได้มีคำนิยามในมาตรา 4 ว่า “โรงแรม” หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น หรือพูดง่ายๆ ว่า กฎหมายโรงแรมนั้นมุ่งประสงค์ให้บริการห้องพักเป็นรายวันไม่ใช่รายเดือน ฝ่ายที่คัดค้านคอนโดมิเนียมเห็นว่า การให้บริการห้องพักแบบเป็นรายเดือนนั้นเป็นกิจการของคอนโดฯ จึงด่วนสรุปเอาเองแบบเบ็ดเสร็จไปว่า เจ้าของห้องชุดในคอนโดฯได้กระทำผิดต่อกฎหมายโรงแรมไปด้วย เพราะเอาห้องไปให้เช่าเป็นรายวันซึ่งขัดต่อนิยามตาม พ.ร.บ.โรงแรม

 

 

เรื่องนี้ ดูเหมือนผู้กล่าวอ้างจะเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายเท่าไรนัก กล่าวคือ กฎหมายคอนโดฯหรืออาคารชุดมิได้กำหนดไว้ว่าคอนโดฯจะต้องเป็นการให้บริการเช่าเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น จริงๆ แล้ว กฎหมายคอนโดฯหรือ พ.ร.บ.อาคารชุดไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องการให้เช่าห้องชุดไว้แต่อย่างใด ฉะนั้น การนำห้องพักไม่ว่าจะเป็นห้องชุดในคอนโดฯ โรงแรม บ้านพัก หรือห้องเช่าใดๆ ออกให้บริการหรือให้เช่าห้องนั้น ไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะบังคับเอาไว้ในเรื่องของระยะเวลาที่ให้เช่า เพราะเรื่องการเช่าและระยะเวลาในการเช่าถือเป็นนิติกรรมสัญญาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยเรื่องเอกเทศสัญญาเช่าซึ่งเป็นคนละกฎหมายกันกับกฎหมายคอนโด

 

 

ดังนั้น การที่เจ้าของห้องชุดในคอนโดฯจะนำห้องออกให้เช่าเป็นแบบรายวัน ก็มิได้หมายความว่าห้องชุดคอนโดฯนั้น จะแปรเปลี่ยนสภาพเป็นกิจการโรงแรม หรือตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาโรงแรม เนื่องจากเจ้าของห้องคอนโดฯไม่ได้มุ่งประสงค์จะประกอบการค้าเป็นแบบกิจการโรงแรม

 

 

ในทางกลับกัน หากทางผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเอง ได้นำห้องพักออกให้เช่าเป็นรายเดือนขึ้นไป ก็ไม่ทำให้โรงแรมนั้นกลับกลายเป็นคอนโดฯไปได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆ โรงแรมได้ประพฤติปฏิบัติกันอย่างทั่วไปอยู่แล้ว เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น คนรัสเซีย คนเยอรมัน และคนญี่ปุ่น นิยมหลบช่วงอากาศหนาวมาพักที่โรงแรมชายทะเลบ้านเราเป็นเดือนๆ เป็นจำนวนไม่น้อย นอกเหนือไปจากนี้ ถ้ามองในมุมผู้ประกอบการด้านอพาร์ตเม้นท์ บ้านเช่า หรือเคหสถานทั่วๆ ไป ก็ยังสามารถที่จะนำเอาห้องพักของตัวเอง ออกให้เช่ากับนักท่องเที่ยวรายวันได้อย่างเสรีทางการค้าพาณิชย์ทั่วไป และไม่ได้ทำให้ห้องพัก บ้านเช่า อพาร์ตเม้นท์ นั้น กลับกลายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรงแรมไปได้

 

 

ส่วนมาตรา 4 (2) ที่บัญญัติไว้ว่า “โรงแรม ไม่รวมถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น” ก็มีขึ้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ธุรกิจโรงแรมนั้น ไปปิดกั้นหรือกีดกันไม่ให้นักท่องเที่ยวมาพักเป็นแบบรายวันได้ หรือพูดง่ายๆ ห้ามมิให้โรงแรมรับเอาแต่นักท่องเที่ยวที่เฉพาะประเภทกระเป๋าหนักที่มาเข้าพักเป็นรายเดือนเท่านั้น เพราะว่าจะไปขัดต่อวัตถุประสงค์ของการโรงแรมที่ต้องการทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวนั้นกว้างขวาง เจริญเติบโตและครอบคลุมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวในทุกระดับการเงิน

 

 

ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนั้น ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ฝ่ายคัดค้านคอนโดฯได้ยกขึ้นกล่าวอ้างว่า การให้เช่าคอนโดฯรายวันนั้นส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยรายอื่น เพราะการให้เช่ารายวันนั้นทำให้ผู้อาศัยในคอนโดฯต้องพบปะคนแปลกหน้า โดยเฉพาะคนต่างชาติที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามา ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกบ้านในคอนโดฯคนอื่นๆ

 

 

จริงๆ แล้ว ทางออกในเรื่องนี้มีง่ายนิดเดียว ก็คือ คอนโดฯที่ลูกบ้านต่างไม่ประสงค์ให้นำห้องออกเช่าเป็นรายวันนั้น ควรจะได้มีการประชุมเจ้าของร่วมทั้งหมด และทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้หรือการจัดการทรัพย์ส่วนกลางตาม พ.ร.บ.อาคารชุด มาตรา 49 โดยมีมติร่วมกันเพื่อออกข้อบังคับ ห้ามมิให้ลูกบ้านนำห้องออกให้เช่ารายวันกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากนิติบุคคลไม่สามารถดูแลทรัพย์สินส่วนกลางรวมทั้งรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงจากนักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกได้ โดยข้อบังคับดังกล่าวก็จะเป็นเรื่องกิจการภายในเฉพาะของคอนโดฯนั้นๆ ซึ่งไม่ใช่กฎหมายที่จะไปผูกพันคอนโดฯหรือสถานประกอบการอื่นๆ ที่จะต้องถือปฎิบัติตามไปด้วย

 

 

(ติดตามตอนจบ)

 

 

ปรวิชย์ มะกรวัฒนะ

 

 

ขอบคุณข้อมูลบทความจากเว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ

 

 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640357

 

 


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2017-02-22 10:11:14
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

 • An Urban Sanctuary Condominium คอนโด Low-rise จากสิงห์ เอสเตท Urban Sanctuary Life in Heart of Sukhumvit

  คำว่า High-End ไม่ใช่เพียงแค่การใช้วัสดุราคาแพง แต่หมายถึงการเข้าใจความต้องการของผู้อาศัยที่มีรสนิยมและตอบโจทย์ได้อย่างมีระดับ An Urban Sanctuary Condominium by SINGHA ESTATE คือ การรังสรรค์สุดยอดที่อยู่อาศัยที่เข้าใจความมีระดับอย่างแท้จริง

  |2018-06-22 Salaryman Estator 0

 • ASHTON CHULA – SILOM ตัวเลือกที่ดีที่สุดบนทำเลศักยภาพสามย่าน-พระราม 4 ที่นักลงทุนห้ามพลาด

  ASHTON CHULA-SILOM ที่สุดแห่งความภาคภูมิบนถนนสามย่าน คอนโดระดับ Luxury เพียงแห่งเดียวที่อยู่ใกล้จุฬาฯมากที่สุด และยังสูงที่สุดบนถนนพระรามสี่ด้วยความสูงถึง 56 ชั้น

  |2018-06-22 LivingInsider Report 0

 • The Matt สาทร-ท่าพระ Match Your Lifestyle

  หลายคนคุ้นเคยกับอาการ ‘ตกรถ’ เป็นอย่างดี เพราะการลงทุน ‘โอกาสไม่เคยรอใคร’ คิดว่าชะล่าใจ เดี๋ยวกลับมาซื้อก็ได้ สุดท้ายของหมด … อนาคตใช่ว่าจะซื้อราคาเดิมได้ เพราะราคามีแต่ขึ้นกับขึ้นตลอด โดยเฉพาะ ‘คอนโดมิเนียม’ บนทำเลศักยภาพสูง มี Demand ตลอดเวลาอย่าง 'ท่าพระ - ตลาดพลู'

  |2018-06-20 Papayatop 0

 • Q ชิดลม - เพชรบุรี LIVING IN REAL CBD

  เรียกได้ว่า #คุ้มทั้งลงทุน #คุ้มทั้งอยู่เอง เพราะเพียง 5 ล้านกว่าบาท เป็นเจ้าของคอนโดฯ กลางทำเล REAL CBD ที่คนทั้งโลกรู้จัก เพื่อครอบครองที่พักอาศัยย่าน CBD ใจกลางกรุงเทพฯ ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับ

  |2018-06-20 Papayatop 0

 • Rise พหล - อินทามระ อยู่แบบธรรมดาโลกไม่จำ

  ด้วยการเลือกโลเคชั่นที่อยู่ในย่านที่ตอบโจทย์คนวัยรุ่นใหม่ รวมถึงการออกแบบฟังชั่นห้องพร้อมเฟอร์เจอร์แบบจัดเต็มตลอด และที่สำคัญเลยคือ การทำราคาขายได้ ถูกกว่าเจ้าอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน Rise พหล - อินทามระ เปิดตัวมาในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป มนุษย์เงินเดือนเอื้อมถึงได้แน่นอน

  |2018-06-18 LifeScape 0

บทความที่น่าสนใจ

 • ชีวิตไม่รีบ เส้นสายไม่มี กว่าจะรู้ก็หมด ต้องมาซื้อดาวน์ แล้วต้องระวังอะไรบ้าง

  หลายคนคงเซ็งกับพวกนักเก็งกำไร ทั้งขาเล็ก ขาใหญ่ ขาจร ที่ชอบใช้คอนเนคชั่น หรือ รีบตื่นแต่เช้าไปแย่งจองห้องก่อน พอเราไปถึงห้องดีๆหมด หากจำเป็นต้องการซื้อขายดาวน์ ควรมีขั้นตอนและต้องระวังยังไงบ้าง

  |2018-04-23 LivingInsider Editor 6

 • พาชมห้องตัวอย่าง The Tree สุขุมวิท 64

  หลังจากคราวก่อนเราพาไปดูโลเคชั่นและความน่าสนใจของโครงการ The Tree สุขุมวิท 64 กันไปแล้ว วันนี้เราจะพาไปชมห้องตัวอย่างกันครับ

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 1

 • ความเชื่อผิด เข็มทิศผิด เดินผิดทาง

  คนทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ คนที่เชื่อว่าเงินจะทำให้ชีวิตดีขึ้น จะทุ่มเทหาเงิน คนที่เชื่อว่าคนเราทำอะไรก็ได้ ถ้าพยายาม จะไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าโอกาสสำเร็จจะน้อยแค่ไหนก็ตาม

  |2017-11-23 Salaryman Estator 0

 • grand bangkok boulevard พระราม 9

  ของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเราที่เรายอมจ่ายเพื่อซื้อมัน ก็คือ บ้าน เราซื้อกันครั้งเดียว และเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันไปอีกนาน

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 0

 • พามาดูห้องตัวอย่าง Ideo พหล จตุจักร

  Ideo พหลฯ จตุจักร เทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งโลเคชั่นและรูปแบบโครงการ นี่ถือว่าราคาสุดคุ้มมากๆ รับรองคุณจะไม่ผิดหวังทั้งซื้ออยู่เองหรือจะลงทุน

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 4


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider