Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ลงประกาศ ซื้อ ขาย เช่า เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (300)   Invest (64) PR (1661)  News (1308)   Idea (50) Design (64) Talk (167)  Guest (41)  Vacation (97) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

วอเตอร์ฟรอนต์ ร้อน! ยอมหั่น 5 ชั้นดิ้นหาทางออก


0 0

     

ร้อน! “วอเตอร์ฟรอนต์” ดิ้นหาทางออกเสนอยอมหั่น 5 ชั้น ปัญหาพื้นที่ใช้สอยเกินขออนุญาต ทำสูญเสียรายได้หลายร้อยล้าน ขณะที่เมืองพัทยายังอึมครึมออก อ.1 คาดไม่คืบจนพ้นวาระ 16 มิ.ย.นี้

 

จากกรณีปัญหาโครงการคอนโด วอเตอร์ฟรอนต์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ ที่มีการร้องเรียนต่อเนื่องไปยังหลายหน่วยงานว่า โครงการดังกล่าวมีปัญหาทั้งในเรื่องของการก่อสร้างต่อเติมอาคารผิดแบบ เรื่องของการบุกรุกที่สาธารณะ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ


       
 ซึ่งจนถึงปัจจุบันโครงการดังกล่าวก็ยังถูกระงับการก่อสร้าง จนส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่า จะจัดการอย่างไร กระทั่งทาง สผ.ได้ลงความเห็นให้เมืองพัทยาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาความเห็นชอบโครงการในฐานะที่กำกับดูแลกฎหมายด้านการควบคุมอาคารโดยตรง ด้วยระบุว่า การเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมาย


       
 ซึ่งต่อมา เมืองพัทยาได้ทำการตรวจสอบแบบอย่างละเอียด ก่อนออกหนังสือทักท้วงไปยังโครงการเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างที่ไม่ตรงกับแบบที่ได้รับอนุญาตในหลายส่วน โดยเฉพาะกรณีของงานทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมที่พบว่า ยังคงมีปัญหาอยู่ 2 ข้อ ได้แก่


       
 ปัญหาเรื่องของพื้นที่จอดรถในโครงการ ซึ่งแต่เดิมตามแบบแปลนที่ได้ขออนุญาตตามมาตรฐาน EIA จาก สผ.นั้น จะสามารถจอดรถได้ จำนวน 60 คัน แต่พบว่า มีการก่อสร้างต่อเติมเสาตอม่อเพิ่มขึ้น จึงทำให้สามารถจอดรถได้เพียง 30 คันเท่านั้น ซึ่งถือว่าผิดจากข้อกำหนด และกรณีของพื้นที่ใช้สอยของโครงการซึ่งเดิมได้ขออนุญาตในพื้นที่โดยรวมไว้ 38,000 ตารางเมตร


       
 แต่จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่รวมของอาคารนั้นมีสัดส่วนเกินจากที่ขออนุญาตไว้รวม 5,090 ตารางเมตร ซึ่งกรณีนี้ทางโครงการจะแจ้งว่า พื้นที่ส่วนเกินนั้นจะทำการปิดกั้นไว้เพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ แต่เมืองพัทยา ก็คงไม่สามารถอนุญาตให้ได้ กระทั่ง นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ลงนามคำสั่งเพื่อแจ้งไปยัง บ.บาลีฮาย จำกัด โดยมีการระบุขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 2 กรณีหลัก ได้แก่


       
 ให้ทำการชี้แจงรายละเอียดการจอดรถแบบไฮดรอลิก และการบริหารจัดการการจอดรถของโครงการให้ชัดเจน ด้วยการบริหารจัดการรถที่มีขนาดความสูงแตกต่างกัน จะมีการจัดสรรที่จอดรถอย่างไรให้สัมพันธ์ต่อการใช้งานจริง โดยขอให้แสดงมาตรการ และแผนการจัดการ ตลอดจนรายละเอียดของแผนบุคลากรที่จะใช้ในการจัดการ และเรื่องของพื้นที่ใช้สอยที่รวมกันมีขนาดมากกว่า 5,000 ตารางเมตร 

 

 ซึ่งโครงการต้องชี้แจงรายละเอียดของพื้นที่ใช้สอย เนื่องจากอาคารนี้เป็นอาคารชุดพักอาศัยจึงจะมีวิธีการจัดการต่อกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ส่วนที่ไม่ใช้สอยเหล่านี้อย่างไร เช่น จะใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลางหรือไม่ หรือจะมีการนำไปจดทะเบียนขายให้แก่ผู้ซื้ออาคารชุดหรือไม่อย่างไร ตลอดจนมาตรการหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อไปแล้วว่า ผู้ซื้อจะไม่มีการปรับเปลี่ยนไปใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยอาคารเพิ่มอีก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาอนุญาตต่อไป


       
 ซึ่งกรณีดังกล่าวที่ผ่านมาทางโครงการได้ทำหนังสือชี้แจงรายละเอียด พร้อมแนวทางการแก้ไขกลับมายังเมืองพัทยา ซึ่งครบกำหนดการพิจารณาไปตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา โดยผลปรากฏว่า จากการชี้แจงของโครงการต่อกรณีทั้ง 2 ประเด็นหลักข้างต้น เมืองพัทยา มีความเห็นว่า ข้อมูลที่ทางโครงการชี้แจงกลับมานั้นยังไม่มีความครบถ้วนทุกประเด็น และขาดความชัดเจนในการพิจารณาความเห็นชอบในการอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้


       
 โดยเฉพาะกรณีของพื้นที่ใช้สอยที่มีขนาดเกินกว่าที่ได้ทำการขออนุญาตไว้ เนื่องจากมองว่าอาจจะเป็นการดำเนินการเพื่อเลี่ยงต่อข้อกฎหมาย แม้ว่าทางโครงการจะระบุว่า พื้นที่ที่มีการก่อสร้างต่อเติมในแต่ละชั้นในระดับความสูง 53 ชั้นนั้น จะทำการปิดกั้นไว้เพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ก็ตาม ก่อนออกหนังสือ ค.1 เพื่อให้ทางโครงการไปทำการแก้ไข พร้อมชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง


       
  มีรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีปัญหาทั้ง 2 กรณีดังกล่าว ต่อมา คณะผู้บริหารระดับสูงของโครงการ รวมทั้งคณะที่ปรึกษาได้เดินทางเข้าพบ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือ และขอรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดให้เป็นการประชุมภายใน ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งพบว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างเคร่งเครียด ก่อนมีกระแสว่ามีการตำหนิการทำงานของเมืองพัทยาว่า ล่าช้า ดึงเกมจนอาจมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อฟ้องร้องต่อศาล


       
  พร้อมร้องขอให้เมืองพัทยาเร่งพิจารณาก่อนหมดวาระการบริหารในชุดปัจจุบัน วันที่ 16 มิถุนายนนี้ ขณะที่เมืองพัทยา แจ้งว่า การพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอน โดยอาศัยกรอบของการพิจารณาอนุญาตจาก สผ.เป็นหลัก เมื่อแบบ และโครงสร้างไม่ตรงตามการขออนุญาตก็ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขจึงจะสามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ทั้งในส่วนของที่จอดรถ ซึ่งต้องสามารถรองรับได้ตามกฎหมาย และต้องมีเอกสารความยินยอมประกอบจากผู้เช่าซื้อเพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องในอนาคต ขณะที่กรณีของพื้นที่ส่วนเกินนั้นคงต้องไปแก้ไขเพื่อตัดลดพื้นที่เพื่อให้ตรงต่อการขออนุญาตเดิมเป็นหลัก


       
  ล่าสุด แหล่งข่าวรายงานว่า ปัจจุบันทางโครงการวอร์เตอร์ฟรอนด์ได้ทำหนังสือถึงเมืองพัทยา กรณีปัญหาทั้งในเรื่องของที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ โดยชี้แจงถึงรายละเอียด และโครงสร้างของระบบที่สามารถรองรับได้จริง จำนวน 150 คัน รวมทั้งการจัดเช่าที่จอดรถเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้โครงการที่สามารถสำรองเพิ่มได้อีก จำนวน 60 คัน พร้อมแนบตัวอย่างโครงการที่ใช้ระบบจอดรถแบบไฮดรอลิกใน กทม.มาประกอบ ขณะที่ในส่วนของพื้นที่ใช้สอยที่เกินจากการอนุญาตไว้ จำนวน 5,099 ตร.เมตรนั้น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ ห้องเครื่องลิฟต์ ห้องรวบท่อ ถังเก็บน้ำ


       
  รวมถึงห้องจัดภูมิสถาปัตย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสวนหิน และกันสาดที่อยู่ทางทิศเหนือของห้องพัก ได้ทำการยกเลิกราวกันตก และมีการติดตั้งกระจกติดตายสูงจากพื้นเพื่อกันไม่ให้มีการใช้งาน อย่างไรก็ตาม จากกรณีของพื้นที่ใช้สอยนี้มีรายงานว่า สุดท้ายทางโครงการได้ตัดสินที่จะยอมตัดพื้นที่ จำนวน 5 ชั้นบนสุดของโครงการออก ซึ่งจะทำให้โครงการสูญเสียรายได้จำนวนหลายร้อยล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ในโครงการนั้นสนนราคาตารางเมตรละนับแสนบาท แต่ก็เพื่อเป็นการลดปัญหา และผลกระทบจากเรื่องของการบดบังภูมิทัศน์ รวมทั้งเรื่องของพื้นที่ที่เกินจากการขออนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งมีจะหมดลงในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ หลังผ่านพ้นช่วงกำหนดเวลาการบริหารของสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงเพียง 1 วัน


       
  ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีดังกล่าวทางเมืองพัทยาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบพื้นที่ในส่วนที่ทางโครงการจะแก้ไข โดยตัดโครงสร้างของพื้นที่โครงการ จำนวน 5 ชั้นบนสุดออกเป็นการเร่งด่วน โดยแหล่งข่าวระดับสูงแจ้งว่า เบื้องต้นพบว่าพื้นที่โดยรวมที่ตัดออกนั้นอาจยังมีขนาดพื้นที่ไม่ครบจำนวนตามที่แจ้งไว้ที่ขนาด 5,099 ตร.เมตร ทั้งนี้ จะได้มีการจัดประชุมเร่งด่วนเพื่อนำมาหารือ และพิจารณาว่าตรงตามกรอบตามกฎหมาย และสมควรจะออกใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มเติมหรือ อ.1 ต่อไปหรือไม่ โดยหลายฝ่ายคาดว่าคงจะมีการชะลอ และอาจให้ทางโครงการไปทำการแก้ไขใหม่อีกรอบ ซึ่งคงจะไม่ทันการพิจารณาของผู้บริหารในชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในเร็ววันนี้


       
  สำหรับกรณีของโครงการวอร์เตอร์ฟรอนต์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนซ์ ปัจจุบัน ยังคงติดปัญหาในหลายกรณีจนทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ หลังจากถูกระงับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 หรือเป็นเวลากว่า 2 ปี ขณะที่การบริหารภายใต้การนำของ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จะหมดวาระอย่างเป็นทางการลงในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นี้ จึงทำให้สังคมยังคงไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่า สุดท้ายจะมีการพิจารณาความเห็นชอบในมีการก่อสร้างต่อในยุคสมัยการปกครองนี้ทันหรือไม่

 

 

ขอบคุณข่าวจาก MGR ONLINE 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000058356

 

 

 


ระดับ : Supreme สมัครเมื่อ : 2016-03-11 12:31:03 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2016-06-13 09:59:24
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

 • QUINTARA TREEHAUS สุขุมวิท 42 Seamless Natural Living

  แม้ว่าผมจะซื้อทั้งเพื่ออยู่อาศัยเองและการลงทุน แต่ปัจจัยหลักที่ผมใช้ในการเลือกคือ คอนโดนั้นต้องเหมาะกับการอยู่อาศัยจริง เพราะคอนโดแบบนี้ล่ะครับ จะเป็นการลงทุนที่ดีในระยะยาวเสมอ

  |2018-07-20 Salaryman Estator 0

 • SALADAENG ONE นิยามของ ‘Timeless Luxury’ ที่แท้จริง

  ลองนึกภาพที่คุณมีกระเป๋าแอร์แมสสักใบที่ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็สามารถหยิบออกมาใช้ได้อย่างไม่เบื่อ และเมื่อเวลาผ่านไป ดีไซน์ที่เรียบยังคงความหรู สวยงามไม่ล้าสมัย นั่นคือความ ‘Timeless’

  |2018-07-20 Papayatop 0

 • Life Ladprao Valley ปลุกความท้าทายในตัวคุณกับนิยามใหม่ในการใช้ชีวิต ปลดปล่อยชีวิตจากกฏเกณฑ์ “Live Your Adventurous Spirit” บนทำเลพรีเมียมตลอดกาล

  แค่โลเคชั่นก็สุดยอดแล้วครับ ทั้งติดรถไฟฟ้า ทั้งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว แต่ไม่ใช่แค่โลเคชั่น Very Good เท่านั้น "Life ลาดพร้าว Valley" ยังจัดเต็ม จัดหนัก ส่วนกลางแบบที่เรียกได้ว่า ไม่ต้องออกไปไหนก็ Happy นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมของฟังชั่นห้องที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆ ที่สำคัญคือ ราคาที่เริ่มต้นเพียง 3 ล้านกว่าบาท #คุ้มแบบนี้ต้องจัดเลยครับ

  |2018-07-18 LifeScape 0

 • The Teak สาทร - ลุมพินี Exclusive CBD-Affordable Condominium

  ใครๆก็ต้องการความเป็นส่วนตัวครับ ไม่ต้องไปแย่งที่จอดรถกับคนอื่น ไม่ต้องมีคนพลุกพล่าน ไม่ต้องมีคนแปลกหน้ามาเดินบริเวณโครงการ ไม่ต้องแย่งกันใช้ส่วนกลาง ใครๆ ก็อยากมีความส่วนตัวเวลาว่ายน้ำบน Rooftop Pool จริงไหมล่ะครับ

  |2018-07-18 Salaryman Estator 0

 • Life Sukhumvit 62 Rare Item ราคาพิเศษ แบบนี้ Bangkok City Smart เท่านั้นที่จัดให้ได้

  โครงการกำลังจะปล่อยขายห้องชุดสุดท้ายของโครงการ!!! ที่เหลือห้องแค่เพียงจำนวนหยิบมือเดียว ทาง Bangkok City Smart ได้จัดโปรเด็ดๆทิ้งท้าย รับรองว่าคุ้มยิ่งกว่าถูกหวย!

  |2018-07-17 Salaryman Estator 0

บทความที่น่าสนใจ


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider